Безпека програм та даних
Кравцов Г.М.
Надіслав: Кравцов Геннадий (2 вересня 2021р.)
Факультет комп'ютерних наук, фізики та математики :: Дисципліни кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії :: Безпека програм та даних
Анотація

Методичне забезпечення дисципліни "Безпека програм та даних" для студентів 4 курсу

План
Лекції
Лабораторні роботи
Syllabus
Лекції

1. В. І. Єсін, О. О. Кузнецов, Л. С. Сорока. Безпека інформаційних систем і технологій. Навчальний посібник. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Єсін, Кузнецов, Сорока_Безпека інформаційних систем і технологій.pdf

2. Александр Кенин, Денис Колисниченко. Самоучитель системного администратора. 5-е изд., перераб. и доп. — СПб.: БХВ-Петербург, 2019.

А. Кенин, Д. Колисниченко. Самоучитель системного администратора (5-е издание).pdf

3. С.А. Нестеров. Информационная безопасность и защита информации. Навчальний посібник для студентів 4 курсу спеціальності "Програмна інженерія".

НЕСТЕРОВ. ИБ и защита информации. Лен. политех.pdf

4. Р.А. Васильев. Управление информационной безопасностью. Курс лекцій для студентів 4 курсу спеціальності "Програмна інженерія".

Р.А. Васильев Курс лекций Управление информационной безопасностью.pdf

5. Слобожанюк Р.І. Конспект  лекцій  з  дисципліни  «Інформаційна    безпека»  для  студентів спеціальності  151  «Автоматизація  та  комп’ютерно-інтегровані  технології, спеціалізації»  5.151.2 «Обслуговування пристроїв електрозвязку». ХДПК, 2019. – 137 с.

Слобожанюк. Інформаційна безпека, конспект лекцій.pdf

6. Підручник з курсу «Захист інформації в комп’ютерних системах», призначено для студентів інженерно-технічного факультету ДВНЗ «УжНУ» 

спеціальності 123-«комп’ютерна інженерія».
Укладачі: Гапак О. М. – канд. пед. наук, доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж ДВНЗ «УжНУ», Балога С.І., канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж ДВНЗ «УжНУ»
Лабораторні роботи
Методичні вказівки “Степанов Л.В. Информационная безопасность. Методические указания по выполнению практических заданий”

Степанов Л.В. Информационная безопасность. Методуказания по выполнению практических заданий.pdf

Лабораторна робота №1. Тема: Введення в інформаційну безпеку. Загрози інформаційної безпеки.

Lab1.pdf

Лабораторна робота №2. Тема: Управління доступом до даних.

Lab2.pdf

Лабораторна робота № 3. Програмування арифметичних алгоритмів шифрування методами одиночної та подвійної перестановки.

Lab3.pdf

Лабораторна робота № 4. Програмування арифметичних алгоритмів шифрування методом Гронсфельда по ключу.

Lab4.pdf

Лабораторна робота № 5. Програмування алгоритмів криптосистем з відкритому ключем

Lab5.pdf

Лабораторна робота № 6. Шифрування за схемою заміни

Lab6.pdf