Завдання магістрантам
Шалар О.Г.
Надіслав: Шалар Олег (16 листопада 2009р.)
Факультет фізичного виховання та спорту :: Кафедра олімпійського та професійного спорту :: _Завдання до самостіної роботи, каф.спортивних ігор
Анотація

Матеріал містить вимоги щодо оформлення статті у "Магістерські студії"

Статті треба підготувати магістрантам денної форми навчання до 1 грудня 2009 року

Завдання магістрантам