e-Бібліотека

Вибрана секція: Кафедра німецької мови (Мова і література: німецька, англійська)

Нижче представлений список публікацій електронної бібліотеки. Виберіть публікацію та натисніть "Перейти до публікації" щоб перейти до змісту.

pk Найменування Автор(и) Дата публікації
b4ce973b-2d18-4240-b14e-cfa035b9350c Анотації бакалаврських робіт з німецької мови 2012-2013 н. р. викладачі кафедри 18 жовтня 2012р., 12:58 PM
a8fc9f6b-db82-4f31-be73-c0fb69571331 Анотації випускних робіт з німецької мови на 2012-2013 н. р. викладачі кафедри 18 жовтня 2012р., 1:04 PM
c804959d-4614-407e-a3ce-3c0a15e1b815 Анотації курсових робіт з німецької мови 2012-2013 н. р. викладачі кафедри 11 жовтня 2012р., 11:23 AM
7248667d-bc00-4ba5-b6ab-f253277f8e73 Вимоги до написання випускних робіт 2 листопада 2012р., 12:37 PM
e9d1566f-7d4e-4b7d-905a-ede1e8b57947 Завдання для самостійної роботи викладачі кафедри 2 листопада 2012р., 12:34 PM
c10e7aea-703b-4881-9b33-1025907ce558 Збірник навчальних програм з дисциплін кафедри Солдатова С. М., Ковбасюк Л. А., Хмельковська С. В.. Гоштанар І. В., Діденко Н. В., Ізмайлова О. А. 11 жовтня 2012р., 11:43 AM
ab2ed59e-10b1-4506-89ff-62f3ebf5fba3 Зразки рецензій на випускні роботи 2013 рік Кара Т. М. 15 січня 2013р., 1:48 PM
85f0727b-ae04-4eb5-a6d3-4eb43fc3e93b Зразки титулок випускних робіт у 2013 році Кара Т. М. 15 січня 2013р., 1:43 PM
15fd3f77-ce54-4faf-946f-bd7aa05107d0 Зразок завдання на випускну роботу Кара Т. М. 15 січня 2013р., 1:50 PM
aaba208d-693d-40b0-83a4-94b00743dbee зразок титулки курсової роботи 2013 рік Кара Т. М. 15 січня 2013р., 1:40 PM
a8a7fcbf-17aa-4e83-a00a-4485ed83a893 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ Романова Н. В. 11 жовтня 2012р., 5:02 PM
49a001b1-a438-47c4-a5ba-2e62d2f328e1 Історія німецької мови Романова Н. В. 11 жовтня 2012р., 4:51 PM
cf8fa6c4-132b-4f5d-b245-3db80bdb3692 Країнознавство Ковбасюк Л. А. 11 жовтня 2012р., 3:45 PM
3a424ee6-721e-42ef-8f4d-f276dd8e2b0b Лексикологія німецької мови Солдатова С. М. 11 жовтня 2012р., 12:11 PM
41e0f3cd-ebd6-480e-ac3c-1eb82b24dfbe ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО Солдатова С. М. 11 жовтня 2012р., 5:10 PM
faa6062c-9f48-4ede-b111-ddd026c60852 Література НІмеччини Хмельковська С. В. 11 жовтня 2012р., 12:18 PM
656b737d-cc4b-44a2-9ca2-cd7411a910df Методика викладання німецької мови Хмельковська С. В. 11 жовтня 2012р., 12:35 PM
592ac81a-8c73-40ec-ad11-40c9f6bc7499 Методика формування творчого потенціалу майбутніх учителів Хмельковська С. В. 17 жовтня 2011р., 10:32 AM
9379443c-c1c8-4bec-bbf3-ee80492f1677 Методичні вказівки з курсу країнознавства Ковбасюк Л. А. 9 грудня 2010р., 10:35 AM
1d61382f-2f29-45af-8b70-d499667f674e Методичні рекомендації до вивчення курсу стилістики німецької мови Гоштанар І. В. 9 грудня 2010р., 11:03 AM
c350f9ff-8ce4-4241-bd3e-a851c7ffed39 Навчальний посібник зі стилістики сучасної німецької мови Солдатова С. М. 8 грудня 2010р., 6:36 PM
d606ca1e-0b08-48f0-b56a-a9f88f41c45e Навчально-методичний посібник для магістрантів Ковбасюк Л. А., Романова Н. В. 9 грудня 2010р., 10:30 AM
8182ef1b-f2ed-42fd-9818-3a560ae7fb0d Навчально-методичний посібник з німецької мови викладачі кафедри німецької мови 18 листопада 2010р., 2:18 PM
ca2c29a0-dfa6-406f-b676-b7d7cef6e539 навчально-методичні рекомендації до курсу "Лексикологія німецької мови" Солдатова С. М. 24 листопада 2011р., 4:58 PM
371b5ae3-9635-4efa-8500-c75266316eb5 Навчально-методичні рекомендації з курсу "Практична граматика німецької мови" Ковбасюк Л. А. 9 грудня 2010р., 10:46 AM
cf7e6982-eccd-4a4e-aec6-43f1a6e26da2 Навчально-методичні рекомендації з УПМ Хмельковська С. В. 17 жовтня 2011р., 10:41 AM
c8d1aa1a-9e7b-430d-89c0-4027925546f0 Нові напрями сучасних лінгвістичних досліджень Солдатова С. М. 13 жовтня 2011р., 2:34 PM
7d8e10a3-19a7-472a-bdf4-d3e644568a24 Новітні досягнення в галузі лінгвістики Солдатова С. М. 11 жовтня 2012р., 12:45 PM
1dd766f7-a3a8-4929-a82c-b97215fb3395 Основи наукових досліджень Солдатова С. М. 11 жовтня 2012р., 12:54 PM
40b9583d-d6ef-4d41-b2f6-ec5889fcf7dc Особливості слово- та фразотвору (спецкурс) Ковбасюк Л. А. 11 жовтня 2012р., 2:04 PM
934a7db4-4cbf-43ff-9b9c-7944349ce896 Питання ДЕК з німецької мови для ОКР "Магістр" 2012-2013 н. р. Кара Т, М. 26 лютого 2013р., 8:54 AM
17bec2fc-e528-4e03-88cb-df94d196449c Питання ДЕК з німецької мови для спеціальності "Переклад" 12-13 н. р. Кара Т. М. 26 лютого 2013р., 10:24 AM
78ecec9d-c776-4a4e-91f3-8e1544534629 Питання ДЕК з німецької мови ОКР "Бакалавр" 2012-2013 н. р. Кара Т. М. 25 лютого 2013р., 10:48 AM
e12919c8-4bc6-4233-9305-4d691e011169 Питання ДЕК з німецької мови ОКР "спеціаліст" 2012-2013 н .р. Кара Т. М. 25 лютого 2013р., 11:03 AM
404daad5-93e9-41c5-bab8-543726aba17c Питання ДЕК з німецької мови як другої іноземної 12-13 н. р. Кара Т, М. 26 лютого 2013р., 10:30 AM
44f1e6c1-deb8-4a39-bcb4-8c9b4a255418 Питання та теми до екзаменів (практичні курси) викладачі кафедри 14 жовтня 2011р., 2:54 PM
af3756d8-2381-4867-8c7f-8bb91420d477 Плани практичних занять викладачі кафедри 14 жовтня 2011р., 1:39 PM
e09465b0-272b-41b5-b62c-529091471ae5 Плани семінарських занять до теоретичних дисциплін викладачі кафедри 13 жовтня 2011р., 7:04 PM
e3ef5a6d-c776-459d-afb3-75f788bc388e Порівняльна типологія німецької та української мов Солдатова С. М. 11 жовтня 2012р., 2:30 PM
e7cdb961-aa0b-4f61-aea0-40427e438367 Посібник для студентів екстернатної форми навчання викладачі кафедри 8 грудня 2010р., 6:27 PM
c7962615-9279-400b-9ea0-2e597dc5d7e1 Практика усного та писемного мовлення 5 курс Ковбасюк Л. А. 11 жовтня 2012р., 3:15 PM
7c716167-1e44-408f-9866-d8b6b4822dd4 Практика усного та писемного мовлення німецької мови 1-4 курси Хмельковська С. В. 11 жовтня 2012р., 3:05 PM
1db6b7af-f044-47ff-8dbb-5aec0f75f016 Практична граматика німецької мови Гоштанар І. В. 11 жовтня 2012р., 1:51 PM
43dc252c-83b1-43b9-b355-82f629a79d63 Практична граматика німецької мови: навчально-методичні рекомендації Ковбасюк Л. А. 9 грудня 2010р., 10:58 AM
fcf45204-6886-4bb6-b4ca-c0d2f89d6b59 Практична фонетика німецької мови Солдатова С. М. 11 жовтня 2012р., 1:57 PM
29a3a9e3-6379-4684-9753-76ef549e7ca1 Практичний курс німецької мови (1-4 курс) Гоштанар І. В. 11 жовтня 2012р., 1:07 PM
629e9269-554a-43ae-852d-5698740cf101 Практичний курс німецької мови 5 курс Гоштанар І. В. 11 жовтня 2012р., 1:15 PM
8b7b0abb-9f3f-45f8-8570-33a749dff93d Практичний курс німецької мови та перекладу 1-4 курси Ізмайлова О. А. 11 жовтня 2012р., 1:33 PM
c6fd44bc-27c7-4714-85fc-e52a2cb1d86a Практичний курс німецької мови та перекладу 5 курс ДІденко Н. В. 11 жовтня 2012р., 1:44 PM
1d9cb160-a5e7-4aed-8ac0-03029ddc6319 Програма ДЕК ПМСО. Мова та література (англійська, німецька) Солдатова С. М., Ковбасюк Л. А. 4 лютого 2011р., 1:56 PM
3e5d2a25-f653-4950-93c3-2a01264e2d5e Програма ДЕК Бакалавр Солдатова С. М., Хмельковська С. В. 22 березня 2011р., 10:09 AM
67a6351b-f0a6-4190-a9ed-6167b2ace787 Програма ДЕК з німецької мови для спеціалістів Солдатова С. М., Ковабсюк Л. А. 4 лютого 2011р., 1:49 PM
1decdab3-5da3-4493-9f39-2ee5b176108f Програма ДЕК ПМСО. Мова та література (німецька) для магістрантів Солдатова С. М., Ковбасюк Л. А. 4 лютого 2011р., 12:28 PM
9e78dad7-8f2f-4e88-bacb-c4d68e56e60e Програма ДЕК Філологія. Переклад Солдатова С. М., Ковбасюк Л. А. 26 січня 2011р., 3:17 PM
f314df32-c00b-45b5-8642-6fd46c2f0266 Програми ДЕК на 2012-2013 н. р. викладачі кафедри 9 січня 2013р., 8:54 AM
ebfce5f6-8bd2-41b0-b5c6-c2c4eac9417a Самостійна робота (навчальний збірник) Солдатова С. М., Ковбасюк Л. А., Хмельковська С. В., Гоштанар І. В., Діденко Н. В., Ізмайлова О. А. 10 жовтня 2012р., 4:53 PM
371afb5f-c3d7-439d-a813-3390510dd514 Словничок термінів з курсу "Історія німецької мови" Романова Н. В. 17 жовтня 2011р., 10:23 AM
0d29adef-d9b2-4aaa-b8e7-52bb4c1ae6d4 Стилістика німецької мови Гоштанар І. В. 18 жовтня 2012р., 1:16 PM
6b702c33-9b17-4550-a161-46b191cc9e94 Сучасна література Німеччини Хмельковська С. В. 13 жовтня 2011р., 4:44 PM
d825a1f7-c007-47e1-b516-26a217d4b677 Сучасні інтерактивні форми роботи навчання іноземних мов Хмельковська С. В. 13 жовтня 2011р., 4:27 PM
03c75ac5-ff00-4d0f-bad0-942c5507476d Сучасні методи дослідження художнього тексту Солдатова С. М. 13 жовтня 2011р., 5:02 PM
3120de0b-c8db-48be-a312-ddcf5adf4e77 Тематика бакалаврських робіт з німецької мови 2012-2013 н. р. викладачі кафедри 11 жовтня 2012р., 10:02 AM
947aaa1b-26a7-4e65-a38c-657375cb5fa4 Тематика випускних робіт з німецької мови на 2012-2013 н. р. викладачі кафедри 11 жовтня 2012р., 10:15 AM
9c217c67-e0d6-4f6c-b20f-616aca747a67 Тематика курсових робіт по кафедрі 2012-2013 н. р. викладачі кафедри 11 жовтня 2012р., 9:53 AM
b7089d70-bb8f-4c3f-a3a8-8081004cf912 Теоретична граматика німецької мови Солдатова С. М. 2 листопада 2012р., 12:28 PM
66817172-4196-41fa-afaf-01b148f47bb8 Теоретична фонетика німецької мови Хмельковська С. В. 11 жовтня 2012р., 3:53 PM
06317352-1306-4439-be55-7adfec005067 Теоретичний курс німецької мови (для спеціальності "Переклад") Ковбасюк Л. А. 11 жовтня 2012р., 2:23 PM
44a36942-11b6-444f-860f-49644155936e Теоретичний курс німецької мови як другої іноземної Ковбасюк Л. А. 11 жовтня 2012р., 2:10 PM
1b26b299-8b61-4208-a498-2c23979e6006 Теорія виховання Й. Ф. Гербарта у контексті сьогодення Гоштанар І. В. 14 жовтня 2011р., 1:11 PM
4a15ff8d-0b75-4f08-a60c-002629091818 Теорія та практика перекладу Романова Н. В. 11 жовтня 2012р., 2:59 PM
9f277c16-5779-460e-ae42-1ed8b674edfd Тестові завдання з дисциплін кафедри німецької мови викладачі кафедри 14 жовтня 2011р., 2:21 PM

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Опитування Яким ресурсом системи "Херсонський Віртуальний Університет" Ви найчастіше користуєтеся?
відкритої групою 79
групою дистанційного навчання 116
е - бібліотекою 99
Всього голосів: 294
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...