e-Бібліотека

Вибрана секція: Кафедра готельно-ресторанного та туристочного бізнесу

Нижче представлений список публікацій електронної бібліотеки. Виберіть публікацію та натисніть "Перейти до публікації" щоб перейти до змісту.

pk Найменування Автор(и) Дата публікації
cfa8eb65-8f7c-4875-9f1d-ffb11fb60c72 «Туристична політика» Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів В.Ф.Яровий 28 січня 2020р., 2:25 PM
8b276b2e-0962-4812-a011-b0661f155f33 "ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА" РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ А.І.Горшкова 27 січня 2020р., 12:48 PM
93e2c470-2c03-47ed-81c3-4d3d0300e374 "Корпоративне управління в туризмі" Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів В.В.Юрченко 28 січня 2020р., 10:39 AM
e5b2b16c-ab9b-4245-b8ff-53763cd34f9d "КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В ТУРИЗМІ" ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАЛІК В.В.Юрченко 28 січня 2020р., 11:30 AM
03efe09d-a2df-4916-bcd7-ebb2f49fc720 "Організація туризму (організація анімаційної діяльн.")Дидактич.забезпеч.самост.роботи студентів Є.С.Сидорович 29 січня 2020р., 4:56 PM
8999a085-2dbb-4a72-9eba-384ddcaefe16 "Організація туризму (організація туристичних подорожей)"Питання на екзамен Є.С.Сидорович 29 січня 2020р., 4:43 PM
0815bd8c-b86b-4ac1-92ba-51e52f5d1c44 "РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ" (3 курс) АНОТАЦІЇ (ПЛАНИ) ЛЕКЦІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ О.А.Макієнко 27 січня 2020р., 10:06 AM
f95be2a7-b865-48ce-a85b-0a1d89537388 "Управління сталим розвитком в туризмі" Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів В.Ф.Яровий 29 січня 2020р., 9:58 AM
d845f9e5-c7b8-4a2c-ac4f-d98827078285 «ВСТУП ДО ФАХУ» ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАЛІК О.А.Макієнко 15 січня 2020р., 11:35 AM
ca5bd5ee-a67a-4eba-8d9c-22d21f38ece9 «ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ» РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ О.А.Макієнко 17 січня 2020р., 10:35 AM
3ada88be-3e61-4365-8f65-907dd87f9775 «ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ» ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН О.А.Макієнко 15 січня 2020р., 2:31 PM
4ca55059-a412-48ee-80c0-5f6f8f4c754e «Друга ділова іноземна мова (іспанська)» СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ А.І.Горшкова 27 січня 2020р., 1:36 PM
073162d0-d6d4-49f0-9fbb-907181a93c21 «Експертизи якості надання послуг в готельному і ресторанному гос-ві" Анотації або плани лекцій Д.М.Якимчук 29 січня 2020р., 11:39 AM
a903e141-3fad-4417-8202-c4b02f758584 «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» перелік питань на екзамен А.І.Горшкова 27 січня 2020р., 1:45 PM
48a71ca3-f261-4dd7-a33e-10226a834f36 «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» Список рекомендованих джерел А.І.Горшкова 27 січня 2020р., 1:59 PM
4f769189-455f-478f-a6d1-118226f19b8d «Облік і аудит» Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів В.Ф.Яровий 28 січня 2020р., 4:49 PM
7543510d-d837-4bb1-b95c-f897b59d8eb4 «РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ (СВІТОВІ РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ)» РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ О.А.Макієнко 27 січня 2020р., 11:13 AM
ea2153f3-fea2-4b14-a5c8-8c0b4bb8fa06 «РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ (СВІТОВІ РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ)»(2 курс) Рекомендована література О.А.Макієнко 27 січня 2020р., 9:34 AM
c1c2429c-7c7e-45f3-bb62-faf28625b635 «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В ТУРИЗМІ» РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ О.А.Макієнко 30 січня 2020р., 9:59 AM
f4ede82e-b4a9-4037-84f8-82fb6f120e86 "Вступ до фаху" АНОТАЦІЇ (ПЛАНИ) ЛЕКЦІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ О.А.Макієнко 15 січня 2020р., 9:17 AM
c015b201-74b2-4e4d-af63-2753ce710e7d "ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ" завдання до самостійної роботи О.А.Макієнко 17 січня 2020р., 10:15 AM
e5631b05-76fe-4176-b197-2696be5cbfd3 "Географія туризму України" МЕТОД.РЕКОМЕНД.для проведення практич.(семінар.) занять О.А.Макієнко 17 січня 2020р., 10:00 AM
9430fa04-9b5e-4aa5-aef0-443fc7349efc "Географія туризму України" МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ О.А.Макієнко 17 січня 2020р., 10:32 AM
19a44c6b-711e-43d1-bbcf-c0db207515ca "Географія туризму України" ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН О.А.Макієнко 17 січня 2020р., 10:23 AM
182faea8-5000-4e86-839a-47f71a643d09 "Географія туризму України" ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ О.А.Макієнко 17 січня 2020р., 10:27 AM
9dd98cf2-ae02-4fba-ad9f-377fbaee579a "Географія туризму" АНОТАЦІЇ (ПЛАНИ) ЛЕКЦІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ О.А.Макієнко 15 січня 2020р., 1:09 PM
61e9d759-d816-4db6-893b-a12db84c7c52 "Географія туризму" АНОТАЦІЇ (ПЛАНИ) ЛЕКЦІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ О.А.Макієнко 15 січня 2020р., 1:11 PM
da08debc-9c9f-4356-b92f-f2e9665d3670 "Дозвіллєзнавство" Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни В.Ф.Яровий 28 січня 2020р., 12:44 PM
207de3f7-3543-4d51-bbcd-56df60d1576b "ДРУГА ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА (ІСПАНСЬКА)" РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ А.І.Горшкова 27 січня 2020р., 1:33 PM
f1d4a983-296f-448c-9c02-a750103c9a00 "ІНОЗЕМНА МОВА" РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ А.І.Горшкова 27 січня 2020р., 1:56 PM
d168bdc5-50a0-4b4d-b989-e9de929518fd "Корпоративне управління в туризмі" Метод. реком. до проведення семінарських та практичних занять В.В.Юрченко 28 січня 2020р., 10:43 AM
896f08b2-2bfa-45c9-ac9f-c6512a35092e "Корпоративне управління в туризмі" Комплекс контрольних робіт В.В.Юрченко 28 січня 2020р., 11:24 AM
a3a2c9ae-f185-485a-a6bb-630863555c86 "Корпоративне управління в туризмі" рекомендована література В.В.Юрченко 28 січня 2020р., 11:33 AM
175cf679-874a-4c34-88fa-0d5d1b73e0ba "Корпоративне управління" Анотації (плани) лекцій з дисципліни В.В.Юрченко 28 січня 2020р., 10:34 AM
9e8a9007-e486-496a-b670-9d46fb91c2dc "Корпоративне управління" Тестові завдання, як форма проведення поточного та підсумкового контролю В.В.Юрченко 28 січня 2020р., 11:20 AM
6f3b885e-848b-4c0c-95e0-b191e1668e84 "Менеджмент і маркетинг у фіз. реабілітації" Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів В.Ф.Яровий 28 січня 2020р., 2:53 PM
b18037cc-e1f2-43bc-ab59-545b28355aa8 "Методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ" Анотації (плани) лекцій з дисципліни В.В.Юрченко 28 січня 2020р., 11:37 AM
3a36bb1d-3425-4193-bd7b-821aaf922d3d "Методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ" Дидактичне забезпечення самостійної роботи В.В.Юрченко 28 січня 2020р., 11:41 AM
2d1b7265-40cb-445f-97c8-0bd1e1f0fda9 "Методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ" Метод.реком.до проведення семінар.та практич.занять В.В.Юрченко 28 січня 2020р., 11:47 AM
ecebd71c-07f6-4434-8747-54359f8ee5c8 "МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН У ВНЗ" ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ В.В.Юрченко 28 січня 2020р., 11:50 AM
e9bdf6da-5a83-4e81-9859-94cb8d46b6f2 "Методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ" рекомендована література В.В.Юрченко 28 січня 2020р., 12:38 PM
5d58f522-0fc1-4d7e-a5da-29d5462492f4 "Методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ" тематика рефератів з дисципліни В.В.Юрченко 28 січня 2020р., 12:33 PM
1dd0bd9d-8895-41db-8f9d-c88c80ca3308 "МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН У ВНЗ" ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ В.В.Юрченко 28 січня 2020р., 12:35 PM
4ec05f19-5d7b-4c8a-bf9b-cab743a87db9 "Облік і аудит" Методичні рекомендації до проведення семінарських та практичних занять В.Ф.Яровий 28 січня 2020р., 4:52 PM
cc953ff2-bc0c-43a4-8762-60f4803553b6 "Організація туризму (оргаіз.тур.подорож.)" Методич.рекомен.до провед.семінар.та практич.робіт Є.С.Сидорович 29 січня 2020р., 2:09 PM
986aa7e7-3f67-42e8-87e2-8ef87fe6b9ac "Організація туризму (організація анімаційної діяльності)" рекомендована література Є.С.Сидорович 29 січня 2020р., 4:58 PM
ca0a2f56-cbaa-48cf-8b27-71b301479480 "Організація туризму (організація туристичних подорожей)" Анотації (плани) лекцій Є.С.Сидорович 29 січня 2020р., 1:28 PM
8dbc0f2c-51e9-4c56-98b5-152f74324274 "Організація туризму (організація туристичних подорожей)" Перелік питань, які виносяться на залік Є.С.Сидорович 29 січня 2020р., 4:29 PM
a14b61d7-0ef0-4dd0-a72d-07c9ad4a7caf "ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ (ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ)" РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Є.С.Сидорович 29 січня 2020р., 2:12 PM
130efd4b-71f2-4230-a2a0-cb7f40d87df1 "Організація туризму" Завдання для обов'язкових контрольних робіт з/ф навчання та метод.рекоменд. Є.С.Сидорович 29 січня 2020р., 4:47 PM
04a4aea2-0de1-4951-9e65-432e82e509d6 "Організація туризму" Методич.реком. до проведення семінар.та практич.робіт Є.С.Сидорович 29 січня 2020р., 5:05 PM
0ed5713e-6d09-4e97-8908-ad52b0840aef "Основи менеджменту, маркетингу та адмініструв." Метод.реком.до провед.семінар.та практич.занять В.Ф.Яровий 29 січня 2020р., 9:07 AM
4f78ea53-3195-4281-878e-6082201083c7 "Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування" Анотації (плани) лекцій В.Ф.Яровий 29 січня 2020р., 8:43 AM
b1e4bdad-3551-4456-917e-37df24cedf3b "Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування" Дидактич.забезпеч.самостійної роботи студентів В.Ф.Яровий 29 січня 2020р., 8:48 AM
5cb9c4ae-2e46-40c9-a6da-5aac321ebbab "Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування" Перелік питань, які виносяться на залік В.Ф.Яровий 29 січня 2020р., 9:44 AM
32eb4f41-0d14-426c-ac31-ebd9d0099b4a "Рекреаційна географія " (2 курс) ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ О.А.Макієнко 27 січня 2020р., 9:12 AM
52abc764-4c78-40a8-b28a-088e1e68a30a "РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ" (2 курс) ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ О.А.Макієнко 24 січня 2020р., 9:35 AM
d954cfff-c6ee-44c2-b585-7184130d6871 "Рекреаційна географія" (2 курс)МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ О.А.Макієнко 27 січня 2020р., 9:24 AM
b628b4a4-71a4-45ce-b78c-abecc178f135 "РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ" (3 курс) ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ О.А.Макієнко 27 січня 2020р., 10:31 AM
16adbd77-af00-4f8f-abee-942d22bbfaa3 "РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ" (3 курс) ЗАВДАННЯ ДЛЯ ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ О.А.Макієнко 27 січня 2020р., 10:24 AM
48404b0b-b9cd-4c4f-bca2-a43ec1fe34b1 "РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ" (3 курс) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ О.А.Макієнко 27 січня 2020р., 10:37 AM
c02e3711-96b7-4681-9fa6-8bfc7965e1e5 "Рекреаційна географія" (3 курс) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для проведення практичних занять О.А.Макієнко 27 січня 2020р., 10:52 AM
e9ee246f-45e0-4d8c-aa37-3af145212ac8 "РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ" (3 курс) ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН О.А.Макієнко 27 січня 2020р., 11:00 AM
491f7ca2-31e3-455c-90a4-0c4dbc5601b7 "РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ" (3 курс) Рекомендована література О.А.Макієнко 27 січня 2020р., 11:07 AM
87aa19b4-1c08-4471-861b-66786a47f828 "РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ" (3 курс) ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ О.А.Макієнко 27 січня 2020р., 11:04 AM
66b8ee8b-436d-4658-8667-dca02b76b0c5 "Туристична політика" Анотації (плани) лекцій з дисципліни В.Ф.Яровий 28 січня 2020р., 2:17 PM
ec6469f4-283f-4f30-aeef-c19100a6f62f "Туристична політика" Методичні рекомендації до проведення семінарських та практичних робіт В.Ф.Яровий 28 січня 2020р., 2:42 PM
71a0b5da-bb9d-4c5e-a6ce-79abaf683e0a "Туристична політика" Перелік питань, які виносяться на залік з дисципліни В.Ф.Яровий 28 січня 2020р., 2:45 PM
c2a660fe-157c-41b8-be5c-47679d93d777 "Туристична політика" рекомендована література В.Ф.Яровий 28 січня 2020р., 2:38 PM
e6be4db0-f6d6-4398-b7b1-3e4a6472be4d “Організація туризму (організація анімаційної діяльності)" Перелік питань, які виносяться на екзамен Є.С.Сидорович 29 січня 2020р., 5:08 PM
aa1ad5d3-663c-46be-bd40-2b1363b58cfb “Організація туризму (організація анімаційної діяльності)” Анотації (плани) лекцій з дисципліни Є.С.Сидорович 29 січня 2020р., 4:52 PM
7f27ae58-e17a-49e9-82ac-ddccfc7c2dae «ВСТУП ДО ФАХУ» Рекомендована література О.А.Макієнко 15 січня 2020р., 2:16 PM
5342dab3-2832-49f2-87be-37caf8465895 «ВСТУП ДО ФАХУ» ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ О.А.Макієнко 15 січня 2020р., 11:28 AM
b6bf7ccb-0e42-49d1-834a-de7da874500b «Вступ до фаху» МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни О.А.Макієнко 15 січня 2020р., 10:49 AM
0ccc8bc0-b278-498c-9917-39744e7dc049 «ВСТУП ДО ФАХУ» РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ О.А.Макієнко 15 січня 2020р., 11:42 AM
0649c311-9e39-4596-88bb-9390dc96bfee «ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ» АНОТАЦІЇ (ПЛАНИ) ЛЕКЦІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ О.А.Макієнко 15 січня 2020р., 2:40 PM
b3e4d115-f93b-4d9b-bff3-30e714413025 «ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ» Рекомендована література О.А.Макієнко 17 січня 2020р., 11:10 AM
c38a6204-cece-4907-a766-c789e8b28a3f «Географія туризму" МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для проведення практич. (семінарс.) занять з дисципліни О.А.Макієнко 15 січня 2020р., 1:39 PM
5b2894f7-c5ca-466b-b450-a9ce6e40703e «ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ» ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ О.А.Макієнко 15 січня 2020р., 1:45 PM
2d9245b6-f3b8-4fd1-ba07-cf6860e51ede «ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ» Рекомендована література О.А.Макієнко 15 січня 2020р., 2:17 PM
27a8a778-59bf-4e38-8c19-c0a575738716 «Ділова іноземна мова» Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни А.І.Горшкова 27 січня 2020р., 12:08 PM
fade087f-56f0-4ce8-9205-efdf39c0c711 «ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА» Питання до заліку А.І.Горшкова 27 січня 2020р., 12:40 PM
5d4a4f40-0294-47da-8350-0ac25ae19824 «ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА» ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ А.І.Горшкова 27 січня 2020р., 12:45 PM
3e17fe00-f05b-4b38-99fe-2397449d657b «ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА» Рекомендована література А.І.Горшкова 27 січня 2020р., 12:50 PM
048c0869-a8f5-4397-9752-bdac9b99b1d3 «Дозвіллєзнавство» Анотації (плани) лекцій з дисципліни В.Ф.Яровий 28 січня 2020р., 12:42 PM
f66950cb-c983-4a08-bcf4-42ab07d6c6f7 «Дозвіллєзнавство» Методичні рекомендації до проведення семінарських та практичних занятьво" В.Ф.Яровий 28 січня 2020р., 12:50 PM
f375aaec-168a-4411-b4e5-4262d6742d93 «Дозвіллєзнавство» Перелік питань для підготовки до заліку з дисципліни В.Ф.Яровий 28 січня 2020р., 12:54 PM
d53f40bc-f30f-455b-97c8-8d60c8ed7d58 «Дозвіллєзнавство» рекомендована література В.Ф.Яровий 28 січня 2020р., 12:47 PM
783a3b46-4901-4522-b268-0fdbb1b437cd «Друга ділова іноземна мова (іспанська)» Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів А.І.Горшкова 27 січня 2020р., 12:54 PM
e937d5c4-984f-4927-9ee8-b04a0248dd0f «Друга ділова іноземна мова (іспанська)» ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ А.І.Горшкова 27 січня 2020р., 12:57 PM
dae5a97c-b708-4fd4-a0a0-24573c2e6b71 «Друга ділова іноземна мова (іспанська)» ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ А.І.Горшкова 27 січня 2020р., 1:18 PM
978a9294-718f-4807-8254-55ef9efb475c «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» Дидактичне забезпечення самостійної роботи А.І.Горшкова 27 січня 2020р., 1:42 PM
f237a952-be60-4d54-b58a-5f2a18753de9 «ІНОЗЕМНА МОВА» ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ А.І.Горшкова 27 січня 2020р., 1:49 PM
f61076a1-38f6-499b-a7ea-74a37ded5055 «МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗМІ» АНОТАЦІЇ (ПЛАНИ) ЛЕКЦІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ О.А.Макієнко 22 січня 2020р., 1:44 PM
5113441a-29de-4ea7-b913-f0edac655a33 «МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗМІ» ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ О.А.Макієнко 22 січня 2020р., 2:46 PM
e68783f6-b223-445e-b250-dfdb16871743 «МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗМІ» МЕТОД. РЕКОМ.ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ О.А.Макієнко 23 січня 2020р., 9:05 AM
71b7706f-d5a7-4167-99b4-f96f3f8a57d5 «МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗМІ» МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ О.А.Макієнко 23 січня 2020р., 9:00 AM
28a33bf2-524a-42d1-b849-466e9c66467e «МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗМІ» ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАЛІК З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ О.А.Макієнко 23 січня 2020р., 8:50 AM
6c66810c-c33c-422d-82a0-0818216b406d «МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗМІ» Рекомендована література О.А.Макієнко 23 січня 2020р., 9:08 AM
f7fe430c-9f1f-4f21-b1dc-e2c63dd56b83 «МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗМІ» ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ О.А.Макієнко 23 січня 2020р., 8:56 AM
170f6d7f-7466-43d4-93f7-fe157d644f0c «Менеджмент і маркетинг в фіз. реабілітації» Анотації (плани) лекцій з дисципліни В.Ф.Яровий 28 січня 2020р., 2:48 PM
13359bbb-89a9-4f53-a3a3-a8eee34c4af3 «Менеджмент і маркетинг в фіз.реабілітації" Метод реком. до проведення семінар.та практич.занять В.Ф.Яровий 28 січня 2020р., 2:57 PM
1e2fc346-32ed-43c2-99a1-4dfe5f24c03d «Менеджмент і маркетинг в фізичній реабілітації» рекомендована література В.Ф.Яровий 28 січня 2020р., 4:43 PM
b1b15046-d0f2-4cbe-ae85-5cb37dc18fad «Менеджмент і маркетинг у фізичній реабілітації" Перелік питань, які виносяться на екзамен В.Ф.Яровий 28 січня 2020р., 3:10 PM
5ccc0b98-1087-46d6-9e5d-3677a71890e3 «Облік і аудит» Анотації (плани) лекцій з дисципліни В.Ф.Яровий 28 січня 2020р., 4:46 PM
469133e3-71ba-425e-9ab6-c72b611bb74c «Облік і аудит» ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАЛІК В.Ф.Яровий 28 січня 2020р., 4:55 PM
07072d6d-604a-4350-96b5-afa6eb5bfe71 «Облік і аудит» рекомендована література В.Ф.Яровий 28 січня 2020р., 4:57 PM
7db69f25-8f50-4522-a9c3-6b42ccbec59e «Облік і аудит» ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ В.Ф.Яровий 28 січня 2020р., 4:59 PM
adc5afda-4cac-4d36-9884-c9e4453fd1e7 «Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування » рекомендована література В.Ф.Яровий 29 січня 2020р., 9:49 AM
b6fa49bd-9f68-407b-9a1f-09bb6f2d7d3a «Рекреаційна географія (світові рекреаційні ресурси)» (2 курс) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ О.А.Макієнко 27 січня 2020р., 9:17 AM
efd370ea-fb7e-4fb5-9937-57bd02269cb0 «РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ" АНОТАЦІЇ (ПЛАНИ) ЛЕКЦІЙ (2 курс) З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ О.А.Макієнко 24 січня 2020р., 9:29 AM
d47e653c-a0a7-4a12-82b2-54cc5cff44f0 «Рекреаційна географія» (2 курс) ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАЛІК О.А.Макієнко 27 січня 2020р., 8:47 AM
cc777726-81b6-4b37-a3dc-a8bcd8489c51 «ТУРИЗМОЛОГІЯ» АНОТАЦІЇ ДО ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ В.Ф.Яровий 28 січня 2020р., 2:02 PM
cd6b3b01-5409-4b04-8dd8-7bb402a4f49c «Туризмологія» Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів В.Ф.Яровий 28 січня 2020р., 2:15 PM
8184ca15-1d73-43ea-a4bc-0ebc0cd02de8 «Туризмологія» ЗАПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ В.Ф.Яровий 28 січня 2020р., 2:05 PM
50901645-b4bd-4673-bbd6-3319df12cac4 «Туризмологія» Методичні рекомендації до проведення семінарських та практичних занять В.Ф.Яровий 28 січня 2020р., 2:11 PM
b87b22f2-c490-47bb-811b-4ea165ad8099 «ТУРИЗМОЛОГІЯ» рекомендована література В.Ф.Яровий 28 січня 2020р., 2:08 PM
fed09ca3-321f-48dd-8332-8ec34314c097 «ТУРИСТИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО» АНОТАЦІЇ (ПЛАНИ) ЛЕКЦІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ О.А.Макієнко 30 січня 2020р., 10:55 AM
96aa09a1-6018-4a6c-86ae-3e20b7847a84 «ТУРИСТИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО» ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ О.А.Макієнко 30 січня 2020р., 10:59 AM
cb8a4787-757f-4035-898e-ec2770f2916d «Туристичне краєзнавство» МЕТОД.РЕКОМ для проведення практичних (семінарських) занять О.А.Макієнко 30 січня 2020р., 11:08 AM
37b3ec60-f505-48c4-9a43-9715b6e2e285 «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В ТУРИЗМІ» АНОТАЦІЇ (ПЛАНИ) ЛЕКЦІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ О.А.Макієнко 30 січня 2020р., 9:49 AM
a4d1b8d3-5b04-427f-a7b2-cc2c9d8947df «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В ТУРИЗМІ» ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ О.А.Макієнко 30 січня 2020р., 9:52 AM
ef6b2d62-b575-4d90-a2b9-f364dc8e422e «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В ТУРИЗМІ» ЗАЛІКОВІ (ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ) ПИТАННЯ О.А.Макієнко 30 січня 2020р., 9:57 AM
31afa9f9-e27e-4a69-937a-49b3176d0787 «Управління проектами в туризмі» МЕТОД. РЕКОМ. для проведення практичних (семінарських) занять О.А.Макієнко 30 січня 2020р., 9:55 AM
69ed6c54-9b33-4c48-8219-bf673f896e75 «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В ТУРИЗМІ» Рекомендована література О.А.Макієнко 30 січня 2020р., 10:05 AM
32c2e944-49e2-4ad6-b8d9-44fc0b5425f6 «Управління сталим розвитком в туризмі» Анотації (плани) лекцій з дисципліни В.Ф.Яровий 29 січня 2020р., 9:55 AM
0d0144e6-57c9-441f-98f6-1d2acca3c134 «Управління сталим розвитком в туризмі» Перелік питань, які виносяться на залік(екзамен) В.Ф.Яровий 29 січня 2020р., 10:12 AM
49950362-268c-4720-8530-80ab53b0d1a7 «Управління сталим розвитком в туризмі» Рекомендована література В.Ф.Яровий 29 січня 2020р., 10:55 AM
1278e288-6736-4493-b1a2-87517a758d19 «Управління сталим розвитком туризму» Метод.рекомен. до проведення семінар. та практич. занять В.Ф.Яровий 29 січня 2020р., 10:03 AM
d90ab1a1-7144-4e2e-a203-bfcafbf098cf ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ (ОРГАНІЗАЦІЯ АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Є.С.Сидорович 29 січня 2020р., 5:10 PM
aeca61a9-888e-4992-b55b-a619d478599b Організація туризму (організація туристичних подорожей)" Дидактичне забезпечення самостійної роботи Є.С.Сидорович 29 січня 2020р., 1:32 PM

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Опитування Наскільки легко користуватися системою "Херсонський Віртуальний університет"?
1 98
2 25
3 26
4 23
5 57
6 32
7 52
8 44
9 48
10 119
Всього голосів: 524
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...