Робоча програма «Зайнятість населення та її регуляція»
ст.викл. Черкашина Т.
Надіслав: Семанчина Валентина (26 листопада 2013р.)
Анотація

Робоча програма  «Зайнятість населення та її регуляція» для студентів за спеціальністю 6.13010201. Соціальна  робота, спеціалізація управління персоналом, управління міжнародними проектами та програмами

програма

Зміст дисципліни

Тема 1. Ринок праці та зайнятість

Сутність ринку праці. Специфіка ринку праці та його  основні суб'єкти. Компоненти системи відносин на ринку праці. Сутність кон'юнктури ринку, фактори впливу на неї. Типи кон'юнктури ринку. Сегменти ринку праці. "Гнучкий" ринок праці.

Робоча сила та її показники. Працездатне та непрацезда­тне населення. Попит та пропозиція робочої сили. Трудова активність населення. Головні чинники формування трудової активності: соціально-демографічні, демоекономічні, економічні, соціопсихологічні. Міграція   робочої сили. Типи міграції. Проблеми сучасного ринку праці України. Технології впливу на ринок праці.

Тема 2. Проблеми безробіття в Україні

Визначення безробіття. Причини виникнення безробіття. Форми безробіття: природне, структурне, циклічне, приховане та інші. Соціальні наслідки безробіття. Шляхи подолання безробіття. Активні і пасивні заходи соціального захисту в разі безробіття. Особливості вирішення проблем безробіття в Україні.

Тема 3. Зайнятість населення: її основні ознаки та види

Поняття зайнятості. Мотивація зайнятості. Категорії зайнятих. Основні ознаки зайнятості. Види зайнятості: повна, неповна, первинна, вторинна, зареєстрована, незареєстрована. Ініціативна зайнятість. Визначення ініціативної зайнятості. Характерні риси ініціативної зайнятості. Фактори вибору ініціативної зайнятості.

 Форми і системи заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. Державне регулювання зайнятості. Законодавство про працю і зайнятість. Закони України "Про зайнятість населення", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

Тема 4-5. Державна політика зайнятості населення. Діяльність державної служби зайнятості

Державна служба зайнятості, її складові. Права ДСЗ. Функції ДСЗ. її завдання. Принципи Єдиної технології обслуговування незайнятого населення (ЄТОНН). Призначення та основні завдання Єдиної інфо­рмаційно-аналітичної системи служби зайнятості (ЄІАС). Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості: структура, функції. Форми та методи роботи регіональних центрів зайнятості населення. Організація обслуговування клієнтів у центрах зайнятос­ті. Принципи взаємодії між центром зайнятості та роботодавцями. Організація документообігу щодо обслуговування клієнтів у центрі зайнятості. Формування та ведення персональної картки особи, що шукає роботу. Особливості праці фахівців центру зайнятості. Психологічне розвантаження персоналу. Профілактика професійних захворю­вань. Державна служба зайнятості, її складові. Права ДСЗ. Функції ДСЗ. її завдання.

Принципи Єдиної технології обслуговування незайнятого населення (ЄТОНН), Призначення та основні завдання Єдиної інформаційно-аналітичної  системи служби зайнятості (ЄІАС). Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості: структура, функції.

Форми та методи роботи регіональних центрів зайнятості населення. Організація обслуговування клієнтів у центрах занятості. Принципи взаємодії між центром зайнятості та роботодавцями.

Організація документообігу щодо обслуговування клієнтів у центрі зайнятості. Формування та ведення персональної карти особи, що шукає роботу.

Особливості праці фахівців центру зайнятості. Психологічне розвантаження персоналу. Профілактика професійних захворювань.

Тема 6. Профорієнтаційна робота як інструмент регулювання зайнятості

Визначення професійної орієнтації. Мета профорієнтаційної роботи, Професійне самовизначення особистості. Напрями професійної орієнтації: професійна інформація, професійна консультація, професійний відбір, професійна адаптація. Критерії ефективності профорієнтаційної роботи.

Проблеми здійснення профорієнтаційної роботи серед різних категорій населення. Профорієнтаційна діяльність центрів зайнятості, молодіжних центрів праці та соціальних служб для молоді. Ярмарки  вакансій.

Тема 7. Проблеми працевлаштування осіб з обмеженими можливостями

Причини низького рівня зайнятості інвалідів в Україні. Вплив соціально-економічної ситуації на трудову активність людини з обмеженими можливостями. Нормативно-правове забезпечення зайнятості інвалідів, механізм його застосування.

Шляхи підвищення рівня працевлаштування та зайнятості людей з обмеженими можливостями. Соціально-психологічна підтримка інвалідів. Напрямки професійної реабілітації. Надання соціальної допомоги. Удосконалення системи професійної орієнтації та професійного навчання інвалідів.

Тема 8. Гендерні аспекти зайнятості

Сутність поняття "гендер". Дослідження "жіночого" питання у сучасній науці. Характерні риси жіночого безробіття. Типи поведінки безробітних жінок: активно-економічна, інертно-очікувана, пасивна.

Причини незайнятості жінок. Положення жінок на ринку праці. "Подвійна" зайнятість жінок Мотивації зайнятості жінок. Вторинна зайнятість жінок. Форми роботи з безробітними жінками.

Тема 9. Молодіжна політика у сфері зайнятості

Специфіка молодіжного ринку праці. Класифікація груп незайнятої молоді. Проблеми працевлаштування випускників навчальних закладів. Шляхи вирішення проблем працевлаштування та сприяння зайнятості молоді. Перешкоди створення молодіжних підпри­ємств. Розвиток структури та організації оплачуваних громадських робіт. Молодіжні структури з перекваліфікації молоді.

Діяльність центрів соціальних служб для молоді щодо вирішення проблем зайнятості.

Тема 10. Технології соціальної роботи у сфері зайнятості

Зміст соціально-психологічної роботи у сфері зайнятості. Напрямки роботи з клієнтами служби зайнятості.

Особливості інформаційного та професійного консультування. Етапи проведення консультацій у центрі зайнятості. Прави­ла проведення співбесіди з клієнтом центру зайнятості. Довідково-інформаційні семінари для безробітних. Соціальна реабілітація безробітних: мета, принципи. Надання соціально-психологічної допомоги людям, які шукають роботу.

 

Програма

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Робоча програма «Зайнятість населення та її регуляція»
(Робоча програма / Учбовий план)
Дата изменения:
26 листопада 2013р., 8:42 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 10663

Опитування Яким ресурсом системи "Херсонський Віртуальний Університет" Ви найчастіше користуєтеся?
відкритої групою 79
групою дистанційного навчання 116
е - бібліотекою 99
Всього голосів: 294
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...