Диригування та читання партитур
Зимовець Ю.М.
Надіслав: Сергєєва Катерина (17 листопада 2012р.)
Анотація

 

Завдання і методичні вказівки до практичних занять з курсу “Диригування та читання партитур” для студентів денної та заочної форми навчання

 

Денна форма навчання

 

 

Завдання і методичні вказівки до практичних занять
 

І семестр

Тема 1: Поняття про техніку диригування.

Завдання:

1.     Постановка диригентського апарату.

2.     Загальні принципи диригентських схем.

3.     Прийоми початку та закінчення диригентського виконання.

4.     Функції правої руки.

5.     Функції лівої руки.

Література:

1.     Андреева Л. Методика преподавания хорового дирижирования. – М.: Музыка, 1969. – С. 7-10.

2.     Канерштейн М. Вопросы дирижирования. – М.: Музыка, 1965.

3.     Иванов – Радкевич А. Пособие для начинающих дирижеров. – М.: Музыка, 1977.

4.     Романовский Н.В. Хоровой словарь. – 3-е изд. – Л.,1980

Тема 2: Диригування у розмірі 3/4, 2/4.

Завдання:

1.     Диригування у розмірі 3/4 у помірному темпі.

2.     Звуковеденні  легато та динаміці піано.

3.     Показ вступів на першу, другу та третю долі такту на початку та середині твору.

4.     Диригування в дводольному розмірі у помірному темпі у характері легато і нон-легато при динаміці p, mp, f.

5.     Прийоми зняття окремих партій і всього хору на різні долі та його частин

Література:

1.     Дмитриєвський Г. Хорознавство і керування хором. – К.: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УСРС, 1961. – С. 53 – 57.

2.     Кан Є. Елементи диригування. – Л.: Музика, 1980.

3.     Ольхов А. Питання теорії диригентської техніки. – Л.: Музика, 1979.

 

ІІ семестр

Тема 3: Засоби музичної виразності у диригентському жесті.

Завдання:

1.     Поділ музичного твору на частини: фрази, речення, періоди, частини.

2.     Планування виразності диригентського жесту.

3.     Фразування – як засіб музичної виразності.

4.     Змінні динамічні відтінки.

Література:

1.     Андреева Л. Методика преподавания хорового дирижирования. – М.: Музыка, 1969. – С. 15-20.

2.     Иванов – Радкевич А. Пособие для начинающих дирижеров. – М.: Музыка, 1977. – С. 12-20.

3.     Маталаев Л. Основы дирижерской техники. – М.: Советский композитор, 1986.

4.     Романовский Н.В. Хоровой словарь. – 3-е изд. – Л.,1980

Тема 4: Диригування у розмірі 4/4 у помірних темпах.

Завдання:

1.     Чотиридольна схема та показ вступів на повні долі такту.

2.     Диригування в розмірі 4/4 у помірному, помірно-швидкому темпах, звуковедення легато і нон-легато.

3.     Прийоми зняття повних долей чотиридольного розміру.

Літеатура:

1.     Дмитрієвський Г. Хорознавство і керування хором. – К.: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. – С. 66-72.

2.     Канерштейн М. Вопросы дирижирования. – М.: Музыка, 1972.

3.     Кан Є. Елементи диригування. – М.: Советский композитор, 1980.

4.     Маталаев Л. Основы дирижерской техники. – М.: Советский композитор, 1986.

 

ІІІ семестр

Тема 5: Поглиблення знань і удосконалювання навичок диригування, надбаних на першому курсі.

Завдання:

1.     Диригування у розмірі 2/4, 3/4 різними темповими і динамічними показниками.

2.     Диригування у розмірі 4/4 у повільних темпах на “чотири”, у швидких на “два”.

3.     Дроблений вступ.

Література:

1.     Андреева Л. Методика преподавания хорового дирижирования. – М.: Музыка, 1969. – С. 69-72.

2.     Колесса М. Основи техніки диригування. – К.: Музична Україна, 1981. – С. 18-19.

3.     Розумний І. Практичний посібник з диригування. – К.: .: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1959. – С. 6-9.

4.     Романовский Н.В. Хоровой словарь. – 3-е изд. – Л.,1980.

Тема 6: Диригування у шестидольному розмірі.

Завдання:

1.     Схеми диригування.

2.     Диригування у розмірі 6/4 у повільних темпах на “шість”.

3.     Диригування у розмірі 6/8 та 6/4 у швидких темпах на “два”.

Література:

1.     Конерштейн М. Вопросы дирижирования. – М.: Музыка, 1965. – 13-15 с.

2.     Ольхов А. Теоретические основы дирижерской техники. – Л., 1984.

3.     Соколов В. Работа с хором. – М.: Музыка, 1967.- 90-91 с.

 

IV семестр

Тема 7: Диригування  дев’ятидольних розмірів.

Завдання:

1.     Сема диригування дев’ятидольних розмірів у повільних темпах на “дев’ять”.

2.     Диригування у розмірі 9/8 чи 9/4 у швидких темпах на “три”.

3.     Хорові твори з солістом.

4.     Техніка виконання акцентів на різні долі такту.

Література:

1.     Андреева Л. Методика преподавания хорового дирижирования. – М.: Музыка, 1969. – С. 73-78.

2.     Разумний І. Практичний посібник з диригування. – К.: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1959. – С. 34-36.

3.     Колесса М. Основы техники дирижирования. – К.: Музична Україна, 1981. – С. 15-19.

Тема 8: Незалежний рух кожної руки відповідно ритмічному малюнку хорової партії.

Завдання:

1.     Незалежний рух правої руки для партій альтів і басів.

2.     Незалежний рух лівої руки для партій тенорів і сопрано.

3.     Вдосконалення показу дробленого вступу.

4.      Функції лівої і правої руки.

Література:

1.     Андреева Л. Методика преподавания хорового дирижирования. – М.: Музыка, 1969. – С. 24-25.

2.     Колесса М. Основи техніки диригування. – К.: Музична Україна, 1981. – С. 20-23.

3.     Канерштейн М. Вопросы дирижирования. – М.: Музыка, 1965. – С. 16-19.

 

V семестр

Тема 9: Диригування дванадцятидольних розмірів.

Завдання:

1.     Схема диригування 12-тидольних розмірів.

2.     Диригування у розмірі 12/8, 12/4 у повільних темпах на “дванадцять”.

3.     Диригування у розмірі 12/8 у швидких темпах на “чотири”.

Література:

1.     Ольхов А. Теоретические основы дирижерской техники. – Л., 1987.

2.     Маталаев Л. Основы дирижерской техники. – М.: Советский композитор, 1986.

3.     Кан Є. Елементи диригування. – Л.: Музыка, 1980.

Тема 10: Диригування 5-тидольних розмірів на “п’ять”.

Завдання:

1.     Схема диригування 5-тидольних розмірів.

2.     Диригування у розмірі 5/8, 5/4 на “п’ять” у поділенні 2+3.

3.     Диригування 5-тидольних розмірів на “п’ять” у поділенні 3+2

Література:

1.     Иванов – Радкевич А. О воспитании дирижера. – М.: Музыка, 1969.

2.     Колесса М. Основы техники дирижирования. – К.:  Музична Україна, 1973.

3.     Поляков О. Язык дирижирования. – К.: Музична Україна, 1987. 

 

VI семестр

Тема 11. Диригування у розмірі 3/2, 2/2.

Завдання:

1.     Схема диригування у розмірі 3/2.

2.     Схема диригування у розмірі 2/2.

3.     Робота над інтерпретацією вивчаємих хорових творів за допомогою більш виразного диригентського жесту.

4.     Змінна динаміка. Агогіка.

Література:

1.     Колеса М. Основи техніки диригування. – К.: Музична Україна, 1981.

2.     Конерштейн М. Вопросы дирижирования. – М.: Музыка, 1965.

3.     Дмітрієвський Г. Хорознавство і керування хором. – К.: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961.

Тема 12. Диригування творів з елементами поліфонії.

Завдання::

1.     Ознайомлення із основними принципами диригування поліфонічних творів.

2.     Диригування творів з імітаціями в різних хорових партіях.

3.     Диригування творів, написаних у вигляді канону.

Література:

1.     Дмітрієвський Г. Хорознавство і керування хором. – К.: Державне видавництво образотворчого мистецтва УРСР, 1961.

2.     Пігров К. Керування хором. – К.: Мистецтво, 1965.

3.     Романовский Н.В. Хоровой словарь. – 3-е изд. – Л.,1980.

4.     Чесноков П. Хор и управление им. – М.: Музгиз, 1952.

 

VII семестр

Тема 13. Диригування семидольних розмірів. Виконання хорових партитур у дворядковому викладенні (однорідні, мішані хори).

Завдання:

1.     Схема диригування семидольного розміру.

2.     Засвоїти структуру утворення складних мішаних розмірів та прийомів їх тактування.

3.     Основні принципи зміни характеру диригентських жестів в залежності від характеру частин хорового твору.

4.     Опанування диригентських прийомів показу лівою рукою корекції ансамблю, строю і динамічних змін.

5.     Виконання хорових партитур однорідних хорів без супроводу (жіночого, чоловічого, дитячого).

Література:

1.     Курс читання партитур. / упор. В.Полтавцев, С.Свєтозаров. – ч. І, ІІ.

2.     Ольхов А. Теоретичні основи диригентської техніки.- Л., 1984.

3.     Перунов. Хрестоматія з читання партитур. – К.: Мистецтво, 1963.

 

VIIІ семестр

Тема 14. Диригування творів у розмірі 12/4. Виконання хорових партитур у трирядковому викладенні хорової партитури (однорідні та мішані хори).

Завдання:

1.     Схема диригування у розмірі 12/4.

2.     Засвоєння структури утворення складного 12/4 розміру.

3.     Музично-теоретичний, вокально-хоровий, виконавський аналіз твору.

4.     Виконання хорових партитур у трирядковому викладенні.

Література:

1.     Иванов – Радкевич А. О воспитании дирижера. – М.: Музыка, 1969.

2.     Колесса М. Основы техники дирижирования. – К.:  Музична Україна, 1973.

3.     Поляков О. Язык дирижирования. – К.: Музична Україна, 1987. 

Тема 15. Вивчення хорових творів великої форми: (частин з кантат, опер, ораторій, хорових концертів). Виконання на фортепіано хорових партитур у чотирирядковому викладі.

Завдання:

1.     Підготовка до розучування творів великої форми (лібрето, прослухування цілком).

2.     Специфіка розучування хорових творів великої форми.

3.     Підготовка твору до творчого конкурсу ДЕК бакалавр.

4.     Виконання хорових партитур однорідних хорів у чотирьохрядковому викладенні.

Література:

1.     Архангельський. Хорові концерти

2.     Оперні хори. Хрестоматія з хорового диригування. / упор. В.Попов. – М., 1964.

3.     Хорові сцени з опер українських композиторів кінця ХІХ – початку ХХ ст. / упор. І.Шилова. – К.: Музична Україна, 1991.

4.     Хрестоматія з читання хорових партитур. / упор. В.Полтавцев, С.Светозаров. – К.: Музична Україна, 1987.

5.     Хрестоматія з читання партитур. / упор. М.Шелков. – Л., 1963

6.     Школа хорового співу. / упор. В.Соколов, В.Попов, Л.Аляб’єв. – М., 1978.

 

 

 

ІХ семестр

Тема 15. Початковий етап підготовки екзаменаційної програми.

Завдання:

1.     Вибір хорових творів до Державного іспиту.

2.     Технічне засвоєння диригування хоровими партитурами.

Література:

1.     Андреева Л. Методика преподавания хорового дирижирования. – М.: Музыка, 1969.

2.     Верикінський М. Вибрані твори. т. IV. Хори та пісні. – К.: Музична Україна, 1981.

3.     Верьовка Г. Вибрані хорові твори. – К.: Музична Україна, 1986.

4.     Жуковський Г. Хорові твори. – К.: Музична Україна, 1985.

5.     Егоров А. Теория и практика работы с хором. – М.: Музыка, 1957.

6.     Ермиаш О. Практические советы по дирижированию. – М.: Музыка, 1964.

7.     Колеса М. Вибрані хорові твори. - К.: Музична Україна, 1983.

8.     Лисенко М. Хорові твори та вокальні ансамблі на вірші Т.Шевченка. - К.: Музична Україна, 1983.

Тема 16. Етапи підготовки програми з хором.

Завдання:

1.                 Удосконалення якості диригентського жесту задля максимальної чіткості взаєморозуміння з хором.

Література:

1.     Верикінський М. Вибрані твори. т. IV. Хори та пісні. – К.: Музична Україна, 1981.

2.     Верьовка Г. Вибрані хорові твори. – К.: Музична Україна, 1986.

3.     Жуковський Г. Хорові твори. – К.: Музична Україна, 1985.

4.     Егоров А. Теория и практика работы с хором. – М.: Музыка, 1957.

Завдання і методичні вказівки до самостійної роботи
 

 

І семестр

Тема 1: Поняття про техніку диригування.

Завдання:

1.     Роль диригента хорового колективу та виховна функція хорового співу.

2.     Координація частин диригентського апарату – рук, корпуса, міміки обличчя.

3.     Теоретичні поняття: ауфтакт, точка, диригування, тактування, закінчення, долі такту.

4.     Робота над хоровою партитурою.

Література:

1.     Андреева Л. Методика преподавания хорового дирижирования. – М.: Музыка, 1969. – С. 7-10.

2.     Канерштейн М. Вопросы дирижирования. – М.: Музыка, 1965.

3.     Иванов – Радкевич А. Пособие для начинающих дирижеров. – М.: Музыка, 1977.

4.     Романовский Н.В. Хоровой словарь. – 3-е изд. – Л.,1980

Тема 2: Диригування у розмірі 3/4, 2/4.

Завдання:

1.     Відпрацювання показу вступів з повних та неповних долей такту.

2.     Відпрацювання на музичному матеріалі диригентських схем 2/4, 3/4.

3.     Виконання хорової партитури твору без супроводу.

Література:

1.     Дмитриєвський Г. Хорознавство і керування хором. – К.: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УСРС, 1961. – С. 53 – 57.

2.     Кан Є. Елементи диригування. – Л.: Музика, 1980.

3.     Ольхов А. Питання теорії диригентської техніки. – Л.: Музика, 1979.

 

ІІ семестр

Тема 3: Засоби музичної виразності у диригентському жесті.

Завдання:

1.     Опанування прийомів показу змінних динамічних відтінків (крещендо, дімінуендо, морендо).

2.     Принципи встановлення ступенів голосності змінних динамічних відтінків.

3.     Фразування та виражальні засоби диригентського жесту.

4.     Продовження роботи по опрацюванню навичок якісного ауфтакту.

5.     Вправи для звільнення м’язів диригентського апарату.

Література:

1.     Андреева Л. Методика преподавания хорового дирижирования. – М.: Музыка, 1969. – С. 15-20.

2.     Иванов – Радкевич А. Пособие для начинающих дирижеров. – М.: Музыка, 1977. – С. 12-20.

3.     Маталаев Л. Основы дирижерской техники. – М.: Советский композитор, 1986.

4.     Романовский Н.В. Хоровой словарь. – 3-е изд. – Л.,1980

Тема 4: Диригування у розмірі 4/4 у помірних темпах.

Завдання:

1.     Робота з камертоном. Настройка на тональність хорового твору від камертону “ля” і “до”.

2.     Завдання тону кожній хоровій партії згідно з акордовим розташуванням.

Літеатура:

1.     Дмитрієвський Г. Хорознавство і керування хором. – К.: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. – С. 66-72.

2.     Канерштейн М. Вопросы дирижирования. – М.: Музыка, 1972.

3.     Кан Є. Елементи диригування. – М.: Советский композитор, 1980.

4.     Маталаев Л. Основы дирижерской техники. – М.: Советский композитор, 1986.

 

ІІІ семестр

Тема 5: Поглиблення знань і удосконалювання навичок диригування, надбаних на першому курсі.

Завдання:

1.     Відпрацювання показу штрихів легато, нон-легато, стаккато.

2.     Прийоми виконання ауфтактів на різні долі такту у творах з різними темповими та динамічними показниками.

Література:

1.     Андреева Л. Методика преподавания хорового дирижирования. – М.: Музыка, 1969. – С. 69-72.

2.     Колесса М. Основи техніки диригування. – К.: Музична Україна, 1981. – С. 18-19.

3.     Розумний І. Практичний посібник з диригування. – К.: .: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1959. – С. 6-9.

4.     Романовский Н.В. Хоровой словарь. – 3-е изд. – Л.,1980.

Тема 6: Диригування у шестидольному розмірі.

Завдання:

1.     Відпрацювання незалежного руху кожної руки відповідно ритмічному малюнку хорової партії.

2.     Написання анотації до хорової партитури без супроводу.

3.     Виконання двох різнохарактерних хорових творів, відпрацювання технічних навичок.

Література:

1.     Конерштейн М. Вопросы дирижирования. – М.: Музыка, 1965. – С. 13-15.

2.     Ольхов А. Теоретические основы дирижерской техники. – Л., 1984.

3.     Соколов В. Работа с хором. – М.: Музыка, 1967. – С. 90-91.

 

IV семестр

Тема 7: Диригування дев’ятидольних розмірів.

Завдання:

1.     Виконання пісні із шкільного репертуару.

2.     Робота над хоровою партитурою.

3.     Виконання хорових партій.

4. Анотація хорової партитури

Література:

1.     Андреева Л. Методика преподавания хорового дирижирования. – М.: Музыка, 1969. – С. 73-78.

2.     Разумний І. Практичний посібник з диригування. – К.: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1959. – С. 34-36.

3.     Колесса М. Основы техники дирижирования. – К.: Музична Україна, 1981. – С. 15-19.

Тема 8: Незалежний рух кожної руки відповідно ритмічному малюнку хорової партії.

Завдання:

1.     Робота над виконавським аналізом партитури  із супроводом.

2.     Робота над виконавським аналізом партитури без супроводу.

3.     Вдосконалення отриманих технічних навичок.

Література:

1.     Андреева Л. Методика преподавания хорового дирижирования. – М.: Музыка, 1969. – С. 24-25.

2.     Колесса М. Основи техніки диригування. – К.: Музична Україна, 1981. – С. 20-23.

3.     Канерштейн М. Вопросы дирижирования. – М.: Музыка, 1965. – С. 16-19.

 

V семестр

Тема 9: Диригування дванадцятидольних розмірів.

Завдання:

1.     Відпрацювання диригентської схеми 12-тидольних розмірів.

2.     Робота над піснею із шкільного репертуару.

3.     Робота над хоровою партитурою.

Література:

1.     Ольхов А. Теоретические основы дирижерской техники. – Л., 1987.

2.     Маталаев Л. Основы дирижерской техники. – М.: Советский композитор, 1986.

3.     Кан Є. Елементи диригування. – Л.: Музыка, 1980.

Тема 10: Диригування 5-тидольних розмірів на “п’ять”.

Завдання:

1.     Відпрацювання диригентської схеми 5-тидольного розміру.

2.     Написання аналізу хорового твору.

3.     Диригування у темпі “дуже повільно”

Література:

1.     Иванов – Радкевич А. О воспитании дирижера. – М.: Музыка, 1969.

2.     Колесса М. Основы техники дирижирования. – К.:  Музична Україна, 1973.

3.     Поляков О. Язык дирижирования. – К.: Музична Україна, 1987. 

 

VI семестр

Тема 11. Диригування у розмірі 3/2, 2/2.

Завдання:

1.     Робота над партитурою хору без супроводу.

2.     Спів хорових партій твору напам’ять.

3.     Вивчити пісню шкільного репертуару.

4.     Написання розгорнутого аналізу хорового твору.

Література:

1.     Колеса М. Основи техніки диригування. – К.: Музична Україна, 1981.

2.     Конерштейн М. Вопросы дирижирования. – М.: Музыка, 1965.

3.     Дмітрієвський Г. Хорознавство і керування хором. – К.: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961.

Тема 12. Диригування творів з елементами поліфонії.

Завдання::

1.     Зробити виконавський диригентський аналіз поліфонічного твору.

2.     Удосконалення навичок роботи з камертоном.

Література:

1.     Дмітрієвський Г. Хорознавство і керування хором. – К.: Державне видавництво образотворчого мистецтва УРСР, 1961.

2.     Пігров К. Керування хором. – К.: Мистецтво, 1965.

3.     Романовский Н.В. Хоровой словарь. – 3-е изд. – Л.,1980.

4.     Чесноков П. Хор и управление им. – М.: Музгиз, 1952.

 

VII семестр

Тема 13. Диригування семидольних розмірів. Виконання хорових партитур у дворядковому викладенні (однорідні, мішані хори).

Завдання:

1.     Удосконалення якості показу диригентських жестів.

2.     Робота над хоровою партитурою без супроводу.

3.     Опанування навички показу зміни строю, ансамблю за допомогою лівої руки.

4.     Виконання окремих голосів одночасно із виконанням усієї хорової партитури.

Література:

1.     Курс читання партитур. / упор. В.Полтавцев, С.Свєтозаров. – ч. І, ІІ.

2.     Ольхов А. Теоретичні основи диригентської техніки.- Л., 1984.

3.     Перунов. Хрестоматія з читання партитур. – К.: Мистецтво, 1963.

 

VIIІ семестр

Тема 14. Диригування творів у розмірі 12/4. Виконання хорових партитур у трирядковому викладенні хорової партитури (однорідні та мішані хори).

Завдання:

1.     Гра хорової партитури без супроводу. Спів хорових партій.

2.     Написання письмового розгорнутого аналізу хорової партитури.

3.     Вивчення пісні із шкільного репертуару.

4.     Оволодіння навичками гри хорової партитури на legato та non legato, використовуючи педаль як допоміжний технічний прийом.

5.     Виконання хорового голосу переходячи з однієї хорової партії на іншу та спів “внутрішнім слухом”.

6.     Виконання супроводу із епізодичним співом вголос різних голосів хорової партитури.

Література:

1.     Иванов – Радкевич А. О воспитании дирижера. – М.: Музыка, 1969.

2.     Колесса М. Основы техники дирижирования. – К.:  Музична Україна, 1973.

3.     Поляков О. Язык дирижирования. – К.: Музична Україна, 1987. 

Тема 15. Вивчення хорових творів великої форми: (частин з кантат, опер, ораторій, хорових концертів). Виконання на фортепіано хорових партитур у чотирирядковому викладі.

Завдання:

1.     Проведення підготовчого періоду розучування.

2.     Технічне удосконалення якості диригентських жестів.

3.     Оволодіння навичкою спрощення виконання складних епізодів партитури (октавні подвоєння, транспонування тенорової партії, витримані звуки і т.п.).

Література:

1.     Архангельський. Хорові концерти

2.     Оперні хори. Хрестоматія з хорового диригування. / упор. В.Попов. – М., 1964.

3.     Хорові сцени з опер українських композиторів кінця ХІХ – початку ХХ ст. / упор. І.Шилова. – К.: Музична Україна, 1991.

4.     Хрестоматія з читання хорових партитур. / упор. В.Полтавцев, С.Светозаров. – К.: Музична Україна, 1987.

5.     Хрестоматія з читання партитур. / упор. М.Шелков. – Л., 1963

6.     Школа хорового співу. / упор. В.Соколов, В.Попов, Л.Аляб’єв. – М., 1978.

 

ІХ семестр

Тема 15. Початковий етап підготовки екзаменаційної програми.

Завдання:

1.     Вивчити напам’ять два хорових твори.

2.     Опанувати технічні складності в диригуванні цими творами.

Література:

1.     Андреева Л. Методика преподавания хорового дирижирования. – М.: Музыка, 1969.

2.     Верикінський М. Вибрані твори. т. IV. Хори та пісні. – К.: Музична Україна, 1981.

3.     Верьовка Г. Вибрані хорові твори. – К.: Музична Україна, 1986.

4.     Жуковський Г. Хорові твори. – К.: Музична Україна, 1985.

5.     Егоров А. Теория и практика работы с хором. – М.: Музыка, 1957.

6.     Ермиаш О. Практические советы по дирижированию. – М.: Музыка, 1964.

7.     Колеса М. Вибрані хорові твори. - К.: Музична Україна, 1983.

8.     Лисенко М. Хорові твори та вокальні ансамблі на вірші Т.Шевченка. - К.: Музична Україна, 1983.

Тема 16. Етапи підготовки програми з хором.

Завдання:

1.     Робота над технікою виконання екзаменаційної програми.

Література:

2.     Верикінський М. Вибрані твори. т. IV. Хори та пісні. – К.: Музична Україна, 1981.

3.     Верьовка Г. Вибрані хорові твори. – К.: Музична Україна, 1986.

4.     Жуковський Г. Хорові твори. – К.: Музична Україна, 1985.

5.     Егоров А. Теория и практика работы с хором. – М.: Музыка, 1957.

Заочна форма навчання
Завдання і методичні вказівки до практичних занять
 

І семестр

Тема 1: Поняття про техніку диригування.

Завдання:

1.     Постановка диригентського апарату. Функції правої і лівої руки. Диригування у розмірі 3/4, 4/4. Диригування у розмірі 3/4 у помірному темпі, звуковеденні  легато.

2.     Показ вступів на першу, другу та третю долі такту на початку та середині твору. Прийоми зняття окремих партій і всього хору на різні долі.

Література:

1.     Андреева Л. Методика преподавания хорового дирижирования. – М.: Музыка, 1969. – С. 7-10.

2.     Дмитриєвський Г. Хорознавство і керування хором. – К.: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УСРС, 1961. – С. 53 – 57.

3.     Иванов – Радкевич А. Пособие для начинающих дирижеров. – М.: Музыка, 1977.

4.     Канерштейн М. Вопросы дирижирования. – М.: Музыка, 1965.

5.     Кан Є. Елементи диригування. – Л.: Музика, 1980

6.     Романовский Н.В. Хоровой словарь. – 3-е изд. – Л.,1980

7.     Ольхов А. Питання теорії диригентської техніки. – Л.: Музика, 1979.

 

ІІ семестр

Тема 2: Засоби музичної виразності у диригентському жесті.

Завдання:

1.     Поділ музичного твору на частини: фрази, речення, періоди, частини. Фразування – як засіб музичної виразності.

2.     Змінні динамічні відтінки. Чотиридольна схема та показ вступів на повні долі такту. Прийоми зняття повних долей чотиридольного розміру.

Література:

1.     Андреева Л. Методика преподавания хорового дирижирования. – М.: Музыка, 1969. – С. 15-20.

2.     Дмитрієвський Г. Хорознавство і керування хором. – К.: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. – С. 66-72.

3.     Канерштейн М. Вопросы дирижирования. – М.: Музыка, 1972.

4.     Кан Є. Елементи диригування. – М.: Советский композитор, 1980

5.     Иванов – Радкевич А. Пособие для начинающих дирижеров. – М.: Музыка, 1977. – С. 12-20.

6.     Маталаев Л. Основы дирижерской техники. – М.: Советский композитор, 1986.

7.     Романовский Н.В. Хоровой словарь. – 3-е изд. – Л.,1980.

ІІІ семестр

Тема 3: Поглиблення знань і удосконалювання навичок диригування, надбаних на першому курсі. Диригування у шестидольному розмірі.

Завдання:

1.     Диригування у розмірі 2/4, 3/4 різними темповими і динамічними показниками.

2.     Диригування у розмірі 6/4 у повільних та швидких темпах.

3.     Поглиблення знань і удосконалювання навичок диригування, надбаних на першому курсі.

Література:

1.     Андреева Л. Методика преподавания хорового дирижирования. – М.: Музыка, 1969. – С. 69-72.

2.     Колесса М. Основи техніки диригування. – К.: Музична Україна, 1981. – С. 18-19.

3.     Конерштейн М. Вопросы дирижирования. – М.: Музыка, 1965. – 13-15 с.

4.     Ольхов А. Теоретические основы дирижерской техники. – Л., 1984.

5.     Розумний І. Практичний посібник з диригування. – К.: .: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1959. – С. 6-9.

6.     Романовский Н.В. Хоровой словарь. – 3-е изд. – Л.,1980.

7.     Соколов В. Работа с хором. – М.: Музыка, 1967.- 90-91 с.

IV семестр

Тема 4: Диригування дев’ятидольних розмірів. Незалежний рух кожної руки.

Завдання:

1.     Сема диригування дев’ятидольних розмірів у повільних темпах на “дев’ять”.

2.     Незалежний рух лівої та правої руки.

3.     Диригування  дев’ятидольних розмірів.

Література:

1.     Андреева Л. Методика преподавания хорового дирижирования. – М.: Музыка, 1969. – С. 73-78.

2.     Колесса М. Основи техніки диригування. – К.: Музична Україна, 1981. – С. 20-23.

3.     Канерштейн М. Вопросы дирижирования. – М.: Музыка, 1965. – С. 16-19

4.     Разумний І. Практичний посібник з диригування. – К.: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1959. – С. 34-36.

V семестр

Тема 5: Диригування дванадцятидольних розмірів. Диригування 5-тидольних розмірів на “п’ять”.

Завдання:

1.     Схема диригування 12-тидольних розмірів.

2.     Диригування у розмірі 12/8, 12/4 у повільних та швидких темпах.

3.     Схема диригування 5-тидольних розмірів.

4.      Диригування дванадцятидольних розмірів.

Література:

1.     Иванов – Радкевич А. О воспитании дирижера. – М.: Музыка, 1969.

2.     Кан Є. Елементи диригування. – Л.: Музыка, 1980.

3.     Колесса М. Основы техники дирижирования. – К.:  Музична Україна, 1973.

4.     Маталаев Л. Основы дирижерской техники. – М.: Советский композитор, 1986.

5.     Ольхов А. Теоретические основы дирижерской техники. – Л., 1987.

6.     Поляков О. Язык дирижирования. – К.: Музична Україна, 1987. 

VI семестр

Тема 6. Диригування у розмірі 3/2. Диригування творів поліфонічного складу.

Завдання:

1.     Схема диригування у розмірі 3/2.

2.     Робота над інтерпретацією хорових творів.

3.     Змінна динаміка. Агогіка.

Література:

1.     Дмітрієвський Г. Хорознавство і керування хором. – К.: Державне видавництво образотворчого мистецтва УРСР, 1961.

2.     Колеса М. Основи техніки диригування. – К.: Музична Україна, 1981.

3.     Конерштейн М. Вопросы дирижирования. – М.: Музыка, 1965.

4.     Пігров К. Керування хором. – К.: Мистецтво, 1965.

5.     Романовский Н.В. Хоровой словарь. – 3-е изд. – Л.,1980.

6.     Чесноков П. Хор и управление им. – М.: Музгиз, 1952.

VII семестр

Тема 7. Диригування семидольних розмірів. Виконання хорової партитури на фортепіано у дворядковому викладенні (однорідні, мішані хори).

Завдання:

1.     Схема диригування семидольного розміру. Основні принципи зміни характеру диригентських жестів в залежності від характеру хорового твору.

2.     Опанування диригентських прийомів показу лівою рукою корекції ансамблю, строю.

3.     Виконання хорових партитур на фортепіано (однорідних хорів без супроводу).

Література:

1.     Курс читання партитур. / упор. В.Полтавцев, С.Свєтозаров. – ч. І, ІІ.

2.     Ольхов А. Теоретичні основи диригентської техніки.- Л., 1984.

3.     Перунов. Хрестоматія з читання партитур. – К.: Мистецтво, 1963.

VIIІ семестр

Тема 8. Вивчення хорових творів великої форми. Виконання хорових партитур у тристрочному викладенні хорової партитури.

Завдання:

1.     Засвоєння структури утворення складного 12/4 розміру.

2.     Музично-теоретичний та виконавський аналіз твору.

3.     Специфіка розучування хорових творів великої форми.

Література:

1.     Архангельський. Хорові концерти.

2.     Иванов – Радкевич А. О воспитании дирижера. – М.: Музыка, 1969.

3.     Колесса М. Основы техники дирижирования. – К.:  Музична Україна, 1973.

4.     Оперні хори. Хрестоматія з хорового диригування. / упор. В.Попов. – М., 1964.

5.     Поляков О. Язык дирижирования. – К.: Музична Україна, 1987.

6.     Хорові сцени з опер українських композиторів кінця ХІХ – початку ХХ ст. / упор. І.Шилова. – К.: Музична Україна, 1991.

7.     Хрестоматія з читання хорових партитур. / упор. В.Полтавцев, С.Светозаров. – К.: Музична Україна, 1987.

8.     Хрестоматія з читання партитур. / упор. М.Шелков. – Л., 1963

9.     Школа хорового співу. / упор. В.Соколов, В.Попов, Л.Аляб’єв. – М., 1978.

ІХ семестр

Тема 9. Початковий етап підготовки екзаменаційної програми.

Завдання:

1.     Вибір хорових творів до Державного іспиту.

2.     Технічне засвоєння диригування хоровими партитурами.

Література:

1.     Андреева Л. Методика преподавания хорового дирижирования. – М.: Музыка, 1969.

2.     Верикінський М. Вибрані твори. т. IV. Хори та пісні. – К.: Музична Україна, 1981.

3.     Верьовка Г. Вибрані хорові твори. – К.: Музична Україна, 1986.

4.     Жуковський Г. Хорові твори. – К.: Музична Україна, 1985.

5.     Егоров А. Теория и практика работы с хором. – М.: Музыка, 1957.

6.     Ермиаш О. Практические советы по дирижированию. – М.: Музыка, 1964.

7.     Колеса М. Вибрані хорові твори. - К.: Музична Україна, 1983.

8.     Лисенко М. Хорові твори та вокальні ансамблі на вірші Т.Шевченка. - К.: Музична Україна, 1983.

Х семестр

Тема 10. Етапи підготовки програми з хором.

Завдання:

1.     Удосконалення якості диригентського жесту задля максимальної чіткості взаєморозуміння з хором.

Література:

1.     Верикінський М. Вибрані твори. т. IV. Хори та пісні. – К.: Музична Україна, 1981.

2.     Верьовка Г. Вибрані хорові твори. – К.: Музична Україна, 1986.

3.     Жуковський Г. Хорові твори. – К.: Музична Україна, 1985.

4.     Егоров А. Теория и практика работы с хором. – М.: Музыка, 1957.

 

 

Завдання і методичні вказівки до самостійної роботи
 

Тема 1: Поняття про техніку диригування.

Завдання:

1.     Координація частин диригентського апарату – рук, корпуса, міміки обличчя.

2.     Теоретичні поняття: ауфтакт, точка, диригування, тактування, закінчення, долі такту.

3.     Робота над хоровою партитурою.

4.     Показ вступів на першу, другу та третю долі такту на початку та середині твору.

5.     Диригування в дводольному розмірі у помірному темпі у характері легато і нон-легато при динаміці p, mp, f.

6.     Прийоми зняття окремих партій і всього хору на різні долі та його частин.

Література:

1.     Андреева Л. Методика преподавания хорового дирижирования. – М.: Музыка, 1969. – С. 7-10.

2.     Дмитриєвський Г. Хорознавство і керування хором. – К.: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УСРС, 1961. – С. 53 – 57.

3.     Иванов – Радкевич А. Пособие для начинающих дирижеров. – М.: Музыка, 1977.

4.     Канерштейн М. Вопросы дирижирования. – М.: Музыка, 1965.

5.     Кан Є. Елементи диригування. – Л.: Музика, 1980

6.     Романовский Н.В. Хоровой словарь. – 3-е изд. – Л.,1980

7.     Ольхов А. Питання теорії диригентської техніки. – Л.: Музика, 1979.

 

ІІ семестр

Тема 2: Засоби музичної виразності у диригентському жесті.

Завдання:

1.     Опанування прийомів показу змінних динамічних відтінків (крещендо, дімінуендо, морендо).

2.     Вправи для звільнення м’язів диригентського апарату.

3.     Робота з камертоном. Настройка на тональність хорового твору від камертону “ля” і “до”.

Література:

1.     Андреева Л. Методика преподавания хорового дирижирования. – М.: Музыка, 1969. – С. 15-20.

2.     Дмитрієвський Г. Хорознавство і керування хором. – К.: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. – С. 66-72.

3.     Канерштейн М. Вопросы дирижирования. – М.: Музыка, 1972.

4.     Кан Є. Елементи диригування. – М.: Советский композитор, 1980

5.     Иванов – Радкевич А. Пособие для начинающих дирижеров. – М.: Музыка, 1977. – С. 12-20.

6.     Маталаев Л. Основы дирижерской техники. – М.: Советский композитор, 1986.

7.     Романовский Н.В. Хоровой словарь. – 3-е изд. – Л.,1980.

ІІІ семестр

Тема 3: Поглиблення знань і удосконалювання навичок диригування, надбаних на першому курсі. Диригування у шестидольному розмірі.

Завдання:

1.     Відпрацювання показу штрихів легато, нон-легато, стаккато.

2.     Прийоми виконання ауфтактів на різні долі такту у творах з різними темповими та динамічними показниками.

3.     Відпрацювання незалежного руху кожної руки відповідно ритмічному малюнку хорової партії.

4.     Написання анотації до хорової партитури без супроводу.

Література:

1.     Андреева Л. Методика преподавания хорового дирижирования. – М.: Музыка, 1969. – С. 69-72.

2.     Колесса М. Основи техніки диригування. – К.: Музична Україна, 1981. – С. 18-19.

3.     Конерштейн М. Вопросы дирижирования. – М.: Музыка, 1965. – С. 13-15.

4.     Ольхов А. Теоретические основы дирижерской техники. – Л., 1984.

5.     Розумний І. Практичний посібник з диригування. – К.: .: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1959. – С. 6-9.

6.     Романовский Н.В. Хоровой словарь. – 3-е изд. – Л.,1980.

7.     Соколов В. Работа с хором. – М.: Музыка, 1967.- С. 90-91.

 

IV семестр

Тема 4: Диригування дев’ятидольних розмірів. Незалежний рух кожної руки.

Завдання:

1.     Виконання пісні із шкільного репертуару.

2.     Робота над хоровою партитурою.

3.     Робота над виконавським аналізом партитури  із супроводом та без супроводу.

4.     Вдосконалення отриманих технічних навичок.

Література:

1.     Андреева Л. Методика преподавания хорового дирижирования. – М.: Музыка, 1969. – С. 73-78.

2.     Колесса М. Основи техніки диригування. – К.: Музична Україна, 1981. – С. 20-23.

3.     Канерштейн М. Вопросы дирижирования. – М.: Музыка, 1965. – С. 16-19

4.     Разумний І. Практичний посібник з диригування. – К.: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1959. – С. 34-36.

V семестр

Тема 5: Диригування дванадцятидольних розмірів. Диригування 5-тидольних розмірів на “п’ять”.

Завдання:

1.     Відпрацювання диригентської схеми 12-тидольних розмірів.

2.     Робота над піснею із шкільного репертуару.

3.     Відпрацювання диригентської схеми 5-тидольного розміру.

4.     Написання аналізу хорового твору.

Література:

1.     Иванов – Радкевич А. О воспитании дирижера. – М.: Музыка, 1969.

2.     Кан Є. Елементи диригування. – Л.: Музыка, 1980.

3.     Колесса М. Основы техники дирижирования. – К.:  Музична Україна, 1973.

4.     Маталаев Л. Основы дирижерской техники. – М.: Советский композитор, 1986.

5.     Ольхов А. Теоретические основы дирижерской техники. – Л., 1987.

6.     Поляков О. Язык дирижирования. – К.: Музична Україна, 1987. 

VI семестр

Тема 6. Диригування у розмірі 3/2. Диригування творів поліфонічного складу.

Завдання:

1.     Робота над партитурою хору без супроводу.

2.     Спів хорових партій твору напам’ять.

3.     Вивчити пісню шкільного репертуару.

4.     Написання розгорнутого аналізу хорового твору.

5.     Зробити виконавський диригентський аналіз поліфонічного твору.

Література:

1.     Дмітрієвський Г. Хорознавство і керування хором. – К.: Державне видавництво образотворчого мистецтва УРСР, 1961.

2.     Колеса М. Основи техніки диригування. – К.: Музична Україна, 1981.

3.     Конерштейн М. Вопросы дирижирования. – М.: Музыка, 1965.

4.     Пігров К. Керування хором. – К.: Мистецтво, 1965.

5.     Романовский Н.В. Хоровой словарь. – 3-е изд. – Л.,1980.

6.     Чесноков П. Хор и управление им. – М.: Музгиз, 1952.

VII семестр

Тема 7. Диригування семидольних розмірів. Виконання хорової партитури на фортепіано у дворядковому викладенні (однорідні, мішані хори).

Завдання:

1.     Удосконалення якості показу диригентських жестів.

2.     Робота над хоровою партитурою.

3.     Гра хорової партитури хору a cappella.

4.     Написання розгорнутого аналізу хорової партитури.

5.     Вивчення пісні шкільного репертуару.

6.     Оволодіння навичкою кантиленного виконання усіх голосів хорової партитури.

7.     Виконання окремих хорових голосів одночасно із виконанням усієї хорової партитури.

8.     Всебічний аналіз хорових партитур, що вивчаються (музично – теоретичний, вокально – хоровий, виконавський).

Література:

1.     Курс читання партитур. / упор. В.Полтавцев, С.Свєтозаров. – ч. І, ІІ.

2.     Ольхов А. Теоретичні основи диригентської техніки.- Л., 1984.

3.     Перунов. Хрестоматія з читання партитур. – К.: Мистецтво, 1963.

VIIІ семестр

Тема 8. Вивчення хорових творів великої форми. Виконання хорових партитур у тристрочному викладенні хорової партитури.

Завдання:

1.     Гра хорової партитури без супроводу.

2.     Спів хорових партій.

3.     Написання письмового розгорнутого аналізу хорової партитури.

4.     Вивчення пісні із шкільного репертуару.

5.     Технічне удосконалення якості диригентських жестів.

6.     Оволодіння навичками гри хорової партитури на legato та non legato, використовуючи педаль як допоміжний технічний прийом.

7.     Виконання хорового голосу переходячи з однієї хорової партії на іншу та спів “внутрішнім слухом”.

8.     Оволодіння навичкою спрощення виконання складних епізодів партитури (октавні подвоєння, транспонування тенорової партії, витримані звуки і т.п.).

Література:

1.     Архангельський. Хорові концерти.

2.     Иванов – Радкевич А. О воспитании дирижера. – М.: Музыка, 1969.

3.     Колесса М. Основы техники дирижирования. – К.:  Музична Україна, 1973.

4.     Оперні хори. Хрестоматія з хорового диригування. / упор. В.Попов. – М., 1964.

5.     Поляков О. Язык дирижирования. – К.: Музична Україна, 1987.

6.     Хорові сцени з опер українських композиторів кінця ХІХ – початку ХХ ст. / упор. І.Шилова. – К.: Музична Україна, 1991.

7.     Хрестоматія з читання хорових партитур. / упор. В.Полтавцев, С.Светозаров. – К.: Музична Україна, 1987.

8.     Хрестоматія з читання партитур. / упор. М.Шелков. – Л., 1963

9.     Школа хорового співу. / упор. В.Соколов, В.Попов, Л.Аляб’єв. – М., 1978.

ІХ семестр

Тема 9. Початковий етап підготовки екзаменаційної програми.

Завдання:

1.     Вивчити напам’ять два хорових твори.

2.     Опанувати технічні складності в диригуванні цими творами.

Література:

1.     Андреева Л. Методика преподавания хорового дирижирования. – М.: Музыка, 1969.

2.     Верикінський М. Вибрані твори. т. IV. Хори та пісні. – К.: Музична Україна, 1981.

3.     Верьовка Г. Вибрані хорові твори. – К.: Музична Україна, 1986.

4.     Жуковський Г. Хорові твори. – К.: Музична Україна, 1985.

5.     Егоров А. Теория и практика работы с хором. – М.: Музыка, 1957.

6.     Ермиаш О. Практические советы по дирижированию. – М.: Музыка, 1964.

7.     Колеса М. Вибрані хорові твори. - К.: Музична Україна, 1983.

8.     Лисенко М. Хорові твори та вокальні ансамблі на вірші Т.Шевченка. - К.: Музична Україна, 1983.

Х семестр

Тема 10. Етапи підготовки програми з хором.

Завдання:

1.     Робота над технікою виконання екзаменаційної програми.

Література:

1.     Верикінський М. Вибрані твори. т. IV. Хори та пісні. – К.: Музична Україна, 1981.

2.     Верьовка Г. Вибрані хорові твори. – К.: Музична Україна, 1986.

3.     Жуковський Г. Хорові твори. – К.: Музична Україна, 1985.

4.     Егоров А. Теория и практика работы с хором. – М.: Музыка, 1957.

Питання до колоквіуму
 

1.                             Функції диригента.

2.                             Диригентський апарат.

3.                             Питання про техніку диригування:

·                                                        ауфтакт, його призначення і функції;

·                                                        прийоми закінчення;

·                                                        функції правої і лівої руки;

·                                                        загальні принципи диригентських схем.

4.                             Відомі сучасні хори і диригенти.

Рекомендована література
 

1.                             Безбородова Л.А. Дирижирование. – М.: Просвещение, 1990.

2.                             Казачков С.А. Дирижерский аппарат и его постановка. – М.,1967.

3.                             Романовский Н.В. Хоровой словарь. – 3-е изд. – Л.,1980.

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Диригування та читання партитур
(Методичні рекомендації)
Дата изменения:
17 листопада 2012р., 9:06 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 13897

Опитування Наскільки легко користуватися системою "Херсонський Віртуальний університет"?
1 98
2 25
3 26
4 23
5 57
6 32
7 52
8 44
9 48
10 119
Всього голосів: 524
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...