Сучасні педагогічні технології (програма)
доц. Блах В.С., доц. Корольова І.І.
Надіслав: Середенко Тамара (13 лютого 2013р.)
Анотація

 

Навчальна дисципліна „Сучасні педагогічні технології” в університеті виступає органічною частиною психолого-педагогічної підготовки майбутнього фахівця.

Розв'язання практичних завдань організації навчально-виховного процесу в школі, в цілому в закладах освіти, втілення загально-гуманістичних вимог до становлення повноцінного спеціаліста-педагога в умовах розбудови суспільства незалежної Української держави неможливі без формування готовності майбутнього вчителя до роботи на основі глибокого розуміння сучасних педагогічних технологій.

Сьогодні, в умовах глобальних зрушень у житті нашої держави, вища школа, і насамперед, її орієнтація на гуманітаризацію освіти, закликана виконувати державну національну програму "Освіта" (Україна XXI століття) та державний "Закон про вищу освіту", вдосконалювати психолого-педагогічну підготовку студентської молоді.

Тому введення цілісного курсу „Сучасні педагогічні технології” виступає не тільки суттєвою потребою розширення та поглиблення знань студентів з дисциплін психолого-педагогічного спрямування, а й інтегрує, внутрішньо пов'язує кожну тему з педагогічним баченням проблем особистості, її виховання, навчання та розвитку; крім того, ставить у центр вивчення особистість дитини, учня, як провідної цінності професійної діяльності вчителя.

Мета курсу:

  • дидактична - ознайомлення студентів із широким спектром напрацьованих наукою і практикою педагогічних технологій;
  • розвиваюча - набуття навичок і досвіду для здійснення педагогічної діяльності в різноманітних концептуальних системах;
  • виховна - формування особистісної професійної спрямованості студента.

Завдання курсу:

  • поглиблення, розширення, інтеграція знань з педагогіки, педагогічної майстерності, навчально-виховних технологій;
  • практичне опанування студентами різних форм організації навчального і виховного процесів у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації;
  • виховання у студентів особистісних якостей майбутнього педагога, відповідального ставлення до виконання ролі вчителя, викладача, прагнення постійно займатися самонавчанням, саморозвитком, самовдосконаленням.

Зміст  програмового матеріалу  зорієнтований на  формування педагогічної майстерності майбутніх вчителів, підготовку  майбутніх педагогів до формування в учнів системи загальнокультурних і національних цінностей та відповідної сукупності соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, самої себе, праці, природи, мистецтва.

Змістові модулі навчальної дисципліни
Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Сучасні педагогічні технології (програма)
(Робоча програма / Учбовий план)
Дата изменения:
13 лютого 2013р., 10:20 AM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 7560

Опитування Чи брали Ви участь в дистанційному навчанні?
Мені це нецікаво 51
Ні, але хочу спробувати 155
Так, в ролі тьютора (студента) 180
Всього голосів: 386
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...