Постановка голосу (заочна форма навчання)
Гунько Н.О.
Надіслав: Сергєєва Катерина (18 листопада 2012р.)
Анотація

Методичні рекомендації та завдання до самостійноїх роботи з дисципліни "Постановка голосу" для студентів заочної форми навчаня. Перелік рекомендованої літератури, орієнтовний репертуар.

Завдання та методичні рекомендації до практичних занять
ІІ рік навчання

Тема 1: Розвиток вокально – технічних умінь і навичок.

На матеріалі вокальних вправ, вокалізів, вокальних творів середнього рівня складності відбувається  подальший розвиток вокального слуху, поступово розширюється співацький діапазон, вирівнюються регістри співацького голосу.

Завдання: Навчитися правильно орієнтуватися щодо якості вокального звучання і надбання відповідних знань і умінь.

Методичні вказівки: Мета кожного співака – це оволодіння якісним вокальним звучанням. Для цього потрібно знати  закони звукоутворення, правильного режиму, що сприяє вихованню голосу, його зростанню, розвитку і вдосконаленню.

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Барсов Ю. Вокально-исполнительские принципы М.И. Глинки. М., 1968.

3.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

4.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

5.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

6.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

7.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

8.     Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

9.     Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

10.           Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

11.           Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

12.           Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва. - К.:1985. – 80 с.

13.           Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

14.           Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

 

Тема2: Удосконалення вокально – технічних навичок і умінь.

На матеріалі вокальних вправ, вокалізів, вокальних творів середнього рівня складності відбувається подальший розвиток вокального слуху, доведення до автоматизму навички співацького дихання, співацької опори та атаки звуку, артикуляції і дикції; подальше розширення співацького діапазону.

Завдання: Робота над удосконаленням вокально-технічних навичок і умінь.

Методичні вказівки:Для того, щоб досягти удосконалення вокально-технічних умінь і навичок необхідно цілеспрямовано і наполегливо працювати над технікою співу, диханням. Для цього існують вокальні вправи, вокалізи, спеціальні вокальні твори.

Література:

1.    Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.    Барсов Ю. Вокально-исполнительские принципы М.И. Глинки. М., 1968.

3.    Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

4.    Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

5.    Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

6.    Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

7.    Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

8.    Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

9.    Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

10.                       Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

11.                       Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

12.                       Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

13.                       Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

14.                       Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва. –К.:1985.

15.                       Морозов В. Тайны вокальной речи. – Л.: Наука, 1967.

16.                       Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

17.                       Фролов Ю. Пение и речь в свете учения И. П. Павлова – М.: Музыка, 1973.

18.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

ІІІ рік навчання

Тема 1: Досягнення свідомого природного звучання голосу студентів.

 

На матеріалі вокальних вправ, вокалізів, вокальних творів середнього рівня складності відбувається одночасне й взаємопов’язане виховання слухових і м’язових уявлень; використовуються  прийоми динамічного нюансування, здійснюється робота щодо  розвитку рухливості голосу та декламаційної  виразності виконання, водночас зберігаючи повноцінне звучання голосу.

Завдання: Подальша робота над оволодінням вокальною технікою задля підвищення рухливості співацького голосу.

Методичні вказівки: Потрібна обережна, поступова й вдумлива праця. Для цього існують вокальні вправи, які формують голос і вирівнюють його, роблять голос технічно рухливим, гнучким і розширюють діапазон голосу.

 

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Аспелунд Д. Развитие певна и его голоса. – М.: Музгиз, 1952.

3.     Барсов Ю. Вокально-исполнительские принципы М.И. Глинки. М., 1968.

4.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

5.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

6.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

7.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

8.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

9.     Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

10.           Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

11.           Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

12.           Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

13.           Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

14.           Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

15.           Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва. –К.:1985.

16.           Морозов В. Тайны вокальной речи. – Л.: Наука, 1967.

17.           Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

18.           Фролов Ю. Пение и речь в свете учения И. П. Павлова – М.: Музыка, 1973.

19.           Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

 

Тема 2: Розширення вокального діапазону, досягнення виразного звучання голосу студентів.

 

На матеріалі вокальних вправ, вокалізів, різножанрових вокальних творів середнього рівня складності здійснюється поєднання емоційного стану з технічними завданнями фонаційного процесу; вирівнювання тембрового звучання голосу на всіх ділянках діапазону;робота над технічною досконалістю співочого голосу студентів.

Завдання: Робота над вирівнюванням звучності тембрової одноманітності і опертості голосу на всіх голосних по всьому діапазону.

Методичні вказівки: Для досягнення вирівнювання звучності тембрової одноманітності і опертості голосу по всьому діапазону потрібна наполеглива, свідома робота і над диханням, високою позицією, над згладжуванням регістрів. Для цього існує цілий ряд вокальних вправ, вокалізів, існує спеціальна література.

 

Література:

1.    Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.    Аспелунд Д. Развитие певна и его голоса. – М.: Музгиз, 1952.

3.    Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

4.    Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

5.    Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

6.    Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

7.    Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

8.    Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

9.    Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

10.                       Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

11.                       Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

12.                       Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

13.                       Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. – К.: Муз. Україна, 1988.

14.                       Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

15.                       Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва. –К.:1985.

16.                       Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

17.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

 

IV рік навчання

Тема 1:Формування художньо-виконавських навичок.

 

На матеріалі вокальних вправ, вокалізів, різножанрових вокальних творів середнього рівня складності відбувається розвиток навички свідомого фіксування вібраційних відчуттів в зонах вокально – м’язової схеми; формування свідомого вокального слуху; доведення до автоматизму комплексу  вокально – технічних навичок; розвиток художньо-виконавських умінь.

Завдання: Наполеглива робота над відпрацюванням вокально-технічних навичок та емоційно-образною виразністю співацького голосу.

Методичні вказівки: Поступова, наполеглива робота потрібна для досягнення динамічного нюансування (звучного піано і форте на дихальній опорі без форсування), удосконалення співочої дикції і артикуляції. Для цього існує цілий ряд вокальних вправ, вокалізи, вокальні твори, які дають змогу оволодіння навичками  необхідного звучання голосу.

 

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Аспелунд Д. Развитие певна и его голоса. – М.: Музгиз, 1952.

3.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

4.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

5.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

6.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

7.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

8.     Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

9.     Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

10.           Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

11.           Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

12.           Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

13.           Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. – К.: Муз. Україна, 1988.

14.           Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

15.           Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва. –К.:1985.

16.           Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

17.           Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

 

Тема 2: Удосконалення вокально–технічних і художньо – виконавських навичок студентів.

На матеріалі вокальних вправ, вокалізів, різнохарактерних та різножанрових вокальних творів середнього рівня складності відбувається подальша робота над музичною декламацією і музичним виконавством; а над інтонаційною виразністю співочого голосу;автоматизацією комплексу вокально – технічних навичок та умінь.

Завдання:  Продовження наполегливої  роботи  щодо  відпрацювання вокально-технічних навичок та емоційно-образної виразністю співацького голосу.

Методичні вказівки: Кожному співакові треба навчитися розбиратися у своєму голосовому механізмі, на слух розпізнавати елементарне якісне звучання, здійснення аналізу співацького процесу. Виконання вокальних вправ, вокальних творів, свідомий контроль при виконанні.

 

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Аспелунд Д. Развитие певна и его голоса. – М.: Музгиз, 1952.

3.     Вальборг Вербек-Свердстрём. Школа скрытия голоса. Путь к катарсису в искусстве пения. – М.: evidentis, 2009. – 232 с.

4.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

5.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

6.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

7.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

8.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

9.     Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

10.           Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

11.           Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

12.           Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

13.           Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

14.           Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. – К.: Муз. Україна, 1988.

15.           Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

16.           Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва. –К.:1985.

17.           Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

18.           Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

V рік навчання
 

 

Тема 1: Формування методичних умінь студентів, навичок реалізації здобутого досвіду в умовах практичної роботи.

На матеріалі вокальних вправ, вокалізів, різнохарактерних та різножанрових вокальних творів відповідного рівня складності удосконалюються вокально – технічні і виконавських умінь на свідомому рівні; здійснюється робота щодо усунення недоліків під час співу та підвищення виразності співочого голосу.

Завдання: Удосконалення вміння здійснювати педагогічний аналіз власного вокального процесу та самостійного добору прийомів усунення виконавських недоліків.

Методичні вказівки: Необхідно залучати студентів до добору вокальних творів для вивчення з  детальним обговоренням щодо їх навчально-методичної доцільності, аналізом технічних труднощів та добору прийомів їх усунення; складення виконавського плану вокальних творів з власного репертуару.

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Аспелунд Д. Развитие певна и его голоса. – М.: Музгиз, 1952.

3.     Вальборг Вербек-Свердстрём. Школа скрытия голоса. Путь к катарсису в искусстве пения. – М.: evidentis, 2009. – 232 с.

4.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

5.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

6.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

7.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

8.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

9.     Вокальний клас: Програма педагогічних інститутів / Укл. Ю.Є. Юцевич. – К.: РУМК, 1991. – 20 с.

10.                       Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

11.                       Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

12.                       Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

13.                       Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

14.                       Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

15.                       Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. – К.: Муз. Україна, 1988.

16.                       Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

17.                       Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва.–К.:1985.

18.                       Павлищева О.П. Методика постановки голоса: Краткое пособие для хормейстеров и преподавателей пеня. – М.-Л.: Музыка, 1964.

19.                       Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

20.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

 

Тема 2: Завершення формування основних вокально–виконавських та вокально–методичних умінь і навичок.

На матеріалі вокальних вправ, вокалізів, різнохарактерних та різножанрових вокальних творів високого рівня складності відбувається розвиток навички свідомого фіксування вібраційних відчуттів в зонах “вокально-тілесної схеми”; формування активного вокального слуху; доведення до автоматизму комплексу вокально-технічних навичок; удосконалення вокальної техніки під час співу складних різнохарактерних творів.

Завдання: Формування уміння самостійно удосконалювати весь комплекс необхідних для практичної роботи знань і умінь.

Методичні вказівки: Для досягнення проставленого завдання  необхідно використовувати вокальні вправи на різні типи вокальної техніки (зокрема з сильним і слабким імпедансом). Особливу увагу слід приділити художньому та педагогічному розвитку  студента, свідомому володінню активним вокальним слухом, теоретичними знаннями й методичними вміннями щодо формування , розвитку, гігієни та охорони співацького голосу. Для цього існує ціланизка вокальних вправ, вокальних творів, вокалізів, спеціальна методична  література.

 

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Аспелунд Д. Развитие певна и его голоса. – М.: Музгиз, 1952.

3.     Вальборг Вербек-Свердстрём. Школа скрытия голоса. Путь к катарсису в искусстве пения. – М.: evidentis, 2009. – 232 с.

4.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

5.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

6.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

7.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

8.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

9.     Вокальний клас: Програма педагогічних інститутів / Укл. Ю.Є. Юцевич. – К.: РУМК, 1991. – 20 с.

10.                       Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

11.                       Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

12.                       Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

13.                       Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

14.                       Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

15.                       Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. – К.: Муз. Україна, 1988.

16.                       Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

17.                       Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва.–К.:1985.

18.                       Павлищева О.П. Методика постановки голоса: Краткое пособие для хормейстеров и преподавателей пеня. – М.-Л.: Музыка, 1964.

19.                       Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

20.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

Рекомендований репертуар
 

Вокальні твори для високих голосів

Українські народні пісні:

·       Обробка А. Кос-Анатольського. „Чотири воли пасу я”;

·       Обробка А. Кос-Анатольського. „Ой на горі сніг біленький”;

·   Обробка Л. Кауфмана. „Спать мені не хочеться”;

·   Обробка Л. Кауфмана. „Ой на гору козак воду носить”;

·   Обробка Л. Кауфмана. „Нащо мені чорні брови”;

·   Обробка Ж. Колодуб. „Як поїхав мій миленький до млина”;

·   Обробка М. Лисенка. „Ой не світи, місяченьку”;

·   Обробка М. Лисенка. „Зелененький барвіночку”;

· Обробка М. Лисенка. „Ой пущу я кониченька”;

· Обробка С. Людкевича. „Ой, співаночки мої”;

· Обробка Б. Лятошинського. „Ой маю я чорні брови”;

· Обробка А. Омельченка. „У вишневому садочку”;

· Обробка Н.Скоробагатька. „Стоїть гора високая”;

· Обробка Н. Скоробагатька. „Очерет лугом гуде”;

· Обробка В. Войта. „Тиха вода”;

· Обробка В. Войта. „Ой вийду я на вулицю”;

· Обробка В. Войта. „Глибокакирниця”;

· Обробка О. Сандлера. „Ой джигуне, джигуне”;

· Обробка П. Човнового. „Якби мені не тиночки”.

Арії з опер:

·       Д.Бонанчини. Ария Гризельды с оперы «Гризельда».

·       Вебер К. Ария Реции. «Ах чего же еще ждать».

·       Моцарт В.А. Ария Церлины с оперы «Дон Жуан»..

·       Г.Генделя, Ария Альмиры с оперы Ринальдо.

· В. Беліні. Каватина Норми з опери „Норма”;

·       Скарлатти Д. «Виоллета».

·       Скарлатти Д. Ария «Нет мне покоя».

· М. Римський-Корсаков. Арія Снігуроньки з опери „Снігуронька”;

· М. Лисенко. Пісня Наталки з опери „Наталка-Полтавка”

· М. Лисенко. Пісня Петра з опери „Наталка-Полтавка”

Романси та пісні:

· Н. Андрієвська, сл.Л.Реви. „Якби я вміла вишивать”;

· 11. Булахов, сл. О.Толстого. „Колокольчики мои”;

· О. Варламов, сл. народні. „Что мне жить и тужить”;

· О. Глазунов. Романс Ніни з музики до драми М.Лермонтова

·       „Маскарад”;

· М. Глинка, сл. О.Пушкіна. „В крови горит огонь желанья”;

· М. Глинка, сл. М.Кукольника. „Жаворонок”;

· М. Глинка, сл. С.Баратинського. „Не искушай меня без нуждьі”;

· Е. Гріг, сл.Е.Крага. „Пісня Сольвейг” з сюїти „Пер Гюнт”;

· О. Даргомижський, сл. О.Пушкіна. „Юноша и дева”;

· Л.Деліб, сл. А.Мюссе. „Іспанська пісня”;

· А.        Кос-Анатольський, сл. І.Франка„Ой ти, дівчино,     згоріхазерня”;

· І. Кириліна, сл. Л.Українки. „Якби мені”;

·       Ф. Мендельсон,сл. Г.Гейне. „На крыльях чудной песни”;

·       С. Рахманинов, сл. Ф.Тютчева. „Весенние воды”;

·       С. Рахманінов,сл. О.Бекетової. „Забыть так скоро”;

·       С. Рахманінов,сл. Г.Галіної. „Здесь хорошо”;

·       М. Рнмсъкий-Корсаков, сл. О.Толстого. „Не ветер, вея высоты”;

·       М. Римський-Корсаков, сл.А.Майкова. „О чём в тиши ночей”;

·       К. Стеценко,сл.В.Самійленка. „Вечірня пісня”;

·       Я. Чайковський,сл. А.Апухтіна. „День ли царит”;

·       Я. Чайковський, сл. А.Апухтіна. „Забыть так скоро”;

·       Я. Чайковський. „Растворил я окно”;

·       Е. Шентірмай,переклад з угорської А.Єфременкова. „В мире есть красавица одна”;

·       Ф. Шуберт. „Аve, Maria”;

·       Ф. Шуберт, сл. Л.Штольберга. „Баркарола”.

Вокальні твори для середніх та низьких голосів

Українські народні пісні:

·       Обробка М. Глинки. „Не щебечи, соловейку”;

·       Обробка В. Заремби. „Дивлюсь я на небо”;

·       Обробка В. Косенка. „Грицю, Грицю, до роботи”;

·       Обробка В. Косенка.„Взяв би я бандуру”;

·       Обробка В. Косенка.„Удовицю я любив”;

·       Обробка М. Лисенка.„Казав мені батько”;

·       Обробка М. Лисенка.„Там, де Ятрань круто в’ється”;

·       Обробка М. Лисенка.„Ой і не стелися, хрещатий барвінку”;

·       Обробка С. Людкевича. „Ой ти, дівчино, зарученая”;

·       Обробка Г. Майбороди. „Чия ж то хатина?”;

·       Обробка Л. Ревуцького. „Чуєш, брате мій”;

·       Обробка Н. Скоробагатька. „Повій, вітре, на Вкраїну”;

·       Обробка В. Таловирі. „По садочку ходжу”;

·       Обробка Г. Цицалюка. „Вечір надворі”.

 

Арії з опер

·  М. Римський-Корсаков. Третя пісня Леля з опери „Снігуронька”;

·  С. Гулак-Артемовський. Пісня Одарки з опери „Запорожець за Дунаєм” („Ой казала мені мати”);

·  М. Лисенко,сл. Т.Шевченка. Пісня Тараса з опери „Тарас Бульба” („Гей, літа орел”).

·  М. Лисенко,сл. І.Котляревського. Пісня Виборного з опери „Наталка-Полтавка”;

·  В. Моцарт.Арія Фігаро з опери „Весілля Фігаро”.

 

Романси та пісні

·       О. Білаш, сл. Д.Павличка. „Впали роси на покоси”;

·  О. Білаш, сл. Д.Павличка. „Молдаваночка”;

·  О. Варламов,сл. М.Циганова. „Красный сарафан”;

·  Ж.Векерлен, сл.Фаваро. „Менует Екзоде”;

·  В. Верменич, сл. М.Сома. „Польова царівна”;

·  Г.Гладкова, сл. Т.Шевченка “Заповіт”.

·  М. Глинка, сл. М.Кукольника. „Сомнение”;

·  Е. Гріг, сл. С.Гінсберг. „Люблю тебе”;

·  О. Даргомижський, сл. О.Кольцова. „Не скажу никому”;

·  О. Даргомижський, сл. О. Пушкіна. „Я вас любил”;

·  А. Зорін, Д.Михайлов,сл. М.Пугачова. „Жалобно стонет ветер осенний”;

·  М. Лисенко, сл. I.Франка. „Безмежнеє поле”;

·  Н. Лістов. „Я помню вальса звук прелестный”;

·  Л. Малашкін,сл. Г.Лішина. „О, если б мог выразить в звуке”;

·       Ж. Массне, сл. Л.Галле. „Елегія”;

·       П.Майбороди, сл. А.Малишка “Рідна мати моя”.

·       Я.Стеценка, сл. Т.Шевченка “Думи, мої...”.

·       И.Шварца, сл. Б.Окуджавы «Наряд подвенечный».

·       В.Філіпченка, сл. М.Сингаївського “Тополина земля”.

·  С. Рахманінов,сл. А.Фета. „В молчанье ночи тайной”;

·  Циганська нар. пісня в обр. Я. Пригожого.„Что это сердце”;

·  Я. Степовий,сл. Т.Шевченка. „Утоптала стежечку”;

·  Я. Чайковський,сл. Я.Полонського. „Пісня циганки”;

·  Р Шуман, сл. Г.Гейне. „Я не сержусь”;

·  М. Шишкін,сл. М.Язикова. „Ночь светла”.

Завдання та методичні рекомендації до самостійної роботи
ІІ рік навчання
 

Тема 1: Розвиток вокально – технічних умінь і навичок.

Завдання для самостійного опрацювання:

1.     Ознайомлення з основними принципами вокальної педагогіки.

2.     Виконання вправ на розвиток вокально – технічних навичок.

3.     Розуміння ролі й значення резонаторної системи людини.

4.     Засвоєння репертуарного матеріалу, вивчення пісні шкільного репертуару (3 клас).

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Барсов Ю. Вокально-исполнительские принципы М.И. Глинки. М., 1968.

3.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

4.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

5.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

6.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

7.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

8.     Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

9.     Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

10.           Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

11.           Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

12.           Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва. - К.:1985. – 80 с.

13.           Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

14.           Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

 

Тема 2: Удосконалення вокально – технічних навичок і умінь.

 

Завдання для самостійного опрацювання:

1.    Використання набутих теоретичних знань під час складення виконавського плану.

2.    Добір і виконання окремих вправ на розвиток відповідних вокально – технічних умінь.

3.    Самостійне вивчення змісту вокальних творів та пісні шкільного репертуару (4 класс).

 

Література:

1.    Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.    Барсов Ю. Вокально-исполнительские принципы М.И. Глинки. М., 1968.

3.    Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

4.    Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

5.    Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

6.    Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

7.    Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

8.    Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

9.    Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

10.                       Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

11.                       Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

12.                       Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

13.                       Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

14.                       Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва. –К.:1985.

15.                       Морозов В. Тайны вокальной речи. – Л.: Наука, 1967.

16.                       Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

17.                       Фролов Ю. Пение и речь в свете учения И. П. Павлова – М.: Музыка, 1973.

18.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

ІІІ рік навчання

Тема 1: Досягнення свідомого природного звучання голосу студентів.

Завдання для самостійного опрацювання:

1.     Вироблення свідомого контролю над власними м’язовими відчуттями під час співу.

2.     Свідоме виконання вокально-технічних вправ на розвиток відповідних вокальних навичок.

3.     Самостійне вивчення музичного тексту вокальних творів та пісні шкільного репертуару для 5 класу.

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Аспелунд Д. Развитие певна и его голоса. – М.: Музгиз, 1952.

3.     Барсов Ю. Вокально-исполнительские принципы М.И. Глинки. М., 1968.

4.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

5.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

6.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

7.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

8.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

9.     Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

10.                       Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

11.                       Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

12.                       Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

13.                       Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

14.                       Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

15.                       Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва. –К.:1985.

16.                       Морозов В. Тайны вокальной речи. – Л.: Наука, 1967.

17.                       Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

18.                       Фролов Ю. Пение и речь в свете учения И. П. Павлова – М.: Музыка, 1973.

19.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

 

Тема 2: Розширення вокального діапазону, досягнення виразного звучання голосу студентів.

Завдання для самостійного опрацювання:

1.     Розуміння ролі емоцій у формуванні технічних вокальних навичок.

2.     Використання теоретичних знань під час складення виконавського плану вокального твору.

3.     Самостійне вивчення музичного тексту вокальних творів та пісні шкільного репертуару для 6 класу

 

Література:

1.    Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.    Аспелунд Д. Развитие певна и его голоса. – М.: Музгиз, 1952.

3.    Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

4.    Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

5.    Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

6.    Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

7.    Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

8.    Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

9.    Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

10.                       Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

11.                       Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

12.                       Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

13.                       Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. – К.: Муз. Україна, 1988.

14.                       Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

15.                       Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва. –К.:1985.

16.                       Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

17.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

IV рік навчання
 

Тема 1:Формування художньо-виконавських навичок.

Завдання для самостійного опрацювання:

1.     Розвиток вміння здійснювати педагогічний аналіз вокального процесу.

2.     Добір і виконання конкретних вправ на удосконалення певних вокальних навичок.

3.     Самостійне вивчення репертуару та пісні для учнів 7 класу.

 

Література:

1.    Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.    Аспелунд Д. Развитие певна и его голоса. – М.: Музгиз, 1952.

3.    Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

4.    Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

5.    Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

6.    Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

7.    Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

8.    Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

9.    Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

10.                       Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

11.                       Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

12.                       Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

13.                       Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. – К.: Муз. Україна, 1988.

14.                       Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

15.                       Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва. –К.:1985.

16.                       Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

17.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

 

Тема 2: Удосконалення вокально-технічних і художньо-виконавських вмінь і навичок студентів.

Завдання для самостійного опрацювання:

1.     Вивчення стильових особливостей конкретних вокальних творів.

2.     Аналіз художнього образу вокального твору і засобів виразності його відтворення.

3.     Складення виконавського плану вокальних творів.

4.     Самостійне вивчення вокальних творів та пісні шкільного репертуару для 8 класу під власний акомпанемент.

 

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Аспелунд Д. Развитие певна и его голоса. – М.: Музгиз, 1952.

3.     Вальборг Вербек-Свердстрём. Школа скрытия голоса. Путь к катарсису в искусстве пения. – М.: evidentis, 2009. – 232 с.

4.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

5.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

6.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

7.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

8.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

9.     Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

10.           Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

11.           Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

12.           Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

13.           Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

14.           Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. – К.: Муз. Україна, 1988.

15.           Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

16.           Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва. –К.:1985.

17.           Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

18.           Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

 

V рік навчання
 

Тема 1: Формування методичних умінь студентів, навичок реалізації здобутого досвіду у вокальній практиці.

 

Завдання для самостійного опрацювання:

1.    Здійснення художньо – педагогічного аналізу вокальних творів.

2.    Вивчення досвіду роботи видатних співаків.

3.    Добір вокальних вправ і репертуарних творів відповідно типу голосу.

4.    Складення плану роботи над поліпшенням власних вокально – виконавських можливостей.

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Аспелунд Д. Развитие певна и его голоса. – М.: Музгиз, 1952.

3.     Вальборг Вербек-Свердстрём. Школа скрытия голоса. Путь к катарсису в искусстве пения. – М.: evidentis, 2009. – 232 с.

4.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

5.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

6.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

7.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

8.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

9.     Вокальний клас: Програма педагогічних інститутів / Укл. Ю.Є. Юцевич. – К.: РУМК, 1991. – 20 с.

10.                       Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

11.                       Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

12.                       Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

13.                       Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

14.                       Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

15.                       Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. – К.: Муз. Україна, 1988.

16.                       Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

17.                       Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва.–К.:1985.

18.                       Павлищева О.П. Методика постановки голоса: Краткое пособие для хормейстеров и преподавателей пеня. – М.-Л.: Музыка, 1964.

19.                       Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

20.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

 

Тема 2: Завершення формування основних вокально–виконавських та вокально–методичних умінь і навичок.

Завдання для самостійного опрацювання:

 

1.     Добір прийомів щодо поліпшення власних вокально-виконавських можливостей.

2.     Здійснення художньо-педагогічного аналізу вокальних творів з власного репертуару.

3.     Вивчення вокальних творів та пісень шкільного репертуару з супроводом.

 

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Аспелунд Д. Развитие певна и его голоса. – М.: Музгиз, 1952.

3.     Вальборг Вербек-Свердстрём. Школа скрытия голоса. Путь к катарсису в искусстве пения. – М.: evidentis, 2009. – 232 с.

4.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

5.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

6.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

7.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

8.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

9.     Вокальний клас: Програма педагогічних інститутів / Укл. Ю.Є. Юцевич. – К.: РУМК, 1991. – 20 с.

10.           Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

11.           Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

12.           Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

13.           Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

14.           Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

15.           Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. – К.: Муз. Україна, 1988.

16.           Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

17.           Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва. –К.:1985.

18.           Павлищева О.П. Методика постановки голоса: Краткое пособие для хормейстеров и преподавателей пеня. – М.-Л.: Музыка, 1964.

19.           Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

20.           Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

Твори шкільного репертуару
 

Українські народні пісні:

·Обробка В. Гончаренка. „Іди, іди, дощику”;

·Обробка М. Каландьонка. „Ой на горі жито”;

·Обробка Ж. Колоду.б „Вийди, вийди, сонечко”;

·Обробка Є. Льонка. „Іванчику-білоданчику”;

·Обробка Є Льонка. „Ходить сонко по вулиці”;

·Обробка Ю. Соколовського. „Дощик”;

·Обробка Ю. Соколовського. „І шумить, і гуде”;

·Обробка Ю. Соколовського. „Лугом іду, коня веду”;

·Обробка Ю. Соколовського. „Місяць на небі”;

·Обробка ІО .Соколовського. „Тече річка невеличка”;

·Обробка Ю Щуровського. „Ой, за гаєм, гаєм”;

·Обробка Ю. Щуровського. „Ой, ходила дівчина     бережком”.

Твори композиторів-класиків для дітей:

·Й. Брамс, обробка А.Цахе. „Колискова”, „Ластівка”;

·О. Варламов. „Горньїе вершиньї”;

·М. Глинка. „Не щебечи, соловейко”;

·       М. Глинка. „Гуде вітер вельми в полі”;

·Е. Гріг. „Захід сонця”, „Дитяча пісенька”;

·К. Данькевич. „Колискова”;

·Д. Кабалевський. „Шкільні роки”;

·В. Косенко. „Колискова”;

·       Ц. Кюї. „Весняна пісенька”, „Кицька”;

·С. Монюшко. „Золота рибка”;

·В. Моцарт. „Весняна”;

·В. Моцарт. „Колискова”;

·Т. Попатенко. „Соловей”;

·П. Чайковський. „Мой садик”, „Весна”;

·П. Чайковський. „Кольїбельная в бурю”;

·Ф. ІІІопен. „Желание”;

·Ф Шуберт. „Форель”;

·Ф.Шуберт. „Розочка на поле”

 

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Постановка голосу (заочна форма навчання)
(Методичні рекомендації)
Дата изменения:
18 листопада 2012р., 11:42 AM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 13559

Опитування Яким ресурсом системи "Херсонський Віртуальний Університет" Ви найчастіше користуєтеся?
відкритої групою 79
групою дистанційного навчання 116
е - бібліотекою 99
Всього голосів: 294
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...