Солоспів
Гунько Н.О.
Надіслав: Сергєєва Катерина (18 листопада 2012р.)
Анотація

 

Мета курсу:

Курс “Солоспів” є одним із важливих предметів у системі підготовки вчителя музики, соліста-співака і має на меті практичну підготовку студентів до концертної вокальної діяльності у загальноосвітній школі. Озброєння їх основними знаннями про вимоги концертної діяльності, підбору репертуару для сольних виступів.

Завдання курсу
 

Завдання курсу:

-         методичні:

-         дати студентам систематизовані знання щодо основних вимог концертної діяльності;

-         пізнавальні:

-         дати знання про різні жанри вокальної музики, та специфіку  їх виконання;

-         практичні:

-         сформувати уміння аналізувати вокальні твори різних жанрів й стилів щодо добору відповідних виконавських засобів; 

-          розвивати  практичний досвід концертних виступів.

В результаті засвоєння практичного курсу  “Солоспів” студент має:

·        Оволодіти умінням побудови образу вокального твору, його драматургічного розвитку;

·        оволодіти артистичними навичками;

·        ознайомитися з особливостями роботи над вокальними творами різних жанрів і стилів – класичним романсом, народною піснею, старовинною та оперною аріями, аріями та піснями з оперет та мюзиклів, номерів з рок-опер.

Практичний курс “Солоспів” тісно пов'язаний з вивчення таких дисциплін як  “Історія музичного мистецтва”, “Аналіз музичних творів”, “Постановка голосу”, “Історія художньої культури”, “Сценічний рух та акторська майстерність”.

Зміст дисципліни
 

Практичний курс “Солоспів” передбачає:

·        озброєння студентів умінням побудови образу вокального твору, його драматургічного розвитку;

·        оволодіння артистичними навичками;

·        ознайомлення з особливостями роботи над вокальними творами різних жанрів і стилів – класичним романсом, народною піснею, старовинною та оперною аріями, аріями та піснями з оперет та мюзиклів, рок-опер.

Програма курсу включає вивчення таких питань:

·        особливості початкового етапу солоспіву: побудова образу вокального твору, артистизм виконання його, робота над образом народної пісні;

·        особливості роботи над виконанням романсу;

·        специфіка роботи над українським романсом;

·        ознайомлення з особливостями роботи над сучасним романсом;

·        робота над романсами композиторів – романтиків;

·        побудова роботи з оперними аріями;

·        особливості роботи зі старовинними аріями;

·        особливості виконання номерів (арій) з кантат та ораторій, реквіємів, месс;

·        особливості роботи з жанром оперети;

·        особливості роботи у жанрі “мюзикл”.

Денна форма навчання
Структура навчальної дисципліни
 

 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Особливості роботи над народними піснями.

Тема 1. Робота над виконавською технікою народної пісні.  

8

 

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Добір засобів виразності для передачі змісту народного твору

6

 

2

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Складення виконавського плану пісні

4

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 1

18

 

8

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 2. Особливості роботи над класичним романсом

Тема 1. Робота над образно-стильовим виконанням романсу

5

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Вибір засобів виразності щодо розкриття образу романсу.

5

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Драматургічна побудова змісту романсу

4

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Складення виконавського плану і та його практична реалізація

4

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 2

18

 

8

 

 

10

 

 

 

 

 

 

  Змістовий модуль 3. Особливості роботи над українським романсом.

Тема 1. Робота над образом українського романсу

5

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Добір засобів виразності для передачі образу

4

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Драматургія та побудова змісту

5

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Складення виконавського плану

4

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 3

18

 

8

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 4.Особливості роботи над  романсами композиторів-романтиків та сучасним романсом

Тема 1.Робота над обра-зом романсів компо-зиторів–романтиків, сучасним романсом.

5

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Добір засобів виразності для передачі образу

5

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Драматургія та побудова змісту

4

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Складення виконавського плану та його реалізація

4

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 4

18

 

8

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Усього годин за навчальний рік

72

 

32

 

 

40

 

 

 

 

 

 

3 рік навчання (5 – 6 семестри)

Змістовий модуль 1.Особливості роботи над оперними аріями

Тема 1. Ознайомлення зі змістом арії в контексті опери

3

 

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Робота над виконавською технікою оперної арії

7

 

3

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Побудова сценарію арії

4

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Робота над сценічною виразністю арії

4

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 1

18

 

8

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 2. Особливості роботи зі старовинними аріями

Тема 1. Ознайомлення зі стильовими особливостями старовинних арій.

3

 

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Добір засобів виразності для створення образу старовинної арії

5

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Драматургічна побудова змісту арії.

6

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Складення і впровадження виконавського плану старовинної арії

4

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 2

18

 

8

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 3.Особливості виконання номерів (арій) з кантат та ораторій, реквіємів, месс

Тема 1. Ознайомлення з кантато – ораторіальним жанром

3

 

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Робота над виконавською технікою

6

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Робота над засобами виразності

6

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Складення виконавського плану та практична його реалізація

3

 

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 3

18

 

8

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 4. Особливості роботи з жанром оперети та мюзиклу

Тема 1. Ознайомлення зі стильовими особливостями жанрів оперети та мюзиклу

2

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Робота над виконавською технікою

6

 

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Робота над акторською майстерністю.

5

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Робота над умінням рухатись, танцювати під час співу

5

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 4

18

 

8

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Усього годин за 3 навчальний рік

72

 

32

 

 

40

 

 

 

 

 

 

Усього годин

144

 

64

 

 

80

 

 

 

 

 

 

 

Змістові модулі учбового курсу
 

ІІ курс

ІІІ семестр

І Змістовий модуль

Тема: Особливості роботи над народними піснями.

Практичний модуль:

На матеріалі вокальних народнопісенного жанру вирішуються наступні завдання:

1.     Робота над виконавською технікою народної пісні.

2.     Добір засобів виразності для передачі змісту народного твору.

3.      Складення виконавського плану пісні.

Модуль самостійної роботи:

1.     Своєрідність народнопісенної творчості.

2.     Ознайомлення зі специфічними особливостями народнопісенної творчості слав’янських  народів.

3.     Ознайомлення з народними піснями інших країн.

Підсумкова тека: Виконання народної пісні у композиторській обробці.

ІІ Змістовий модуль

Тема: Особливості роботи над класичним романсом.

Практичні модулі:

 На матеріалі романсів композиторів-класиків виконуються наступні практичні завдання:

1.     Робота над образно-стильовим виконанням романсу.

2.     Вибір засобів виразності щодо розкриття образу романсу.

3.     Драматургічна побудова змісту романсу.

4.     Складення виконавського плану  та його практична реалізація.

Модулі самостійної роботи:

1.     Ознайомлення з історією романсу як жанру.

2.     Ознайомлення зі старовинними романсами.

3.     Ознайомлення з романсовою творчістю композиторів-класиків (Аляб’єва,  Гурильова,  Булахова,  Варламова,  Глінки,  Чайковського, Даргомижського,  Римського-Корсакова,  Мусоргського та ін..).

Підсумкова тека: Концертне виконання класичного романсу.

Форма контролю – залік

 

ІV семестр

ІІI Змістовий модуль

Тема: Особливості роботи над українським романсом. (8 год.)

Практичний модуль:

На матеріалів романсів українських композиторів-класиків виконуються наступні практичні завдання:

1.     Робота над образом українського романсу.

2.     Добір засобів виразності для передачі образу.

3.     Драматургія та побудова змісту.

4. Складення виконавського плану.

Модуль самостійної роботи:

1.     Камерно – вокальна музика: український романс.

2.     Ознайомлення з романсовою творчістю М.Лисенка.

3.     Ознайомлення з романсовою творчістю Я. Степового, К. Стеценка,

Кос-Анатольського.

Підсумкова тека. Виконання українського романсу.

 

IV Змістовий модуль

Тема: Особливості роботи над  романсами композиторів-романтиків та сучасним романсом.

   Практичний модуль:

На матеріалі романсових творів композиторів-романтиків та сучасних композиторів виконуються наступні практичні завдання:

1.      Робота над образом романсів композиторів – романтиків, сучасним романсом.

2.     Добір засобів виразності для передачі образу.

3.     Драматургія та побудова змісту.

4. Складення виконавського плану та його реалізація.

Модуль самостійної роботи:

1.     Ознайомлення зі стильовими особливостями композиторів-романтиків.

2.     Ознайомлення з особливостями романсової творчості сучасних композиторів.

Підсумкова тека. Виконання творів композиторів-романтиків або сучасного романсу.

Форма контролю – залік.

1.     Виконати український романс.

2.     Виконати сучасний романс або романс композитора-романтика.

ІІІ курс
V семестр

I Змістовий модуль

Тема: Особливості роботи над оперними аріями.

Практичний модуль:

   На матеріалі  відповідних типу голосу студента оперних арій виконуються наступні практичні завдання:

1.     Ознайомлення зі змістом арії в контексті опери.

2.     Робота над виконавською технікою оперної арії.

3.     Побудова сценарію арії.

4.     Робота над сценічною виразністю арії.

Модуль самостійної роботи:

1.     Ознайомлення з лібрето опери, арія з якої розучується .

Підсумкова тека. Виконання оперної арії.

 

ІI Змістовий модуль

Тема: Особливості роботи зі старовинними аріями.

Практичний модуль:

         На матеріалі старовинної арії  виконуються такі завдання:

1.     Ознайомлення зі стильовими особливостями старовинних арій.

2.     Добір засобів виразності для створення образу старовинної арії.

3.     Драматургічна побудова змісту арії.

4.     Складення і впровадження виконавського плану старовинної арії.

Модуль самостійної роботи:

1.     Ознайомлення з творчістю І.Баха, Г. Генделя.

2.     Ознайомлення з творчістю В.Моцарта.

Підсумкова тека. Виконати старовинну арію.

Форма контролю – д/ залік.

1.     Виконати оперну арію.

2.     Виконати старовинну арію.

 

VI семестр

ІІI Змістовий модуль

Тема: Особливості виконання номерів (арій) з кантат та ораторій, реквіємів, месс.

Практичний модуль:

  На матеріалі сольних номерів кантатно-ораторіального жанру виконуються наступні завдання:

1.     Ознайомлення з кантато – ораторіальним жанром.

2.     Робота над виконавською технікою.

3.     Робота над засобами виразності.

4.     Складення виконавського плану та практична його реалізація.

Модуль самостійної роботи:

1.     Знайомство з кантатною творчістю І.С.Баха..

2.     Ознайомлення з кантатною та ораторіальною творчістю Г.Генделя та інших композиторів-класиків.

3.     Ознайомлення з творчістю сучасних композиторів.

Підсумкова тека. Виконання арій з кантат та ораторій.

 

IV Змістовий модуль

Тема: Особливості роботи з жанром оперети та мюзиклу.

Практичний модуль:

  На матеріалі сольних номерів з оперети та мюзиклу реалізуються наступні завдання:

1.     Ознайомлення зі стильовими особливостями жанрів оперети та мюзиклу.

2.     Робота над виконавською технікою.

3.     Робота над акторською майстерністю.

4.     Робота над умінням рухатись, танцювати під час співу.

 Модуль самостійної роботи:

1.     Ознайомлення зі стильовими особливостями композиторів Р.Штрауса, І.Кальмана.

2.     Ознайомлення зі стильовими особливостями композитора І.Дунаєвського та інших.

3.     Ознайомлення зі стильовими особливостями жанру мюзиклу.

Підсумкова тека. Виконання арій (пісень) з оперет, мюзиклу, рок-опер.

Форма контролю –  залік.

1.     Виконати арію з кантати та ораторії.

2.     Виконання арій (пісень) з оперет, мюзиклів, рок-опер.

 

Заочна форма навчання
Структура навчальної дисципліни
 

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 рік навчання

Змістовий модуль 1. Особливості роботи над народними піснями та романсом

Тема 1. Робота над виконавською технікою твору.

 

 

 

 

 

 

31

 

1

 

 

30

Тема 2. Добір засобів виразності для передачі змісту твору

 

 

 

 

 

 

21

 

1

 

 

20

Разом за змістовим модулем 1

 

 

 

 

 

 

52

 

2

 

 

50

Змістовий модуль 2. Особливості роботи над старовинними та оперними аріями.

Тема 1. Ознайомлення зі змістом арії

 

 

 

 

 

 

11

 

1

 

 

10

Тема 2. Робота над виконавсько-технічними труднощами.

 

 

 

 

 

 

32

 

2

 

 

30

Тема 3. Робота над сце-ічною виразністю арії.

 

 

 

 

 

 

11

 

1

 

 

10

Разом за змістовим модулем 2

 

 

 

 

 

 

54

 

4

 

 

50

3 рік навчання (5 -6 семестри)

Змістовий модуль 1. Особливості виконання номерів (арій) з кантат та ораторій, реквіємів, месс

Тема 1. Ознайомлення з кантато – ораторіальним жанром

 

 

 

 

 

 

11

 

1

 

 

10

Тема 2. Робота над виконавською технікою та засобами виразності

 

 

 

 

 

 

32

 

2

 

 

30

Тема 3. Складення вико-навського плану та прак-тична його реалізація

 

 

 

 

 

 

11

 

1

 

 

10

Разом за змістовим модулем 1

 

 

 

 

 

 

54

 

4

 

 

50

Змістовий модуль 2. Особливості роботи з жанром оперети та мюзиклу

Тема 1. Ознайомлення зі стильовими особивостями жанрів оперети та мюзиклу.

 

 

 

 

 

 

11

 

1

 

 

10

Тема 2. Робота над виконавською технікою.

 

 

 

 

 

 

33

 

3

 

 

30

Тема 3. Робота над умінням рухатись, танцювати під час співу

 

 

 

 

 

 

12

 

2

 

 

10

Разом за змістовим модулем 2

 

 

 

 

 

 

56

 

6

 

 

50

Усього годин

 

 

 

 

 

 

216

 

16

 

 

200

 

Теми учбового курсу
 

ІІ курс

ІІІ семестр

Тема І: Особливості роботи над народними піснями та романсом

Практичні завдання:

На матеріалі вокальних творів народнопісенного жанру  та романсів вирішуються наступні завдання:

1.Робота над виконавською технікою твору

2.Добір засобів виразності для передачі змісту твору.

  Самостійна робота:

1.     Своєрідність народнопісенної творчості.

2.      Ознайомлення зі специфічними особливостями народнопісенної творчості слав’янських  народів.

3.     Ознайомлення з народними піснями інших країн.

4.     Ознайомлення з історією романсу як жанру.

5.     Ознайомлення зі старовинними романсами.

6.     Ознайомлення з романсовою творчістю композиторів-класиків (Аляб’єва,  Гурильова,  Булахова,  Варламова,  Глінки,  Чайковського, Даргомижського,  Римського-Корсакова,  Мусоргського та ін..).

7.     Ознайомлення з романсовою творчістю М.Лисенка Я. Степового, К. Стеценка,

Підсумкова тека:  Концертне виконання  народної пісні у композиторській обробці або класичного романсу.

 

ІV семестр

Тема ІІ: Особливості роботи над старовинними та оперними аріями.

Практичний модуль:

   На матеріалі  відповідних типу голосу студента старовинних та оперних арій виконуються наступні практичні завдання:

1.     Ознайомлення зі змістом арії.

2.      Робота над виконавсько-технічними труднощами.

3.     Робота над сценічною виразністю арії.

Модуль самостійної роботи:

1.    Ознайомлення з лібрето опери, арія з якої розучується

1.     Ознайомлення з творчістю І.Баха, Г. Генделя.

2.     Ознайомлення з творчістю В.Моцарта.

Підсумкова тека. Виконання  старовинної або оперної арії.

       Форма контролю – залік.

V семестр

Тема ІІІ: Особливості виконання номерів (арій) з кантат та ораторій, реквіємів, месс.

Практичний модуль:

  На матеріалі  сольних номерів кантатно-ораторіального жанру виконуються наступні завдання:

1.     Ознайомлення з кантато – ораторіальним жанром.

2.     Робота над виконавською технікою та засобами виразності.

3.     Складення виконавського плану та практична його реалізація.

Модуль самостійної роботи:

1.     Знайомство з кантатною творчістю І.С.Баха..

2.     Ознайомлення з кантатною та ораторіальною творчістю Г.Генделя та інших композиторів-класиків.

3.     Ознайомлення з творчістю сучасних композиторів.

Підсумкова тека. Виконання арій з кантат та ораторій.

 

VІ семестр

Тема: Особливості роботи з жанром оперети та мюзиклу.

Практичний модуль:

  На матеріалі сольних номерів з оперети та мюзиклу реалізуються наступні завдання:

1.     Ознайомлення зі стильовими особливостями жанрів оперети та мюзиклу.

2.     Робота над виконавською технікою.

3.     Робота над умінням рухатись, танцювати під час співу.

 Модуль самостійної роботи:

1.     Ознайомлення зі стильовими особливостями композиторів Р.Штрауса, І.Кальмана.

2.     Ознайомлення зі стильовими особливостями композитора І.Дунаєвського та інших.

3.     Ознайомлення зі стильовими особливостями жанру мюзиклу.

Підсумкова тека. Концертне виконання арії (пісні) з оперети, мюзиклу, рок-опери.

Форма контролю –  залік.

 

Орієнтовний перелік художньо-педагогічного репертуару
Високі голоси

Алчевский Х. “Душа – се конвалія ніжна”;

Алябьев О. “Нищая”;

Аренский А. “Счастье”;

Балакирев М. “Слышу ли голос твой”;

И.Бах “Душа веселися” ария из кантаты №63;

Буланов П. “И нет в мире очей”;

Варламов А. “Мне жаль тебя”, “Ты не пой соловей”;

Власов А. “Фонтану Бахчисарайского дворца”;

Гурилев А. “Грусть девушки”, “И скучно, и грустно”;

Глюк К. Ария Париса с оперы “Парис и Елена”;

Глинка М. “Я здесь, Инезилья”;

Григ Е. “С примулей”, “С Водяной лилией”, “Лебедь”;

Гулак Артемовский П. “Песня Одарки”, ариозо Оксаны;

Даргомыжский О. “Юноша и дева”, “Я все еще люблю”, песня Ольги из оперы “Русалка”;

Дунаевский И. Песня об акации из оперы “Белая акация”, “Заздравная”, “Вечер вальса”;

Дюбюк “Не брани меня родная, не брани”;

Каччини Д. “Эрос, что медлишь”, “Манит меня, шея...”;

Кос-Анатольський А. “Чотири воли пасу я”, “Ой візьму відерце”;

Косенко В. “Колыбельная”, “Ветер перелетный”, “Мне грустно”;

Кюи Ц. “Коснулась я цветка”, “Сожженое письмо”;

Лисенко М. Пісня Наталки “Ой я дівчина Наталка” з опери “Наталка - Полтавка”, “Хіба тільки рожам цвісти”, “Ой одна я, одна”, “Місяцю - князь”;

Моцарт В. Ария Графини с оперы “Свадьба Фигаро”;

Мусоргський М. “думка Параси” з опери “Сорочинська Ярмарка”;

Молчанов К. Воспоминание Лизы с оперы “А зори здесь тихие”;

Надененко Ф. “Чого з’являєшся мені”, “Розвійтеся з вітром”;

Прокофьев С. “Отчалила лодка”, “Зравствуйте”;

Рахманінов С. “Сон”, “Сирень”, “Полюбила я на печаль свою”, “Здесь хорошо”;

Римський-Корсаков Н. Ария Снігурочки из оперы “Снегурочка”, колыбельная Волхвы с оперы “Садко”;

Росси Л. Ария Фьордилиджи с оперы “Закалдованый замок”;

Скарлатти А. “Фиалки”;

 

Низькі голоси

Александров Б. “Мне вас не жаль”;

Балакирев М. “Слышу ли голос твой”;

Бородин А. “Спящая княжна”, “Спесь”;

Верстовский А. “Старый муж”;

Гершвин Д. “Лиза”;

Гурилев А. “Песня ямщика”, “Она миленькая”;

Дичко Л. “Весна”;

Даргомыжский О. “Мне грустно”;

Дур анте Ф. “Руку дай, дорогая”;

Ипполитов-Иванов М. “Призраки счастья”, “Весной”, “Где жить?”;

Кальдара А. “Севил Крудель”;

Каччини Д. “Аве Мария”, “Амариллис”;

Керн Д. “Дым”;

Косенко В. “Вони стояли мовчки”;

Кос-Анатольський А. “Ой ти дівчини, з горіха зерня”;

Лисенко М. “Нічого, нічого”;

Мартинов Є. “Яблуні цвітуть”;

Мендельсон Я. “Привет”, “На крыльях чудной песни”;

Майборода П. “Рідна мати, моя”;

Майборода Г. “Не сумуй”, “Над окошком месяц”, “А зозуля кує”, “Як би знав я гори”;

Молчанов К. Романс Женьки из оперы “А зори здесь тихие”;

Моцарт В. Ария Керубино с оперы “Свадьба Фигаро”;

Новиков А. “Мать”;

Парадиз П. “Поймал меня в тенета”;

Прокофьев С. “Вставайте, люди русские”;

Рахманінов О. “Дума”;

Римський-Корсаков Н. “На холмах Грузии”, ария Весны с оперы “Снегурочка”;

Сибелиус Я. “Возвратилась девушка с прогулки”;

Стеценко К. “Стояла я і слухала весну”;

Фомин Е. “Только раз”;

Філіпченко В. “Серце не може без тебе”;

Хренников Т. “Как соловей о розе”;

Чайковський П. “Я вам не нравлюсь”, “Легенда”, “Снова, как прежде один”;

Шуман Р. “На чужбине”;

Шуберт Ф. “К лютне”.

Рекомендована література
 

1.     Алябьев А. Избранные романсы и песни. – М.: Музыка, 1981.

2.     Булахов П. Песни и романсы. – М.: Музыка, 1972.

3.     Ветка сирени. Старинные романсы для голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1989.

4.     Гендель Г. Арии. – М.: Музыка, 1987.

5.     Глинка М. Избранные романсы и песни. – М.: Музыка, 1981.

6.     Гулак-Артемовський С. Запорожець за Дунаєм. Клавір. – К.: Мистецтво, 1954.

7.     Дж. Верди. Арии из опер. М.: Музыка, 1965.

8.     Дж. Гершвин. Лирические песни. – Харьков, 2004.

9.     Данькевич К. Вокальні твори: пісні, романси, хори. – К.: Музична Україна, 1975.

10.                       Жербін М. Романси на вірші українських поетів. – К.: Музична Україна, 1991.

11.                       Кюи Ц. Восемь романсов на стихи А.С.Пушкина. – М.: Музгиз, 1936.

12.                       Лисенко М. Уривки з опер. – К., 1962.

13.                       Лисенко М. Ой одна я, одна, як билиночка в полі. – К.: Мистецтво, 1954.

14.                       Надененко Ф. Романси. – К.: Музична Україна, 1987.

15.                       Оперные либретто. – М.: Гос. муз. изд., 1963.

16.                       Популярные американские и европейские мелодии. – М.: Изательский дом, 2003.

17.                       Прибегина Г. П.И.Чайковский. Альбом. – М.: Музыка, 1984.

18.                       Рахманинов С. Алеко. Клавир. – М.: Музыка, 1966.

19.                       Розанов А. М.И.Глинка. Альбом. – М.: Музыка, 1983.

20.                       Романси українських композиторів. – К.: Музична Україна, 1989.

21.                       Старовинні арії. Збірка. – Одеса, 2005.

22.                       Степовий Я. Колискова. – К.: Мистецтво, 1949.

23.                       Українські народні пісні з репертуару Оксани Петрусенко. / Упор. Скоробагатько Н.І. – К., 1969.

24.                       Українські народні пісні з репертуару А.Мокренка. / Упор. Голубєва Р.Т. – К., 1980.

25.                       Українські народні ліричні пісні. – К., 1958.

26.                       Уривки з оперет. Збірник. Вип.. №1. / Упор. Романченко А.С. – К.: Музична Україна, 1968.

27.                       Хренников Т. Песни и романсы. – М., 1977.

28.                       Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов. Вып. 1. – М: Музыка, 1981.

29.                       Хрестоматия для пения. Старинные арии. Вып. 3. – М: Музыка, 1978.

30.                       Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов. Вып. 1. – М: Музыка, 1981.

31.                       Хрестоматия для пения. Старинные арии. Вып. 3. – М: Музыка, 1978.

32.                       Хрестоматия для пения. III – IV курсы отделений актеров муз. комедии театральных и музыкальных вузов. – М.: Музыка, 1978.

33.                       Янушкевич О.М. Дзеркало душі. – Вінниця: Нова книга, 2006.

Методи навчання
 

Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього учителя музики з урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування.

З метою формування професійних компетенцій поряд з традиційними методами вокальної педагогіки (вправляння,  вокалізація, сольфеджування, інтерпретація, імпровізація) широко впроваджуються інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад, комп’ютерна підтримка навчального процесу,моделювання видів вокальної діяльності, стимулювання художнього навчання, пролонгований художньо-виконавський тренінг, художньо-психологічна підтримка, регуляція вольових зусиль, активізація вокально-виконавської діяльності тощо.

Методи контролю
 

Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.

         Використовуються такі методи контролю, які мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки учителя музики  перевага надається вербалізації змісту вокально-виконавської роботи, проведенню академічних концертів з солоспіву, публічному виступу студентів у концертних програмах тощо.

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень

 

Критерії оцінювання роботи студентів на практичних заняттях

 

За шкалою ECST

Рівень навчальних досягнень студентів

Оцінка

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

А

Високий рівень

 

5

студент володіє спеціальними теоретико-історичними знаннями, музичною термінологією;.лемонструє розвинене художньо-естетичне мислення, високий рівень сприйняття музичного образу, відчуття стилю та жанру вокальної музики. Уміє адекватно інтерпретувати художній образ вокального твору, демонструючи при цьому досить високий рівень вокально-технічних умінь. Вміє самостійно проаналізувати своє виконання, виявляючи його позитивні моменти  й недоліки.

В

Високий рівень

4,5

Студент має ґрунтовні теоретичні та музикознавчі знання, сформоване художньо-естетичне мислення, добрий рівень сприйняття музичного образу. Володіє достатніми вокально-технічними навичками, адекватно художньому образу інтерпретує вокальний твір. Може проаналізувати свої недоліки і виправити їх самостійно.

С

Достатній рівень

 

4

Студент сприймає і інтерпретує художній образ вокального твору досить повно, але має стандартне мислення, бракує власних висновків, достатньо володіє вокально-технічними навичками, але потребує допомоги викладача у виборі виконавських прийомів втілення образу твору. Спостерігаються незначні виконавські недоліки, які при систематичному опрацюванні за допомогою викладача швидко усуваються.

D

Середній рівень

 

3,5

Студент може відтворити музичний образ, але не завжди при цьому логічно враховуються стилістичні і жанрові особливості вокального твору. Спостерігаються вокально-технічні і виконавські недоліки при інтерпретації художнього твору, але при систематичній й наполегливій роботі під керівництвом викладача є позитивні зміни у вокально-виконавській  діяльності студента.

Е

Початковий рівень

 

3

Студент здатний сприймати та відтворювати художній образ вокального твору на емоційному рівні, але йому бракує музикознавчих знань щодо музичних стилів та жанрів; він володіє незначною частиною теоретичного матеріалу; свої виконавські недоліки відчуває епізодично за допомогою викладача, усунути їх самостійно не в змозі, лише консультуючись з педагогом і виконуючи його вимоги. У своєму виконанні використовує обмеженні вокально-технічні уміння.

ХF

Низький

 

2

У студента дуже низький рівень сприйняття музичного образу та частковий рівень відтворення, демонструє слабко сформоване художньо-естетичне мислення, відсутність елементарних теоретичних знань і вокально-технічних умінь.

 

 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи студентів

 

За шкалою ECST

Рівень навчальних досягнень студентів

Оцінка

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

А

Високий рівень

 

5

Студент вільно орієнтується в стилях та жанрах вокального мистецтва, може розкрити художньо-виражальні особливості творів які виконує. Адекватно образу твору уміє скласти його виконавський план. Вільно володіє музикознавчими знаннями в галузі вокального мистецтва, вокальною термінологією. Вміє самостійно проаналізувати своє виконання, виявляючи його позитивний момент і плануючи усунення недоліків.

В

Високий рівень

4,5


Студент може  продемонструвати досить ґрунтовні теоретичні та музикознавчі знання, сформоване художньо-естетичне мислення, добрий рівень сприйняття музичного образу. Адекватно художньому образу інтерпретує вокальний твір, надати йому жанрово-стильову характеристику, самостійно скласти  виконавський план.

С

Достатній рівень

 

4

Студент може  продемонструвати досить ґрунтовні теоретичні та музикознавчі знання, сформоване художньо-естетичне мислення, добрий рівень сприйняття музичного образу. Адекватно художньому образу інтерпретує вокальний твір, надати йому жанрово-стильову характеристику, самостійно скласти  виконавський план.

D

Середній рівень

 

3,5

Студент може інтерпретувати художній образ, але не завжди при цьому логічно враховує стильові і жанрові особливості вокального твору. Спостерігаються суттєві недоліки при інтерпретації вокального твору, але є позитивні моменти у складенні його виконавського плану..

Е

Початковий рівень

 

3

Студент здатний сприймати та адекватно інтерпретувати  окремі вокальні твори, знає незначну частину музикознавчого матеріалу. Використовує обмежену вокальну та музичну термінологію. Самостійно не може визначити прийоми усунення виконавських недоліків, скласти художньо виконавський план  вокальних творів різних стилів та жанрів.

Низький

 

2

У студента дуже низький рівень сприйняття музичного образу та його інтерпретації, його художньо-естетичне мислення майже не сформоване,  елементарні музикознавчі знання відсутні і вокальною термінологією не користується.

 

На залік виноситься тільки те, що було предметом вивчення  на практичних заняттях, при самостійному вивченні.

Контроль успішності студента здійснюється з використанням методів і засобів, що визначені в ХДУ. Академічні успіхи студента оцінюються за шкалою, яка застосована в ХДУ з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS.

 

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в Херсонському державному університеті

Оцінка за національною шкалою

А

5

відмінно

В

4,5

добре

С

4

D

3,5

задовільно

E

3

FX

2

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

 

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів (диф. залік)

 

 

За шкалою ECST

Рівень навчальних досягнень студентів

Оцінка

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

А

Високий рівень

 

5

Студент володіє художньо-естетичним мисленням, високим рівнем сприйняття музичного образу, відчуттям стилю та жанру вокальної музики. Уміє адекватно інтерпретувати художній образ вокально твору, демонструючи при цьому досить високий рівень вокально-технічних умінь. Володіє спеціальними теоретико-історичними знаннями, музичною термінологією. Вміє самостійно проаналізувати своє виконання, виявляючи його позитивний момент і плануючи усунення недоліків.

В

Високий рівень

4,5

Студент має ґрунтовні теоретичні та музикознавчі знання, сформоване художньо-естетичне мислення, добрий рівень сприйняття музичного образу. Володіє достатніми вокально-технічними навичками, адекватно художньому образу інтерпретує вокальний твір. Може проаналізувати свої недоліки і виправити їх самостійно.

С

Достатній рівень

 

4

Студент сприймає і інтерпретує художній образ вокального твору досить повно, але має стандартне мислення, бракує власних висновків, достатньо володіє вокально-технічними навичками, але потребує допомоги викладача у виборі виконавських прийомів втілення образу твору. Спостерігаються незначні виконавські недоліки.

D

Середній рівень

 

3,5

Студент може відтворити музичний образ, але не завжди при цьому логічно враховуються стилістичні і жанрові особливості вокального твору. Спостерігаються вокально-технічні і виконавські недоліки при інтерпретації художнього твору, але є позитивні зміни у вокальній діяльності студента.

Е

Початковий рівень

 

3

Студент здатний сприймати та відтворювати окремі фрагменти вокального твору, знає незначну частину теоретичного матеріалу. Використовує обмеженні вокально-виконавські уміння, Спостерігаються вокально-технічні і виконавські недоліки при інтерпретації художнього твору, але  в результаті спільної роботи з викладачем вони поступово усуваються..

Низький

 

2

У студента дуже низький рівень сприйняття музичного образу та частковий рівень відтворення, демонструє слабко сформоване художньо-естетичне мислення, відсутність елементарних теоретичних знань і вокально-технічних умінь.

 

 

 

зараховано

 

Студент володіє художньо-естетичним мисленням, високим рівнем сприйняття музичного образу, відчуттям стилю та жанру вокальної музики. Уміє адекватно інтерпретувати художній образ вокального  твору, демонструючи при цьому досить високий рівень вокально-технічних умінь. Володіє спеціальними теоретико-історичними знаннями, музичною термінологією. Вміє самостійно проаналізувати своє виконання, виявляючи його позитивний момент і плануючи усунення недоліків.

не зараховано

Студент здатний сприймати та відтворювати окремі фрагменти вокального твору, знає незначну частину теоретичного матеріалу. Використовує обмеженні вокально-виконавські уміння. У студента дуже низький рівень сприйняття музичного образу та частковий рівень відтворення, демонструє слабко сформоване художньо-естетичне мислення, відсутність елементарних теоретичних знань і вокально-технічних умінь.

 

Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів ( залік)

 

 

 

 

 


Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Солоспів
(Робоча програма / Учбовий план)
Дата изменения:
18 листопада 2012р., 3:03 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 8071

Опитування Яким ресурсом системи "Херсонський Віртуальний Університет" Ви найчастіше користуєтеся?
відкритої групою 79
групою дистанційного навчання 116
е - бібліотекою 99
Всього голосів: 294
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...