Робоча програма курсу "Сучасні інформаційні технології в музиці"
Олійник Юрій Іванович
Надіслав: Олійник Юрій (30 вересня 2010р.)
Анотація

Документ Microsoft Word, 23 сторінки.

Робоча програма курсу "Сучасні інформаційні технології в музиці"

Інститут, факультет: Культури і мистецтв

 

Кафедри: Вокалу та хорових дисциплін,

Інструментального виконавства та теорії музики

 

Напрям підготовки/галузь знань:

 

Спеціальність/напрям підготовки___________________

 

Курс: ІІІ, ІV

 

Форма навчання: денна, заочна

Мета курсу

Вивчення в систематизованій  формі та активне засвоєння студентами основних концепцій роботи з музичним матеріалом, основних засобів та методів введення, обробки, конвертації і виведення музичної інформації за допомогою  пакетів музичних програм. За допомогою сучасних інформаційних технологій у музиці вирішувати проблеми інформатизації та гуманізації навчального процесу, інтеграції навчальних предметів, надання навчальній діяльності творчого характеру.

         Застосування сучасних інформаційних технологій розширюють світогляд,  дають змогу представити музику з незвичайних, нетривіальних ракурсів, стимулюючи творчість студентів, додаючи можливість пізнати нові сторони музичної творчості. Молодим талантам надається змога реалізувати музичні проекти, втілюючи свої ідеї особисто, без додаткової допомоги, глибше вивчаючи багатогранну творчу діяльність сучасного музиканта.

         Дисципліна має спрямованість на практичне оволодіння основними прийомами, методами та навичками створення друкованого музичного матеріалу: партитур, сольних творів з акомпанементом і т. і., та звукових ілюстрацій нотних  відбитків.

Завдання курсу:

Методичні:

1.      забезпечити ґрунтовне оволодіння студентами теоретичною базою концепції використання сучасних інформаційних технологій у музиці.

2.      забезпечити грунтовне оволодіння методикою освоєння комп’ютерних програм, що дає змогу самостійно переходити до роботи з новими релізами існуючих та новітніх музичних програм.

 

Пізнавальні:

1.      показати нетрадиційні підходи до музичної творчості, дати змогу познайомитись з різними видами діяльності і спеціалізаціями сучасних музикантів.

 

Практичні:

1.           забезпечити ґрунтовне оволодіння студентами основними засобами і методами створення друкованих нотних матеріалів за допомогою професійних музичних пакетів програм.

2.      сформувати у студентів достатні знання, вміння та навички, необхідні для ефективного використання основних методів курсу у майбутній діяльності.

Перелік дисциплін (розділів, тем), засвоєння яких студентами необхідне для вивчення даної дисципліни:

1.      Вступ до інформаційних технологій.

2.      Елементарна теорія музики.

Програма курсу:

Програма розрахована на 120 годин практичних занять і 80 годин самостійної роботи студентів під керівництвом викладача і передбачає:

чітке розмежування обсягів матеріалу практичних і самостійних занять (що доповнюють один одного) з введенням на старших курсах завдань творчого характеру, які повинні бути пов’язані із завданнями з інших предметів професійного мистецького циклу;

поступовість у нарощуванні складності завдань, в освоєнні різноманітних творчих інструментів і прийомів, застосування найсучаснішої комп’ютерної техніки (при ії наявності);

зменшення часу на виконання пропонованих завдань для активізації динаміки навчального процесу;

включення до традиційних академічних завдань новітніх розробок, що потребують творчого підходу і образного мислення.

Програма курсу включає вивчення таких питань:

Основні поняття інформаційних технологій. Прикладні музичні програми

Основні сучасні технології обробки музичного матеріалу. Етапи роботи.

Апаратне та програмне забезпечення для роботи з музичним матеріалом.

Техніка безпеки під час роботи на ОЕМ.

Комп’ютерні технології запису та відображення музики. Типи програм.

Формати запису.

Порівнювальний огляд сучасних прикладних музичних програм.

Пакети музичних програм: CAKEWALK, CUBASE та окремі програми для роботи з музичним матеріалом.

Подготовка програм до роботи.

Порівнювальний загальний огляд нотних редакторів Finale; Encore; Sibelius; Maestro.

Принципи інтеграції програм різних виробників.

Нотний редактор – Cakewalk OVERTURE.

Призначення програми. Головне вікно програми.

Панелі інструментів.

Призначення інструментів та методи роботи з ними.

Додаткові вікна програми OVERTURE:

·        Tack List

·        Graphic

·        Chord Input

·        Lyrics

·        Step Input

Головні та додаткові меню програми.

Команди редагування бібліотек.

Методики створення та обробки нотних  записів.

Формати запису та збереження музики.

Конвертація та форматування нотних записів.

Використання додаткових можливостей програми.

Підготовка нотних записів до друку.

Формати збереження зображення та технічні вимоги до них при підготовці нот до видання.

Загальні вимоги до друкованих нотних збірок.

Основні положення про авторське право.

Вимоги до знань та умінь

Знати:

  Теоретичні основи запису та обробки музичного матеріалу комп’ютерними засобами;

·     Способи запису музики у комп’ютерних системах.

·      Формати збереження музичного матеріалу на носіях інформації.

·      Основні паперові формати друкованих партитур.

·     Програми та програмні пакети обробки музичного матеріалу.

·     Методи і способи обробки музичного матеріалу засобами комп’ютерних технологій.

·     Елементи програмного інтерфейсу та їх призначення.

·     Робочі інструменти створення та редагування нотних партитур програми-нотатора Cakewalk OVERTURE

·     Методологію опанування комп’ютерними технологіями в музичному жанрі.

Уміти:

·        Створювати нотні партитури (середнього ступеня складності).

·        Обробляти уже створені партитури, вирішуючи конкретні творчі завдання: аранжування, транспонування, переклад на різноманітні склади виконавців, роздрукування партій.

·        Створювати звукові файли для попереднього прослуховування нотної партитури (партії).

·        Друкувати нотні партитури у необхідному паперовому форматі.

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Робоча програма курсу "Сучасні інформаційні технології в музиці"
(Робоча програма / Учбовий план)
Дата изменения:
30 вересня 2010р., 10:48 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 1

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 11588

Опитування Наскільки легко користуватися системою "Херсонський Віртуальний університет"?
1 98
2 25
3 26
4 23
5 57
6 32
7 52
8 44
9 48
10 119
Всього голосів: 524
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...