перелік літератури з курсу нотаріат та адвокатура
перелік літератури
Базова
 1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради Ук­раїни. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
 2. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», від 05.07.2012 № 5076-IV // Урядовий кур’єр від 05.09.2012. - № 159.
 3. Сімейний кодекс України  від 10.01.2003 р. із змінами і доповненнями до нього, Бюлетень Законодавства і юридичної практики України, вид. Київ, Юріком Інтер, №6,2006 р.
 4. Сімейне право, Нотаріат, Адвокатура, Суд, Центр правових досліджень Фурси, книга перша, вид. Київ. 2005 р.
 5. Кримінальне і Кримінально - процесуальне законодавство, Журнал «Право і практика», №2-3 2007 р.
Допоміжна
 1. «Адвокат» загальнодержавне періодичне видання. 2003. – №№ 3-5
 2.  «Адвокат». – 2008. – №№1-4.
 3. Адвокат: навички професії, практичний посібник, за ред. Я.П. Зейкан, Київ КНТ, 2008 р.
 4. Адвокатура в Україні, Збірник офіційних нормативних актів,вид. Спілка адвокатів України, Інститут адвокатури при Київському державному університеті імені Тараса Шевченка, Київ, Хрінком Інтер, 2000 р.
 5. Адвокатура України, за навчальний посібник, за редакцією доктора юридичних наук В.К. Шкарупи, друге видання, Київ, «Знання» 2008 р.
 6. Адвокатура України, навчальний посібник, Центр правових досліджень Фурси книга1-а, Київ, видавець Фурса С.Я., Київ, КНТ, 2007 р. – 317 с.
 7. Адвокатура України, навчальний посібник, Центр правових досліджень Фурси книга 2, видавець Фурса С.Я., Київ, КНТ, 2007. – 324 с.
 8. Газета «Нотаріат Адвокатура Суд», вид. «Центр правових досліджень Фурси», 2006 р.
 9. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», від 05.07.2012 № 5076-IV // Урядовий кур’єр від 05.09.2012. - № 159.
 10. Захарова С. І Нотаріат та адвокатура України. -Херсон, 2010. - 87c.
 11. Захарова С. І Програма тестових завдань з дисципліни"Нотаріат та адвокатура України". -Херсон:Видавництво ХДУ, 2008. - 24c.
 12. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради Ук­раїни. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
 13. Кримінальне і Кримінальне - процесуальне законодавство//Право і практика. – 2007. – №2-3.
 14. Науково-практичний коментар до Закону України «Про адвокатуру», Бюлетень законодавства і юридичної практики, вид. К.: Юрінком Інтер, 2003. - № 7.
 15. Нотаріат в Україні. -К.:Юрінком Інтер, 2006. - 320c.
 16. Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г. Нораріат в Україні: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 528 с.
 17. Сімейний кодекс України у редакції вiд 14.10.2011 р. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi? nreg =2947-14
 18. Фіолевський Д. П Адвокатура. -К.:Алерта, 2008. - 432c.
 19. Фурса С. Я., Фурса Е. І Нотаріат в Украіні. -К.:Вентурі, 1999. - 208c.
 20. Цивільний Кодекс України. – Х.: ТОВ «Одисей», 2009. – 424с.
 21. Цивільний процесуальний кодекс України. – Х.: ТОВ «Одісей», 2009. – 424 с.
Інформаційні ресурси
1. Науково-практичний коментар Закону України "Про нотаріат" - Коротюк О. В. http://pidruchniki.ws/1584072047387/pravo/naukovo-praktichniy_komentar_zakonu_ukrayini_pro_notariat_-_korotyuk_ov

2. Теорія нотаріального процесу - Фурса С.Я. http://pidruchniki.ws/1574022544268/pravo/teoriya_notarialnogo_protsesu_-_fursa_sya

3. Асоціація адвокатів України (сайт) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.uaa.org.ua/

4. Українська нотаріальна палата (сайт) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.palata.notariat.org.ua/index.html

5. Міністерство юстиції України : офіційний веб-сайт (сайт) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.minjust.gov.ua/

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
перелік літератури з курсу нотаріат та адвокатура
(Методичні рекомендації)
Дата изменения:
6 березня 2013р., 2:24 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 12568

Опитування Наскільки легко користуватися системою "Херсонський Віртуальний університет"?
1 98
2 25
3 25
4 23
5 57
6 32
7 52
8 44
9 48
10 119
Всього голосів: 523
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...