Методика навчання інформатики (лекційний курс) 2009-2010
Зайцева Т.В.
Надіслав: Зайцева Татьяна (19 листопада 2003р.)
Анотація

Матеріал містить лекційний курс 2008-2009 н.р.

4 курс 8 семестр

Шкільний курс інформатики та методика викладання інформатики (лекційний курс)

План лекцій з курсу «Методика навчання інформатики» ( 20 год)

 • Лекція № 1
  Тема: Предмет методики навчання інформатики і її місце в системі професійної підготовки вчителя інформатики. Інформатика як наука і навчальний предмет в школі. Концепції шкільного курсу інформатики. Стандарт шкільної освіти з інформатики. Методична система навчання інформатики в середній загальноосвітній школі.
  Питання.
  1. Предмет та цілі методики навчання інформатики.
  2. Завдання курсу методики навчання інформатики.
  3. Методична система навчання інформатики.
  4. Стандарт шкільної освіти з інформатики.
  5. Варіативність викладання шкільного курсу інформатики. Приблизне планування різних варіантів викладання інформатики.

Lection_Met_inf_1.doc

Lection_Met_inf_1_дополнение.doc

 • Лекція № 2
  Тема: Структура навчання інформатики в середній загальноосвітній школі. Пропедевтика навчання інформатики в початковій школі. Базовий курс інформатики. Аналіз програм з інформатики. Профільне навчання інформатики в старших класах. Особливості різних варіантів навчання курсу інформатики.
  Питання.
  1. Особливості вивчення інформатики в молодших, середніх і старших класах.
  2. Факультативні курси з інформатики. Позаурочна робота з інформатики.
  3. Реалізація політехнізму. Роль задач в підсиленні прикладного спрямування шкільного курсу інформатики.
  4. Міжпредметні та  внутрипредметні зв'язки при викладанні інформатики.

Lection_Met_inf_2.doc

 • Лекція № 3
  Тема: Специфіка уроку інформатики. Методика проведення окремих етапів уроку інформатики. Підготовка вчителя до уроку. Організація і проведення різних типів уроку. Організація оцінювання результатів навчання з інформатики. Комп'ютер як засіб для перевірки і оцінювання результатів навчання.
  Питання.
  1. Специфіка  уроку  інформатики.  Підготовка  вчителя до уроку.
  2. Організація i проведення різних типів уроків з інформатики.
  3. Етапи засвоєння знань.
  4. Форми і засоби перевірки і контролю знань учнів.

Lection_Met_inf_3.doc

 • Лекція № 4
  Тема: Методика навчання поняття інформації та інформаційних процесів. Методика формування поняття інформаційної системи.
  Питання.
  1. Основні поняття (інформація, повідомлення, шум), їх характеристики.
  2. Методичні рекомендації до викладання питань про носіїв повідомлень, інформаційних процесів.
  3. Кодування повідомлень. Обробка повідомлень.
  4. Програмне забезпечення ЕОМ. Призначення та функції ОС.
  5. Поняття файлової структури дисків.

Lection_Met_inf_4_inf_syst.doc

 • Лекція № 5
  Тема: Методика навчання роботі з графічним та текстовим редакторами.
  Питання.
  1. Структура текстового документу. Текстові файли.
  2. Текстові редактори та текстові процесори. Їх функціональні можливості.
  3. Напрямки застосування комп'ютерної графіки. Апаратні компоненти графічної системи комп'ютера.
  6. Кодування зображень. Графічні редактори.

Lection_Met_inf_5_gr_text.doc

 • Лекція № 6
  Тема: Методика навчання роботі з електронними таблицями. Методика навчання, створення та використання баз даних, інформаційно-пошукових систем.
  Питання
  1. Методичні рекомендації щодо викладення теоретичного матеріалу розділу «Методика навчання роботи з електронними таблицями».
  2. Рекомендації по організації практичної роботи з електронними таблицями.
  3. Призначення інформаційних систем и баз даних (БД). Класифікація БД.
  4. Рекомендації по організації практичної роботи з базами даних.

Lection_Met_inf_6_xls_mdb.doc

 • Лекція № 7
  Тема: Комп'ютерні мережі. Методика навчання основних можливостей використання глобальної мережі Інтернет.
  Питання
  1. Методичні особливості вивчення теми: «Поняття комп'ютерних мереж. Топологія мереж».
  2. Методичні особливості вивчення теми: Поняття WEB- сторінок. Пошук інформації в мережі. Телеконференції.
  3. Методичні рекомендації щодо роботи з електронною поштою.

Lection_Met_inf_7_internet.doc

 • Лекція № 8
  Тема: Методика навчання основ алгоритмізації. Ідеї і методи структурного програмування в шкільному курсі інформатики. Метод послідовного уточнення алгоритму. Методика навчання учнів побудові алгоритмів методом послідовного уточнення.
  Питання
  1. Алгоритм, виконавець алгоритму, система команд виконавця.
  2. Методичні рекомендації з рішення завдань.
  3. Алгоритмічна мова, команди алгоритмічної мови.
  4. Розширення поняття величини, типи величин.
  5. Виконання алгоритмів за допомогою таблиць значень або протоколів.
  6. Допоміжні алгоритми.

Lection_Met_inf_8_algoritm.doc

 • Лекція № 9
  Тема: Методика вивчення мови програмування. Методика навчання учнів роботі з допоміжним алгоритмом, застосування рекурсії. Особливості вивчення систем візуального програмування.
  Питання
  1. Основна мета вивчення розділу. Загальні питання методики.
  2. Поняття мови програмування, дані, величини, команди.
  3. Вивчення мов програмування.
  4. Методичні рекомендації до вивчення систем програмування.
  5. Розв'язування задач.

Lection_Met_inf_9_progr.doc

 • Лекція №10
  Тема: Перспективи розвитку шкільного курсу інформатики.
  Питання
  1. Нові технології навчання. Особисто-орієнтовані технології навчання.
  2. Навчання у співробітництві.
  3. Метод проектів. Різнорівневе навчання.

 

Морзе Н.В. Методика навчання інформатики.

Загальна методи­ка навчання інформатики. 

Morze_общ_мет.doc

Додатковий матеріал:

Lection_Met_inf_Апарат_забезп.doc

Standart program_school.rar

Dopoln_material.rar

Dopoln_material_2.rar

 

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Методика навчання інформатики (лекційний курс) 2009-2010
(Книга)
Дата изменения:
23 грудня 2013р., 1:39 AM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 37742

Опитування Яким ресурсом системи "Херсонський Віртуальний Університет" Ви найчастіше користуєтеся?
відкритої групою 79
групою дистанційного навчання 116
е - бібліотекою 99
Всього голосів: 294
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...