Робоча програма "Соіальна робота з сім’єю"
ст.викл. Черкашина Т.
Надіслав: Семанчина Валентина (26 листопада 2013р.)
Анотація

Робоча програма  «Соціальна робота з сім’єю » за напрямом підготовки 6.130102 Соціальна робота, спеціальністю 6.130102. Соціальна робота

програма

Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Сім’я як об’єкт соціальної роботи

Сім’я як соціальна група. Сім’я як соціальний інститут. Типологія сімей. Функції сім ї. Загальні проблеми сучасних сімей

Тема 2. Особливості соціальної роботи з сім’єю

Специфіка сім ї як соціального інституту. Завдання, що розв’язує соціальний працівник у сім ї. Використання ресурсів сім ї у роботі з нею. Поняття «проблемна ситуація» та «важка життєва ситуація». Принципи соціальної роботи з сім’єю

Тема 3. Основні напрями соціальної роботи з сім’єю

Сімейна терапія. Сімейна психопрофілактика. «Сімейна угода». Надання соціальної допомоги сім ї. Сімейне консультування. Сімейне посередництво у розв’язанні сімейних конфліктів. Соціально-педагогічна робота з сім’єю. Соціальне обслуговування сім ї. Соціально-реабілітаційна робота з сім’єю. Соціально-профілактична робота з сім’єю. Соціальний супровід сім ї. Соціальне інспектування.

Тема 4. Основи соціальної роботи з неблагополучною сім’єю

Неблагополучна сім я  як соціальне явище. Моделі надання послуг сім’ям. Методи соціальної роботи з неблагополучною сім’єю. Види соціально-педагогічної роботи з неблагополучною сім’єю.

 

Тема 5. Законодавче забезпечення соціальної роботи з неблагополучною сім’єю.

Законодавче забезпечення соціально-педагогічної роботи з неблагополучною сім’єю. Функції органів державної влади в роботі з неблагополучною сім’єю. Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в України». Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні». Закон України «Про охорону дитинства». Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю». Кодекс України «Про шлюб та сім ю».

Тема 6. Соціальна робота з дітьми девіантної поведінки та їх сім’ями

Сутність і причини девіантної поведінки дітей. Роль сім ї у запобіганні та подоланні девіантної поведінки дітей. Повернення дитини в сім ю як засіб ліквідації девіантної поведінки дітей. Робота соціального працівника з неповнолітніми, які скоїли злочин. Співпраця з сім єю. Правове виховання молоді: сутність, завдання, зміст, методи.

Тема 7. Соціальна робота з сім’ями хворих на алкоголізм і наркоманію

Проблеми сім ї з хворими на алкоголізм і наркоманію. Особливості соціальної роботи з дорослими членами такої сім ї. Специфіка роботи з дітьми з сімей, де є хворі на алкоголізм і наркоманію. Етапи соціальної реабілітації таких сімей та їх членів. Контрактна модель соціально-педагогічної роботи з сім’єю : «за» та «проти». Методи і форми роботи.

Тема 8. Робота соціального працівника з сім’єю, де є насильство щодо членів родини

Теорії насильства в сім ї. Форми насильства. Види, форми, наслідки насильства. Установи, що працюють із сім’ями щодо запобігання та усунення насильства в сім ї. Етапи роботи з дорослими членами сім ї, до яких було застосовано насильство. Особливості роботи з дітьми, які пережили насильство. Профілактика насильства в сім ї. Реабілітація жертв насильства в сім ї. Соціальний супровід сімей, де є насильство.

Тема 9. Особливості соціальної роботи з сім’ями, що пережили втрату

           Стресова ситуація в сім ї. Особливості соціальної роботи з дорослими членами сім ї щодо подолання втрати. Особливості соціальної роботи з дітьми, що пережили втрату. Форми роботи з сім’єю, яка стала неблагополучною внаслідок втрати. Методи роботи з такою сім’єю.

Тема 10. Соціальна робота з різними категоріями сімей

           Особливості роботи з бездітними,багатодітними, малодітними сім’ями. Молода сім я як об’єкт соціальної роботи. Форми та методи соціальної роботи з неповними, первинними, вторинними сім’ями. Специфіка роботи з позашлюбними та вторинношлюбними родинами. Міжнаціональна сім я. Дистантна сім я. Вторинний шлюб. Різнорідна сім я. Складна сім я. Методика роботи з опікунськими сім’ями. Особливості соціальної роботи з сім’ями, де є засуджені батьки, старші брати.

Програма

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Робоча програма "Соіальна робота з сім’єю"
(Робоча програма / Учбовий план)
Дата изменения:
26 листопада 2013р., 8:41 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 12488

Опитування Чи брали Ви участь в дистанційному навчанні?
Мені це нецікаво 51
Ні, але хочу спробувати 155
Так, в ролі тьютора (студента) 180
Всього голосів: 386
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...