Постановка голосу (денна форма навчання)
Гунько Н.О.
Надіслав: Сергєєва Катерина (17 листопада 2012р.)
Анотація

Завдання та методичні рекомендації до практичних занять з постановки голосу для студентів денної форми навчання. Перелік рекомендованої літератури, орієнтовний репертуар.

Завдання та методичні рекомендації до практичних занять
ІІ рік навчання
 

 

Тема 1 модулю: Розвиток вокально – технічних умінь і навичок.

На матеріалі вокальних вправ, вокалізів, вокальних творів середнього рівня складності відбувається  подальший розвиток вокального слуху, поступово розширюється співацький діапазон, вирівнюються регістри співацького голосу.

Завдання: Навчитися правильно орієнтуватися щодо якості вокального звучання і надбання відповідних знань і умінь.

Методичні вказівки: Мета кожного співака – це оволодіння якісним вокальним звучанням. Для цього потрібно знати  закони звукоутворення, правильного режиму, що сприяє вихованню голосу, його зростанню, розвитку і вдосконаленню.

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Барсов Ю. Вокально-исполнительские принципы М.И. Глинки. М., 1968.

3.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

4.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

5.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

6.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

7.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

8.     Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

9.     Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

10.                       Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

11.                       Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

12.                       Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва. - К.:1985. – 80 с.

13.                       Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

14.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

Тема 2 модулю: Розвиток співацького діапазону, досягнення виразного звучання голосу.

 

На матеріалі вокальних вправ, вокалізів, вокальних творів середнього рівня складності необхідно удосконалювати співацьке дихання, розвити рухливість голосу,  надалі розширювати співацький діапазон та  вирівнювати регістри співацького голосу.

Завдання: Навчитися виразному і технічно досконалому  виконанню вокалізів та вокальних творів  середньої вокально-технічної складності.

Методичні вказівки: Найкращий спів – простий, ритмічний, рівний, вдумливий і відповідний до змісту твору. Приступаючи до вивчення вокалізу, пісні або романсу слід довідатись хто автор музики, коли написано твір, яка епоха, які почуття передаються у творі.

 

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Барсов Ю. Вокально-исполнительские принципы М.И. Глинки. М., 1968.

3.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

4.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

5.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

6.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

7.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

8.     Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

9.     Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

10.                       Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

11.                       Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

12.                       Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

13.                       Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва. - К.:1985. – 80 с.

14.                       Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

15.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

 

Тема 3 модулю: Удосконалення вокально – технічних навичок і умінь.

На матеріалі вокальних вправ, вокалізів, вокальних творів середнього рівня складності відбувається подальший розвиток вокального слуху, доведення до автоматизму навички співацького дихання, співацької опори та атаки звуку, артикуляції і дикції; подальше розширення співацького діапазону.

Завдання: Робота над удосконаленням вокально-технічних навичок і умінь.

Методичні вказівки:Для того, щоб досягти удосконалення вокально-технічних умінь і навичок необхідно цілеспрямовано і наполегливо працювати над технікою співу, диханням. Для цього існують вокальні вправи, вокалізи, спеціальні вокальні твори.

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Барсов Ю. Вокально-исполнительские принципы М.И. Глинки. М., 1968.

3.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

4.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

5.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

6.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

7.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

8.     Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

9.     Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

10.           Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

11.           Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

12.           Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

13.           Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

14.           Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва.–К.:1985.

15.           Морозов В. Тайны вокальной речи. – Л.: Наука, 1967.

16.           Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

17.           Фролов Ю. Пение и речь в свете учения И. П. Павлова – М.: Музыка, 1973.

18.           Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

 

 

Тема 4 модулю: Досягнення свідомого природного звучання голосу.

 

На матеріалі вокальних вправ, вокалізів, вокальних творів середнього рівня складності відбувається одночасне й взаємопов’язане виховання слухових і м’язових уявлень; використовуються  прийоми динамічного нюансування, здійснюється робота щодо  розвитку рухливості голосу та декламаційної  виразності виконання, водночас зберігаючи повноцінне звучання голосу.

Завдання: Подальша робота над оволодінням вокальною технікою задля підвищення рухливості співацького голосу.

Методичні вказівки: Потрібна обережна, поступова й вдумлива праця. Для цього існують вокальні вправи, які формують голос і вирівнюють його, роблять голос технічно рухливим, гнучким і розширюють діапазон голосу.

 

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Аспелунд Д. Развитие певна и его голоса. – М.: Музгиз, 1952.

3.     Барсов Ю. Вокально-исполнительские принципы М.И. Глинки. М., 1968.

4.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

5.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

6.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

7.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

8.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

9.     Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

10.                       Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

11.                       Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

12.                       Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

13.                       Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

14.                       Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

15.                       Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва.–К.:1985.

16.                       Морозов В. Тайны вокальной речи. – Л.: Наука, 1967.

17.                       Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

18.                       Фролов Ю. Пение и речь в свете учения И. П. Павлова – М.: Музыка, 1973.

19.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

 

 

ІІІ рік навчання

Тема 1 модулю: Закріплення вокально – технічних навичок студентів.

 

На матеріалі вокальних вправ, вокалізів, різножанрових вокальних творів середнього рівня складності здійснюється поєднання емоційного стану з технічними завданнями фонаційного процесу; вирівнювання тембрового звучання голосу на всіх ділянках діапазону;робота над технічною досконалістю співочого голосу студентів.

Завдання: Робота над вирівнюванням звучності тембрової одноманітності і опертості голосу на всіх голосних по всьому діапазону.

Методичні вказівки: Для досягнення вирівнювання звучності тембрової одноманітності і опертості голосу по всьому діапазону потрібна наполеглива, свідома робота і над диханням, високою позицією, над згладжуванням регістрів. Для цього існує цілий ряд вокальних вправ, вокалізів, існує спеціальна література.

 

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Аспелунд Д. Развитие певна и его голоса. – М.: Музгиз, 1952.

3.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

4.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

5.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

6.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

7.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

8.     Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

9.     Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

10.           Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

11.           Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

12.           Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

13.           Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. – К.: Муз. Україна, 1988.

14.           Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

15.           Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва.–К.:1985.

16.           Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

17.           Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

 

Тема 2 модулю: Формування художньо-виконавських навичок.

 

На матеріалі вокальних вправ, вокалізів, різножанрових вокальних творів середнього рівня складності відбувається розвиток навички свідомого фіксування вібраційних відчуттів в зонах вокально – м’язової схеми; формування свідомого вокального слуху; доведення до автоматизму комплексу  вокально – технічних навичок; розвиток художньо-виконавських умінь.

Завдання: Наполеглива робота над відпрацюванням вокально-технічних навичок та емоційно-образною виразністю співацького голосу.

Методичні вказівки: Поступова, наполеглива робота потрібна для досягнення динамічного нюансування (звучного піано і форте на дихальній опорі без форсування), удосконалення співочої дикції і артикуляції. Для цього існує цілий ряд вокальних вправ, вокалізи, вокальні твори, які дають змогу оволодіння навичками  необхідного звучання голосу.

 

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Аспелунд Д. Развитие певна и его голоса. – М.: Музгиз, 1952.

3.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

4.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

5.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

6.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

7.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

8.     Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

9.     Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

10.                       Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

11.                       Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

12.                       Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

13.                       Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. – К.: Муз. Україна, 1988.

14.                       Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

15.                       Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва.–К.:1985.

16.                       Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

17.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

 

Тема 3 модулю: Удосконалення вокально–технічних і художньо – виконавських навичок студентів.

На матеріалі вокальних вправ, вокалізів, різнохарактерних та різножанрових вокальних творів середнього рівня складності відбувається подальша робота над музичною декламацією і музичним виконавством; а над інтонаційною виразністю співочого голосу;автоматизацією комплексу вокально – технічних навичок та умінь.

Завдання:  Продовження наполегливої  роботи  щодо  відпрацювання вокально-технічних навичок та емоційно-образної виразністю співацького голосу.

Методичні вказівки: Кожному співакові треба навчитися розбиратися у своєму голосовому механізмі, на слух розпізнавати елементарне якісне звучання, здійснення аналізу співацького процесу. Виконання вокальних вправ, вокальних творів, свідомий контроль при виконанні.

 

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Аспелунд Д. Развитие певна и его голоса. – М.: Музгиз, 1952.

3.     Вальборг Вербек-Свердстрём. Школа скрытия голоса. Путь к катарсису в искусстве пения. – М.: evidentis, 2009. – 232 с.

4.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

5.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

6.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

7.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

8.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

9.     Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

10.                       Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

11.                       Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

12.                       Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

13.                       Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

14.                       Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. – К.: Муз. Україна, 1988.

15.                       Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

16.                       Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва.–К.:1985.

17.                       Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

18.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

 

Тема 4 модулю: Удосконалення вокально-технічних і художньо-виконавських навичок студентів (продовження).

Практичні модулі:

На матеріалі вокальних вправ, вокалізів, різнохарактерних та різножанрових вокальних творів більш складного технічного рівня продовжується формування стилістичної виразності співочого голосу; робота над вірним резонуванням голосу та артикуляційною і дикційною виразністю.

Завдання: Цілеспрямована робота над свідомою самооцінкою власного співацького процесу щодо якості звучання голосу.

Методичні вказівки: Через свідому техніку, з допомогою якої вироблено навички правильної роботи, треба формувати навички вільного виконання вокальних творів з різною емоційно-образною забарвленістю. Для цього існують вокалізи, вокальні твори, різноманітні  вправи, виконавські прийоми.

 

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Аспелунд Д. Развитие певна и его голоса. – М.: Музгиз, 1952.

3.     Вальборг Вербек-Свердстрём. Школа скрытия голоса. Путь к катарсису в искусстве пения. – М.: evidentis, 2009. – 232 с.

4.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

5.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

6.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

7.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

8.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

9.     Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

10.                       Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

11.                       Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

12.                       Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

13.                       Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

14.                       Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. – К.: Муз. Україна, 1988.

15.                       Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

16.                       Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва.–К.:1985.

17.                       Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

18.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

 

IV рік навчання

Тема 1 модулю: Завершення формування основних вокально – технічних і художньо – виконавських навичок, вокального слуху і музичних уявлень.

На матеріалі вокальних вправ, вокалізів,  різножанрових та різнохарактерних вокальних творів високої  виконавсько-технічної складності відбувається  доведення навички свідомого фіксування вібраційного відчуття до автоматизму; поглиблюється вокально – технічна виразність співочого голосу; удосконалюється вокальна техніка.

Завдання: Наполеглива свідома робота над удосконаленням набутих вокально – технічних навичок звукоутворення, дихання, артикуляції і рівність звучання голосу та використання динамічних можливостей голосу.

Методичні вказівки: Існує цілий ряд спеціальних вокальних вправ, вокальних творів, вокалізів, які дають змогу досягти поставленої мети, удосконалити набуті вокально – технічні навички звукоутворення, дихання, артикуляції і рівності звучання голосу.

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Аспелунд Д. Развитие певна и его голоса. – М.: Музгиз, 1952.

3.     Вальборг Вербек-Свердстрём. Школа скрытия голоса. Путь к катарсису в искусстве пения. – М.: evidentis, 2009. – 232 с.

4.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

5.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

6.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

7.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

8.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

9.     Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

10.                       Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

11.                       Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

12.                       Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

13.                       Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

14.                       Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. – К.: Муз. Україна, 1988.

15.                       Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

16.                       Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва.–К.:1985.

17.                       Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

18.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

 

 

 

Тема 3 модулю: Формування методичних умінь студентів, навичок реалізації здобутого досвіду в умовах практичної роботи.

На матеріалі вокальних вправ, вокалізів, різнохарактерних та різножанрових вокальних творів відповідного рівня складності удосконалюються вокально – технічні і виконавських умінь на свідомому рівні; здійснюється робота щодо усунення недоліків під час співу та підвищення виразності співочого голосу.

Завдання: Удосконалення вміння здійснювати педагогічний аналіз власного вокального процесу та самостійного добору прийомів усунення виконавських недоліків.

Методичні вказівки:   Необхідно залучати студентів до добору вокальних творів для вивчення з  детальним обговоренням щодо їх навчально-методичної доцільності, аналізом технічних труднощів та добору прийомів їх усунення; складення виконавського плану вокальних творів з власного репертуару.

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Аспелунд Д. Развитие певна и его голоса. – М.: Музгиз, 1952.

3.     Вальборг Вербек-Свердстрём. Школа скрытия голоса. Путь к катарсису в искусстве пения. – М.: evidentis, 2009. – 232 с.

4.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

5.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

6.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

7.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

8.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

9.     Вокальний клас: Програма педагогічних інститутів / Укл. Ю.Є. Юцевич. – К.: РУМК, 1991. – 20 с.

10.                       Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

11.                       Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

12.                       Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

13.                       Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

14.                       Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

15.                       Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. – К.: Муз. Україна, 1988.

16.                       Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

17.                       Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва.–К.:1985.

18.                       Павлищева О.П. Методика постановки голоса: Краткое пособие для хормейстеров и преподавателей пеня. – М.-Л.: Музыка, 1964.

19.                       Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

20.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

 

Тема 4 модулю.Подальше формування методичних умінь студентів, навичок реалізації здобутого досвіду у вокальній практиці.

На матеріалі вокальних вправ, вокалізів, різнохарактерних та різножанрових вокальних творів відповідного рівня складності відбувається удосконалення вокальної техніки на складному музичному матеріалі; продовження розвитку активного вокально – методичного слуху; автоматизація комплексу вокально – технічних навичок.

 

Завдання: Удосконалення вміння здійснювати педагогічний аналіз власного вокального процесу та самостійного добору прийомів усунення виконавських недоліків.

Методичні вказівки:   Необхідно залучати студентів до добору вокальних творів для вивчення з  детальним обговоренням щодо їх навчально-методичної доцільності, аналізом технічних труднощів та добору прийомів їх усунення; складення виконавського плану вокальних творів з власного репертуару.

 

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Аспелунд Д. Развитие певна и его голоса. – М.: Музгиз, 1952.

3.     Вальборг Вербек-Свердстрём. Школа скрытия голоса. Путь к катарсису в искусстве пения. – М.: evidentis, 2009. – 232 с.

4.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

5.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

6.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

7.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

8.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

9.     Вокальний клас: Програма педагогічних інститутів / Укл. Ю.Є. Юцевич. – К.: РУМК, 1991. – 20 с.

10.                       Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

11.                       Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

12.                       Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

13.                       Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

14.                       Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

15.                       Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. – К.: Муз. Україна, 1988.

16.                       Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

17.                       Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва.–К.:1985.

18.                       Павлищева О.П. Методика постановки голоса: Краткое пособие для хормейстеров и преподавателей пеня. – М.-Л.: Музыка, 1964.

19.                       Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

20.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

V рік навчання
Тема 1 модулю: Завершення формування основних вокально–виконавських та вокально–методичних умінь і навичок.

На матеріалі вокальних вправ, вокалізів, різнохарактерних та різножанрових вокальних творів високого рівня складності відбувається розвиток навички свідомого фіксування вібраційних відчуттів в зонах “вокально-тілесної схеми”; формування активного вокального слуху; доведення до автоматизму комплексу вокально-технічних навичок; удосконалення вокальної техніки під час співу складних різнохарактерних творів.

Завдання: Формування уміння самостійно удосконалювати весь комплекс необхідних для практичної роботи знань і умінь.

Методичні вказівки: Для досягнення проставленого завдання  необхідно використовувати вокальні вправи на різні типи вокальної техніки (зокрема з сильним і слабким імпедансом). Особливу увагу слід приділити художньому та педагогічному розвитку  студента, свідомому володінню активним вокальним слухом, теоретичними знаннями й методичними вміннями щодо формування , розвитку, гігієни та охорони співацького голосу. Для цього існує ціланизка вокальних вправ, вокальних творів, вокалізів, спеціальна методична  література.

 

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Аспелунд Д. Развитие певна и его голоса. – М.: Музгиз, 1952.

3.     Вальборг Вербек-Свердстрём. Школа скрытия голоса. Путь к катарсису в искусстве пения. – М.: evidentis, 2009. – 232 с.

4.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

5.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

6.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

7.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

8.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

9.     Вокальний клас: Програма педагогічних інститутів / Укл. Ю.Є. Юцевич. – К.: РУМК, 1991. – 20 с.

10.  Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

11.  Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

12.  Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

13.  Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

14.  Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

15.  Конконе Дж. 50 упражнений для  среднего и високого голоса.– М.: Музыка, 1964.

16.  Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. – К.: Муз. Україна, 1988.

17.  Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

18.  Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва.–К.:1985.

19.  Павлищева О.П. Методика постановки голоса: Краткое пособие для хормейстеров и преподавателей пеня. – М.-Л.: Музыка, 1964.

20.  Панофка Г. Искусство пеня. – М.: Музыка, 1968.

21.  Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

22.  Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

 

 

Тема 2 модулю: Завершальний етап вокального розвитку студентів, формування їх виконавської культури.

На матеріалі вокальних вправ, вокалізів, різнохарактерних та різножанрових вокальних творів високого рівня складності використовуються прийоми удосконалення власної вокальної техніки; здійснюється добір вокальних вправ для відповідного типу голосу і удосконалення певної технічної навички; удосконалюється активний вокально-методичний слух.

Завдання: Завершення формування вокальної культури майбутнього педагога-музиканта.

Методичні вказівки:Для досягнення проставленого завдання  необхідно використовувати вокальні вправи на різні типи вокальної техніки. Особливу увагу слід приділити художньому та методичному розвитку  студента, свідомому володінню активним вокально-методичним слухом, теоретичними знаннями й методичними вміннями щодо формування , розвитку, гігієни та охорони співацького голосу, особливо дитячого. Для цього існує ціланизка вокальних вправ, вокальних творів, вокалізів, спеціальна методична  література.

 

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Аспелунд Д. Развитие певна и его голоса. – М.: Музгиз, 1952.

3.     Вальборг Вербек-Свердстрём. Школа скрытия голоса. Путь к катарсису в искусстве пения. – М.: evidentis, 2009. – 232 с.

4.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

5.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

6.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

7.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

8.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

9.     Вокальний клас: Програма педагогічних інститутів / Укл. Ю.Є. Юцевич. – К.: РУМК, 1991. – 20 с.

10.                       Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

11.                       Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

12.                       Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

13.                       Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

14.                       Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

15.                       Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. – К.: Муз. Україна, 1988.

16.                       Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

17.                       Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва.–К.:1985.

18.                       Павлищева О.П. Методика постановки голоса: Краткое пособие для хормейстеров и преподавателей пеня. – М.-Л.: Музыка, 1964.

19.                       Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

20.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

Рекомендований репертуар
 

Вокальні твори для високих голосів

Українські народні пісні:

·       Обробка А. Кос-Анатольського. „Чотири воли пасу я”;

·       Обробка А. Кос-Анатольського. „Ой на горі сніг біленький”;

·   Обробка Л. Кауфмана. „Спать мені не хочеться”;

·   Обробка Л. Кауфмана. „Ой на гору козак воду носить”;

·   Обробка Л. Кауфмана. „Нащо мені чорні брови”;

·   Обробка Ж. Колодуб. „Як поїхав мій миленький до млина”;

·   Обробка М. Лисенка. „Ой не світи, місяченьку”;

·   Обробка М. Лисенка. „Зелененький барвіночку”;

· Обробка М. Лисенка. „Ой пущу я кониченька”;

· Обробка С. Людкевича. „Ой, співаночки мої”;

· Обробка Б. Лятошинського. „Ой маю я чорні брови”;

· Обробка А. Омельченка. „У вишневому садочку”;

· Обробка Н.Скоробагатька. „Стоїть гора високая”;

· Обробка Н. Скоробагатька. „Очерет лугом гуде”;

· Обробка В. Войта. „Тиха вода”;

· Обробка В. Войта. „Ой вийду я на вулицю”;

· Обробка В. Войта. „Глибокакирниця”;

· Обробка О. Сандлера. „Ой джигуне, джигуне”;

· Обробка П. Човнового. „Якби мені не тиночки”.

Арії з опер:

·       Д.Бонанчини. Ария Гризельды с оперы «Гризельда».

·       Вебер К. Ария Реции. «Ах чего же еще ждать».

·       Моцарт В.А. Ария Церлины с оперы «Дон Жуан»..

·       Г.Генделя, Ария Альмиры с оперы Ринальдо.

· В. Беліні. Каватина Норми з опери „Норма”;

·       Скарлатти Д. «Виоллета».

·       Скарлатти Д. Ария «Нет мне покоя».

 

· М. Римський-Корсаков. Арія Снігуроньки з опери „Снігуронька”;

· М. Лисенко. Пісня Наталки з опери „Наталка-Полтавка”

· М. Лисенко. Пісня Петра з опери „Наталка-Полтавка”

 

Романси та пісні:

· Н. Андрієвська, сл.Л.Реви. „Якби я вміла вишивать”;

· 11. Булахов, сл. О.Толстого. „Колокольчики мои”;

· О. Варламов, сл. народні. „Что мне жить и тужить”;

· О. Глазунов. Романс Ніни з музики до драми М.Лермонтова

·       „Маскарад”;

· М. Глинка, сл. О.Пушкіна. „В крови горит огонь желанья”;

· М. Глинка, сл. М.Кукольника. „Жаворонок”;

· М. Глинка, сл. С.Баратинського. „Не искушай меня без нуждьі”;

· Е. Гріг, сл.Е.Крага. „Пісня Сольвейг” з сюїти „Пер Гюнт”;

· О. Даргомижський, сл. О.Пушкіна. „Юноша и дева”;

· Л.Деліб, сл. А.Мюссе. „Іспанська пісня”;

· А.        Кос-Анатольський, сл. І.Франка„Ой ти, дівчино,     згоріхазерня”;

· І. Кириліна, сл. Л.Українки. „Якби мені”;

·       Ф. Мендельсон,сл. Г.Гейне. „На крыльях чудной песни”;

·       С. Рахманинов, сл. Ф.Тютчева. „Весенние воды”;

·       С. Рахманінов,сл. О.Бекетової. „Забыть так скоро”;

·       С. Рахманінов,сл. Г.Галіної. „Здесь хорошо”;

·       М. Рнмсъкий-Корсаков, сл. О.Толстого. „Не ветер, вея высоты”;

·       М. Римський-Корсаков, сл.А.Майкова. „О чём в тиши ночей”;

·       К. Стеценко,сл.В.Самійленка. „Вечірня пісня”;

·       Я. Чайковський,сл. А.Апухтіна. „День ли царит”;

·       Я. Чайковський, сл. А.Апухтіна. „Забыть так скоро”;

·       Я. Чайковський. „Растворил я окно”;

·       Е. Шентірмай,переклад з угорської А.Єфременкова. „В мире есть красавица одна”;

·       Ф. Шуберт. „Аve, Maria”;

·       Ф. Шуберт, сл. Л.Штольберга. „Баркарола”.

Вокальні твори для середніх та низьких голосів

Українські народні пісні:

·       Обробка М. Глинки. „Не щебечи, соловейку”;

·       Обробка В. Заремби. „Дивлюсь я на небо”;

·       Обробка В. Косенка. „Грицю, Грицю, до роботи”;

·       Обробка В. Косенка.„Взяв би я бандуру”;

·       Обробка В. Косенка.„Удовицю я любив”;

·       Обробка М. Лисенка.„Казав мені батько”;

·       Обробка М. Лисенка.„Там, де Ятрань круто в’ється”;

·       Обробка М. Лисенка.„Ой і не стелися, хрещатий барвінку”;

·       Обробка С. Людкевича. „Ой ти, дівчино, зарученая”;

·       Обробка Г. Майбороди. „Чия ж то хатина?”;

·       Обробка Л. Ревуцького. „Чуєш, брате мій”;

·       Обробка Н. Скоробагатька. „Повій, вітре, на Вкраїну”;

·       Обробка В. Таловирі. „По садочку ходжу”;

·       Обробка Г. Цицалюка. „Вечір надворі”.

 

Арії з опер

·        

·  М. Римський-Корсаков. Третя пісня Леля з опери „Снігуронька”;

·  С. Гулак-Артемовський. Пісня Одарки з опери „Запорожець за Дунаєм” („Ой казала мені мати”);

·  М. Лисенко,сл. Т.Шевченка. Пісня Тараса з опери „Тарас Бульба” („Гей, літа орел”).

·  М. Лисенко,сл. І.Котляревського. Пісня Виборного з опери „Наталка-Полтавка”;

·  В. Моцарт.Арія Фігаро з опери „Весілля Фігаро”.

 

Романси та пісні

 

·       О. Білаш, сл. Д.Павличка. „Впали роси на покоси”;

·  О. Білаш, сл. Д.Павличка. „Молдаваночка”;

·  О. Варламов,сл. М.Циганова. „Красный сарафан”;

·  Ж.Векерлен, сл.Фаваро. „Менует Екзоде”;

·  В. Верменич, сл. М.Сома. „Польова царівна”;

·  Г.Гладкова, сл. Т.Шевченка “Заповіт”.

·  М. Глинка, сл. М.Кукольника. „Сомнение”;

·  Е. Гріг, сл. С.Гінсберг. „Люблю тебе”;

·  О. Даргомижський, сл. О.Кольцова. „Не скажу никому”;

·  О. Даргомижський, сл. О. Пушкіна. „Я вас любил”;

·  А. Зорін, Д.Михайлов,сл. М.Пугачова. „Жалобно стонет ветер осенний”;

·  М. Лисенко, сл. I.Франка. „Безмежнеє поле”;

·  Н. Лістов. „Я помню вальса звук прелестный”;

·  Л. Малашкін,сл. Г.Лішина. „О, если б мог выразить в звуке”;

·       Ж. Массне, сл. Л.Галле. „Елегія”;

·       П.Майбороди, сл. А.Малишка “Рідна мати моя”.

·       Я.Стеценка, сл. Т.Шевченка “Думи, мої...”.

·       И.Шварца, сл. Б.Окуджавы «Наряд подвенечный».

·       В.Філіпченка, сл. М.Сингаївського “Тополина земля”.

·  С. Рахманінов,сл. А.Фета. „В молчанье ночи тайной”;

·  Циганська нар. пісня в обр. Я. Пригожого.„Что это сердце”;

·  Я. Степовий,сл. Т.Шевченка. „Утоптала стежечку”;

·  Я. Чайковський,сл. Я.Полонського. „Пісня циганки”;

·  Р Шуман, сл. Г.Гейне. „Я не сержусь”;

·  М. Шишкін,сл. М.Язикова. „Ночь светла”.

Методичні рекомендації до самостійної роботи
ІІ рік навчання

Тема 1 модулю: Розвиток вокально – технічних умінь і навичок.

Завдання для самостійного опрацювання:

1.     Ознайомлення з основними принципами вокальної педагогіки.

2.     Виконання вправ на розвиток вокально – технічних навичок.

3.     Засвоєння репертуарного матеріалу, вивчення пісні шкільного репертуару (3 клас).

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Барсов Ю. Вокально-исполнительские принципы М.И. Глинки. М., 1968.

3.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

4.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

5.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

6.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

7.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

8.     Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

9.     Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

10.                       Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

11.                       Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

12.                       Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва. - К.:1985. – 80 с.

13.                       Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

14.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

 

Тема 2 модулю: Розвиток співацького діапазону, досягненнявиразного звучання голосу.

 

Завдання для самостійного опрацювання:

1.     Розуміння ролі й значення резонаторної системи людини.

2.     Виконання вправ на розвиток діафрагмального дихання, формування основних вокально – технічних навичок.

3.     Засвоєння вокального репертуару.

 

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Барсов Ю. Вокально-исполнительские принципы М.И. Глинки. М., 1968.

3.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

4.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

5.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

6.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

7.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

8.     Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

9.     Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

10.                Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

11.                Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

12.                Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва. - К.:1985. – 80 с.

13.                Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

14.                Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

 

Тема 3 модулю: Удосконалення вокально – технічних навичок і умінь.

 

Завдання для самостійного опрацювання:

1.     Використання набутих теоретичних знань під час складення виконавського плану.

2.     Добір і виконання окремих вправ на розвиток відповідних вокально – технічних умінь.

3.     Самостійне вивчення змісту вокальних творів та пісні шкільного репертуару (4 класс).

 

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Барсов Ю. Вокально-исполнительские принципы М.И. Глинки. М., 1968.

3.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

4.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

5.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

6.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

7.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

8.     Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

9.     Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

10.       Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

11.       Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

12.       Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

13.       Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

14.       Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва.–К.:1985.

15.       Морозов В. Тайны вокальной речи. – Л.: Наука, 1967.

16.       Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

17.       Фролов Ю. Пение и речь в свете учения И. П. Павлова – М.: Музыка, 1973.

18.       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

 

 

Тема 4 модулю: Досягнення свідомого природного звучання голосу.

 

Завдання для самостійного опрацювання:

1.     Вироблення свідомого контролю над своїми м’язовими відчуттями.

2.     Виконання відповідних вокально - технічних вправ.

3.     Самостійне вивчення змісту вокальних творів.

 

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Аспелунд Д. Развитие певна и его голоса. – М.: Музгиз, 1952.

3.     Барсов Ю. Вокально-исполнительские принципы М.И. Глинки. М., 1968.

4.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

5.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

6.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

7.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

8.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

9.     Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

10.                       Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

11.                       Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

12.                       Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

13.                       Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

14.                       Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

15.                       Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва.–К.:1985.

16.                       Морозов В. Тайны вокальной речи. – Л.: Наука, 1967.

17.                       Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

18.                       Фролов Ю. Пение и речь в свете учения И. П. Павлова – М.: Музыка, 1973.

19.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

 

ІІІ рік навчання

Тема 1 модулю: Закріплення вокально – технічних навичок студентів.

 

Завдання для самостійного опрацювання:

1.     Розуміння ролі емоцій у формуванні технічних вокальних навичок.

2.     Використання теоретичних знань під час складення виконавського плану вокального твору.

3.     Самостійне вивчення музичного тексту вокалізу та пісні шкільного репертуару для 5 класу.

 

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Аспелунд Д. Развитие певна и его голоса. – М.: Музгиз, 1952.

3.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

4.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

5.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

6.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

7.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

8.     Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

9.     Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

10.                       Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

11.                       Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

12.                       Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

13.                       Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. – К.: Муз. Україна, 1988.

14.                       Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

15.                       Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва.–К.:1985.

16.                       Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

17.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

 

 

Тема 2 модулю: Формування художньо-виконавських навичок.

 

Завдання для самостійного опрацювання:

1.     Розвиток вміння здійснювати педагогічний аналіз вокального процесу.

2.     Добір і виконання конкретних вправ на удосконалення певних вокальних навичок.

3.     Вивчення вокального репертуару.

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Аспелунд Д. Развитие певна и его голоса. – М.: Музгиз, 1952.

3.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

4.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

5.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

6.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

7.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

8.     Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

9.     Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

10.           Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

11.           Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

12.           Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

13.           Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. – К.: Муз. Україна, 1988.

14.           Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

15.           Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва. –К.:1985.

16.           Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

17.           Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

 

Тема 3 модулю: Удосконалення вокально–технічних і художньо – виконавських навичок студентів.

 

Завдання для самостійного опрацювання:

1.     Вивчення стильових особливостей конкретних вокальних творів.

2.     Складення виконавського плану вокальних творів.

3.     Самостійне вивчення музичного тексту вокалізу та пісні шкільного репертуару для 6 класу.

 

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Аспелунд Д. Развитие певна и его голоса. – М.: Музгиз, 1952.

3.     Вальборг Вербек-Свердстрём. Школа скрытия голоса. Путь к катарсису в искусстве пения. – М.: evidentis, 2009. – 232 с.

4.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

5.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

6.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

7.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

8.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

9.     Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

10.                       Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

11.                       Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

12.                       Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

13.                       Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

14.                       Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. – К.: Муз. Україна, 1988.

15.                       Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

16.                       Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва.–К.:1985.

17.                       Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

18.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

 

Тема 4 модулю : Удосконалення вокально-технічних і художньо-виконавських навичок студентів (продовження).

 

Завдання для самостійного опрацювання:

1.     Аналіз художнього образу вокального твору і виразних засобів його відтворення.

2.     Добір вокальних вправ на розвиток комплексу вокально – технічних і виконавських навичок.

3.     Самостійне вивчення вокальних творів та пісні шкільного репертуару для 6 класу.

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Аспелунд Д. Развитие певна и его голоса. – М.: Музгиз, 1952.

3.     Вальборг Вербек-Свердстрём. Школа скрытия голоса. Путь к катарсису в искусстве пения. – М.: evidentis, 2009. – 232 с.

4.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

5.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

6.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

7.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

8.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

9.     Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

10.                       Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

11.                       Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

12.                       Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

13.                       Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

14.                       Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. – К.: Муз. Україна, 1988.

15.                       Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

16.                       Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва.–К.:1985.

17.                       Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

18.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

 

ІV рік навчання

Тема 1 модулю: Завершення формування основних вокально – технічних і художньо – виконавських навичок, вокального слуху і музичних уявлень.

 

Завдання для самостійного опрацювання:

1.     Добір вокальних вправ на розвиток комплексу співочих умінь.

2.     Розробка методичних рекомендацій щодо удосконалення співочого процесу та усунення недоліків.

3.     Самостійне вивчення репертуару та пісні для учнів 7 класу.

 

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Аспелунд Д. Развитие певна и его голоса. – М.: Музгиз, 1952.

3.     Вальборг Вербек-Свердстрём. Школа скрытия голоса. Путь к катарсису в искусстве пения. – М.: evidentis, 2009. – 232 с.

4.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

5.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

6.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

7.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

8.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

9.     Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

10.         Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

11.         Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

12.         Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

13.         Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

14.         Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. – К.: Муз. Україна, 1988.

15.         Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

16.         Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва. –К.:1985.

17.         Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

18.         Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

 

Тема 3 модулю: Формування методичних умінь студентів, навичок реалізації здобутого досвіду в умовах практичної роботи.

 

Завдання для самостійного опрацювання:

1.     Здійснення художньо – педагогічного аналізу вокальних творів.

2.     Вивчення досвіду роботи видатних співаків.

3.     Добір вокальних вправ і  репертуарних творів відповідно типу голосу.

4.     Самостійне вивчення репертуару та пісні для учнів 8 класу.

 

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Аспелунд Д. Развитие певна и его голоса. – М.: Музгиз, 1952.

3.     Вальборг Вербек-Свердстрём. Школа скрытия голоса. Путь к катарсису в искусстве пения. – М.: evidentis, 2009. – 232 с.

4.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

5.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

6.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

7.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

8.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

9.     Вокальний клас: Програма педагогічних інститутів / Укл. Ю.Є. Юцевич. – К.: РУМК, 1991. – 20 с.

10.                       Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

11.                       Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

12.                       Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

13.                       Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

14.                       Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

15.                       Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. – К.: Муз. Україна, 1988.

16.                       Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

17.                       Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва.–К.:1985.

18.                       Павлищева О.П. Методика постановки голоса: Краткое пособие для хормейстеров и преподавателей пеня. – М.-Л.: Музыка, 1964.

19.                       Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

20.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

 

 

Тема 4 модулю: Подальше формування методичних умінь студентів, навичок реалізації здобутого досвіду у вокальній практиці.

 

Завдання для самостійного опрацювання:

1.     Складення плану роботи над поліпшенням власних вокально – виконавських можливостей.

2.     Здійснення художньо – педагогічного аналізу пісні шкільного репертуару.

3.     Вивчення вокальних творів для школярів у власному супроводі.

 

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Аспелунд Д. Развитие певна и его голоса. – М.: Музгиз, 1952.

3.     Вальборг Вербек-Свердстрём. Школа скрытия голоса. Путь к катарсису в искусстве пения. – М.: evidentis, 2009. – 232 с.

4.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

5.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

6.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

7.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

8.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

9.     Вокальний клас: Програма педагогічних інститутів / Укл. Ю.Є. Юцевич. – К.: РУМК, 1991. – 20 с.

10.                       Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

11.                       Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

12.                       Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

13.                       Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

14.                       Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

15.                       Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. – К.: Муз. Україна, 1988.

16.                       Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

17.                       Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва.–К.:1985.

18.                       Павлищева О.П. Методика постановки голоса: Краткое пособие для хормейстеров и преподавателей пеня. – М.-Л.: Музыка, 1964.

19.                       Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

20.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

V рік навчання

Тема 1 модулю: Завершення формування основних вокально–виконавських та вокально–методичних умінь і навичок.

Завдання для самостійного опрацювання:

 

1.     Добір прийомів щодо поліпшення власних вокально-виконавських можливостей.

2.     Здійснення художньо-педагогічного аналізу вокальних творів з власного репертуару.

3.     Вивчення вокальних творів та пісень шкільного репертуару з супроводом.

 

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Аспелунд Д. Развитие певна и его голоса. – М.: Музгиз, 1952.

3.     Вальборг Вербек-Свердстрём. Школа скрытия голоса. Путь к катарсису в искусстве пения. – М.: evidentis, 2009. – 232 с.

4.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

5.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

6.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

7.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

8.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

9.     Вокальний клас: Програма педагогічних інститутів / Укл. Ю.Є. Юцевич. – К.: РУМК, 1991. – 20 с.

10.                       Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

11.                       Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

12.                       Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

13.                       Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

14.                       Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

15.                       Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. – К.: Муз. Україна, 1988.

16.                       Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

17.                       Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва.–К.:1985.

18.                       Павлищева О.П. Методика постановки голоса: Краткое пособие для хормейстеров и преподавателей пеня. – М.-Л.: Музыка, 1964.

19.                       Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

20.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

 

Тема 2 модулю: Завершальний етап вокального розвитку студентів, формування їх виконавської культури.

 

Завдання для самостійного опрацювання:

1.     Удосконалення вміння здійснювати педагогічний аналіз вокального процесу.

2.     Розробка певних методичних рекомендацій щодо удосконалення співочого процесу та усунення вокальних недоліків.

3.     Самостійне вивчення репертуару.

4.     Виконання творів для дітей у власному супроводі та народних пісень без супроводу.

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные произведения для голоса с фортепиано. – М.,1985.

2.     Аспелунд Д. Развитие певна и его голоса. – М.: Музгиз, 1952.

3.     Вальборг Вербек-Свердстрём. Школа скрытия голоса. Путь к катарсису в искусстве пения. – М.: evidentis, 2009. – 232 с.

4.     Варламов А. Полная школа пеня.-М.: Музгиз, 1953.

5.     Вартанян И.А. Звук – Слух – Мозг. – Л., 1981.

6.     Виардо П. Упражнения для женского голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1967.

7.     Вілінська І. Вокалізи для середнього голосу: Учб. Репертуар. – К.: Музична Україна, 1989.

8.     Вокальні вправи. Програма для педагогічних інститутів. – К., 1991.

9.     Вокальний клас: Програма педагогічних інститутів / Укл. Ю.Є. Юцевич. – К.: РУМК, 1991. – 20 с.

10.                       Гарсиа М. Школа пеня: Ч. І, ІІ. – М.: Госмузиздат, 1956.

11.                       Дмитриев Л. Б.Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

12.                       Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий расположенных по возростанию сложности. – Л., 1987.

13.                       Егорычева М.И. Упражнения для развития вокальной техники. – К.: Музична Україна, 1980.

14.                       Избранные вокализы для высокого голоса в сопровождении фортепиано. Составитель Г. Тиц. – М.: Музыка, 1977.

15.                       Люш Д. Развитие и сохранение певческого голоса. – К.: Муз. Україна, 1988.

16.                       Менобени. А.Г. Методика обучения сольному пению. – М., 1987.

17.                       Микиша М.В. Практичні основи вокального мистецтва.–К.:1985.

18.                       Павлищева О.П. Методика постановки голоса: Краткое пособие для хормейстеров и преподавателей пеня. – М.-Л.: Музыка, 1964.

19.                       Пляченко Т.М. Методика викладання вокалу. – Кіровоград: КДПУ. – 2005.

20.                       Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – Київ, 1998.

Твори шкільного репертуару
 

Українські народні пісні:

·Обробка В. Гончаренка. „Іди, іди, дощику”;

·Обробка М. Каландьонка. „Ой на горі жито”;

·Обробка Ж. Колоду.б „Вийди, вийди, сонечко”;

·Обробка Є. Льонка. „Іванчику-білоданчику”;

·Обробка Є Льонка. „Ходить сонко по вулиці”;

·Обробка Ю. Соколовського. „Дощик”;

·Обробка Ю. Соколовського. „І шумить, і гуде”;

·Обробка Ю. Соколовського. „Лугом іду, коня веду”;

·Обробка Ю. Соколовського. „Місяць на небі”;

·Обробка ІО .Соколовського. „Тече річка невеличка”;

·Обробка Ю Щуровського. „Ой, за гаєм, гаєм”;

·Обробка Ю. Щуровського. „Ой, ходила дівчина     бережком”.

Твори композиторів-класиків для дітей:

·Й. Брамс, обробка А.Цахе. „Колискова”, „Ластівка”;

·О. Варламов. „Горньїе вершиньї”;

·М. Глинка. „Не щебечи, соловейко”;

·       М. Глинка. „Гуде вітер вельми в полі”;

·Е. Гріг. „Захід сонця”, „Дитяча пісенька”;

·К. Данькевич. „Колискова”;

·Д. Кабалевський. „Шкільні роки”;

·В. Косенко. „Колискова”;

·       Ц. Кюї. „Весняна пісенька”, „Кицька”;

·С. Монюшко. „Золота рибка”;

·В. Моцарт. „Весняна”;

·В. Моцарт. „Колискова”;

·Т. Попатенко. „Соловей”;

·П. Чайковський. „Мой садик”, „Весна”;

·П. Чайковський. „Колыбельная в бурю”;

·Ф. ІІІопен. „Желание”;

·Ф Шуберт. „Форель”;

·Ф.Шуберт. „Розочка на поле”

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Постановка голосу (денна форма навчання)
(Методичні рекомендації)
Дата изменения:
18 листопада 2012р., 11:44 AM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 8475

Опитування Чи брали Ви участь в дистанційному навчанні?
Мені це нецікаво 51
Ні, але хочу спробувати 155
Так, в ролі тьютора (студента) 180
Всього голосів: 386
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...