Вокал
Кольбік З.П.
Надіслав: Сергєєва Катерина (17 листопада 2012р.)
Анотація

 

Методичні рекомендації до практичних та самостійних модулів з курсу "Вокал" (денна форма навчання)

Методичні рекомендації до модулів практичної роботи.
ІІ курс.
 

Тема 1. Робота над формуванням навичок художнього виконання пісень.

Завдання:

1.      Робота над формуванням художньої виразності вокального виконання.

2.      Набуття навичок співу без супроводу.

Методичні рекомендації: Розуміння і можливість виявити зміст твору і художній образ (контрастні зіставлення в творі, користування відмітками нюансування), спів відповідний до змісту.

Література:

1.     Дорошенко Л. Поради співакам – солістам. – К., 1958.

2.     Доливо А. Певец и песня. – М.: Музгиз, 1948.

Тема 2. Засвоєння та усвідомлення змісту основних понять теорії голосоутворення.

Завдання:

1.     Нейрохронаксична та міоеластична теорії голосоутворення.

2.     Формування розуміння біофізичних механізмів співацького процесу, стійкі критерії якості співу, розвиток активного вокального слуху.

Методичні рекомендації: Опанувати і засвоїти основні теорії голосоутворення (перший – легені, другий – гортань, третій – носоглотка і артикуляція), правильно атакувати вокальний звук, взяти його зразу, при цьому володіти вокальним слухом та правильним інтонуванням.

Література:

1.     Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

2.     Постановка голосу: Програма для учбових закладів. – М., 1987.

Тема 3. Удосконалення співацького дихання та відчуття опори звуку.

Завдання:

1.     Виконання прийомів та вправ, націлених на удосконалення співацького дихання.

2.     Опанування відчуття опори звуку при виконанні вокальних творів кантиленного характеру.

Методичні рекомендації: Навчитись правильно вдихати і видихати повітря в співі, економно витрачаючи його. Правильне дихання – рівний, довгий, без надмірного коливання вокальний звук.

Література:

1.     Менобени А.Г. Методика обучения сольному пению. – М.: Просвещение, 1987.

2.     Назаренко И.К. Искусство пения. – М.: Музика, 1968.

Тема 4. Робота над вирівнюванням регістрів співацького голосу та поступове розширення діапазону.

Завдання:

1.     Робота над комплексом вправ, націлених на вирівнювання регістрів співацького голосу.

2.     Поступове виконання вправ на розширення діапазону.

Методичні рекомендації: Розуміння і опанування регістрами грудним і головним. Навчитись відрізняти їх один від одного, рівно і правильно звучати на всьому діапазоні. Поступово спробувати розширення діапазону.

Література:

1.     Дорошенко Л. Поради співакам – вокалістам. – К., 1958.

2.     Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

3.     Морозов В.П. Вокальный слух и голос. – М.: Музика, 1965.

4.     Назаренко М.К. Искусство пеня. – М.: Музика, 1968.

Вокальні вправи:

1.     Абт Ф. Школа пеня. Избранные упражнения для голоса с фортепиано. – М.: Музыка, 1965.

2.     Віленська І.А. Вокаліз для співаків – початківців. – К.: Музична Україна, 1971.

3.     Дж.-Конкона. 50 вокализов . №1-11. (для средних голосов).

4.     Трояновская А. 50 вокальных этюдов на основе народной песни. №1-10 (для высоких и средних голосов).

Рекомендований репертуар:

1.     Аренський А. «Зозуля».

2.     Глінка М. «не щебечи соловейко»

3.     Гречаников О. «Музиканти», «Пташка», «Колискова», «Ніч».

4.     Г.Гендель. Ария с оперы «Оттон». Если б ты знал.

5.     Колеса Ф. «сипле сніг», «Наша хата».

6.     Кабалевський Д. «Шкільні роки», «Шкільні роки», «Спокійної ночі», «Наш край».

7.     Кос-Анатольський А. «Помідорчик».

8.     Лука шов В. «Шкільний вальс».

9.     Н. Манфроче. Ариетта «Сердце мое».

10.                       В.Моцарт. «Маленькая пряха», «Волшебник».

11.                       муз. А. Даргомыжского, сл. М.Лермонтова «Мне грустно».

12.                       муз Гурнакова, сл. Н.Огарева «Внутренняя музыка».

13.                       муз. В.Лобка, сл. Д.Луценка «Зозуленька».

14.                       муз. П.Кольцова «Так и рвется душа».

15.                       муз. Ф.Надененка, сл. В.Коваленка. «Лірична пісня».

16.                       муз. Н.Хренникова, сл. А.Гладкова «Колыбельная Светланы»

17.                       Полянський С. «новий рік», «Весняна пісенька».

18.                       Рус нар. песня «Не карите меня, не браните».

19.                       Н. Римський-Корсаков. «Тихо вечер догорает», «Ель и пальма».

20.                       А.Скарлатти. «Ах нет сил сносить терзанья».

21.                       Укр. нар. пісня «Ой літає соколонько».

22.                       Укр. нар. пісня «Ти до мене не ходи».

23.                       Укр. нар. пісня «Ой я маю чорні брови», «Лугом їду».

24.                       Ф.Шуберт. «Розочка в поле», «К весне».

 

ІІІ курс
 

Тема 1. Формування навичок використання різних типів атаки звуку.

Завдання:

1.     Поняття про три типи співацької атаки: тверду, м’яку, придихальну.

2.     Формування навички використання м’якої атаки звуку

Методичні рекомендації: Зрозуміти навчальний момент – атака звуку. Це одночасна робота голосових зв'язок і дихання. Використання м’якої атаки у вивчаємих творах.

Література:

1.     Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. – М.: Просвещение, 1987.

Тема 2. Удосконалення фонетичного звуку, дикції та артикуляції.

Завдання:

1.     Виконання комплексу вокально-технічних вправ для розучування співацьких умінь: дикції та артикуляції.

2.     Виконання вправ на формування фонетичного слуху.

Методичні рекомендації: Спроба використати всі органи, які приймають участь у формуванні дикції та артикуляції звуку. Виконання вправ (беззвучне декламування тексту перед дзеркалом, різні види вокалізації – легато, стакато, вправи на голосні звуки і т.д.).

Література:

1.     Дмитриев Л.Б. Вопросы вокальной педагогики. – М.: Музыка, 1998.

2.     Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. – М.: Просвещение, 1987.

Тема 3. Доведення до автоматизму навички співацького дихання, співацької опори та атакою звуку.

Завдання:

1.     Робота над комплексом вокально-технічних вправ на дихання.

2.     Удосконалення володіння співацькою опорою та атакою звуку.

Методичні рекомендації: Розуміння правильності повноцінного звучання, контроль під час співу, послідовні звуки в діапазоні (регістри), володіння ними (грудним, головним і мішаним).

Література:

1.     Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. – М.: Просвещение, 1987.

Тема 4. Розвиток рухливості голосу.  

Завдання:

1.     Комплекс вправ на розвиток рухливості голосу.

2.     Виконання вокальних творів, які потребують гнучкості і рухливості голосу.

Методичні рекомендації: Розуміння правильності повноцінного звучання, контроль під час співу, послідовні звуки в діапазоні (регістри), володіння ними (грудним, головним і мішаним).

Література:

1.     Зданович А.П. Некоторые вопросы вокальной методики. – Л., 1965.

2.     Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. – М.: Просвещение, 1987.

3.     Морозов В.П. Вокальный слух и голос. – М., 1965.

4.     Мороз В.П. Тайны вокальной речи. – М.: Наука, 1967.

5.     Назаренко И.К. Искусство пения. – М.: Музыка, 1968.

Рекомендований репертуар:

1.     Бетховен Л. “Бабак”, “Травнева пісня”.

2.     Глінка М. “не щебечи соловейко”

3.     Даргомижський О. Пісня рибки.

4.     Естон. нар. пісня “Кукушка”.

5.     Жерпбін М. “Веселий марш”

6.     Укр. нар. пісня в обробці С.Чернецького “Ой у лузі червона калина”.

7.     Укр. нар. пісня “Над річкою бережком”.

8.     Укр. нар. пісня “Чи я в лузі не калина була”.

9.     Укр.. нар. пісня “Ой гаю, мій гаю”.

10.                       муз. К.Данкевича, сл. О.Новицкого. Песня Олеси с киноф. «Рожденные бурей».

11.                       муз. О.Даргомыжского, сл. О.Кольцова «Не скажу ни кому».

12.                       муз. И.Дунаевского, сл. И.Янковской. Песня Кето с оперы «Золотая долина».

13.                       муз. И.Дунаевского, сл. М.Матусовского «Школьній вальс».

14.                       муз. Е.Зубкова, сл. В.Сосюри “Веснянка”.

15.                       муз. О.Злоткіна, сл. В.Герасимова “Маки червоні”.

16.                       муз. Дж. Керн, сл. О.Харбака «Дым».

17.                       муз. І.Поклада, сл. Б.Олійника “Пісня про матір”.

18.                       муз. Я.Степового, сл. Л.Українки “Колискова”.

19.                       муз. В.Шаинского, сл. М.Матусовского «Крейсер Аврора».

20.                       муз. С.Рахманинова, сл. А.Плещеева «Полюбила я на печаль свою».

21.                       муз. Я.Степового, сл. Т.Шевченка “Три шляхи”.

22.                       муз. Ю.Чичкова, сл. Я.Халецького “Из чего же, из чего же”.

23.                       муз. М.Яковлева, сл. А.Пушкина «Зимний вечер».

24.                       Римский-Корсаков Н. Песня Любаши с опері «Царская невеста».

25.                       Шуман Д. Альбом пісень для юнацтва.

26.                       Фільц Б. “Смерічка”.

IV курс
 

Тема 1. Оволодіння декламаційною виразністю виконання, зберігаючи повноцінне звучання голосу.

Завдання:

1.     Опанування декламаційної виразності виконання заради розкриття художнього образу вокального твору.

2.     Робота над навичкою переходу від співу до мовлення і навпаки.

3.     Розвиток навичок виконання пісні шкільного репертуару.

Методичні рекомендації: Опанування правильним звукоутворенням заради розкриття і повноцінного вокального звучання твору (мускульно-дихальні та слухові відчуття, які допомагають в звучанні, вміння настроїти свій голос на ідеальне звучання).

Література:

1.     Дмитриев Л.Б. Вопросы вокальной педагогики. – М.: Музыка, 1976.

Тема 3. Робота над формуванням активного вокального слуху.

Завдання:

1.     Вироблення і удосконалення певної співацької форманти.

2.     Удосконалення спеціальної вокально-технічних прийомів співацької атаки.

Методичні рекомендації: Доведення до автоматизму комплексу вокально-технічних навичок, необхідних в межах знань курсу, аналіз вокального процесу, висновки та рекомендації щодо усунення недоліків.

Література:

1.     Дмитриев А.Б. Основы вокальной методики. – М., 1965.

2.     Зданович А.П. Некоторые вопросы вокальной методики. – Л., 1965.

3.     Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. – М.: Прсвещение, 1978.

Тема 4. Підготовка програми до ДЕК.

Завдання:

1. Виконання арії, романсу.

2. Виконання народної пісні.

Методичні рекомендації: Визначити епоху написання арії, романсу та зрозуміти характер виконання даного твору, доводячи звучання голосу до автоматизму в межах знань курсу «Вокал».

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные упражнения для голоса с фортепиано. – М.: Музыка, 1985.

2.     Віленська І.А. Вокалізи для низького голосу з фортепіано. – К.: Мистецтво, 1960.

3.     Глинка М. Вокальные этюды №4, 10, 11.

4.     Зейдлер Г. Искусство пения. – М., 1987.

5.     Панофка Г. Искусство пения. – М., 1968.

Рекомендований репертуар:

1.     Бах И.С. Ария с кантаты №68.

2.     Бетховен Л. «До свиданья друг мой, Ненси».

3.     Д.Бонанчини. Ария Гризельды с оперы «Гризельда». «Страсть в душе моей».

4.     Вебер К. Ария Реции. «Ах чего же еще ждать».

5.     Даргомыжский А. «Я затеплю свечу».

6.     Моцарт В.А. Ария Цермины с оперы «Дон Жуан». «Средство я знаю».

7.     муз. Г.Гладкова, сл. Т.Шевченка “Заповіт”.

8.     муз. Г.Генделя, сл. М.Бородавской . Ария Альмиры с оперы Ринальдо.

9.     муз. М.Глінки, сл. Н.Кукольніка “Жаворонок”.

10.                       муз. А.Даргомыжского, сл. Ю.Жадовской «Чаруй меня, чаруй».

11.                       муз. М.Лисенка, сл. Ж.Ларю “Коли настав чудовий май”.

12.                       муз. Ж.Масне, сл. А.Галле «Эллегия».

13.                       муз. П.Майбороди, сл. А.Малишка “Бідна мати моя”.

14.                       муз. Я.Стеценка, сл. Т.Шевченка “Думи, мої...”.

15.                       муз. И.Шварца, сл. Б.Окуджавы «Наряд подвенечный».

16.                       муз. В.Філіпченка, сл. М.Сингаївського “Тополина земля”.

17.                       Укр. нар. пісня в обробці К.Стеценка “Журавель”.

18.                       Укр. нар. пісня “Ходить гарбуз по городу”.

19.                       Скарлатти Д. «Виоллета».

20.                       Скарлатти Д. Ария «Нет мне покоя».

V курс
 

 

Тема 1. Завершення основного етапу формування вокальної культури майбутнього вчителя музики.

Завдання:

1.     Удосконалення набутих вокально-технічних навичок: звукоутворення, дихання, артикуляція, дикція.

2.     Вирівнювання звучання голосу по всьому діапазону.

3.     Розвиток динамічних можливостей співацького голосу в умовах використання різних типів вокальної техніки.

4.     Набуття стійких вокальних уявлень.

5.     Формування активного вокального слуху.

Методичні рекомендації: Спираючись на досвід, набутий протягом курсу «Вокал» вміти настроїти свій голос на ідеальне звучання, показ можливостей співацького голосу, доведення до автоматизму вокальних можливостей.

Література:

1.     Голубев П. Советы молодым педагогам-вокалистам. – М., 1963.

2.     Зданович А.П. Некоторые вопросы вокальной методики. – Л., 1965.

3.     Назаренко И.К. Искусство пения. – М.: Музыка, 1968.

Тема 1. Завершення основного етапу формування вокальної культури майбутнього вчителя музики.

Завдання:

1.     Свідоме використання прийомів удосконалення вокальної техніки.

2.     Виконання вокальних вправ для відповідного типу голосу і удосконалення співацьких навичок.

3.     Закріплення навичок активного вокального слуху.

Методичні рекомендації: Спираючись на досвід, набутий протягом курсу «Вокал» вміти настроїти свій голос на ідеальне звучання, показ можливостей співацького голосу, доведення до автоматизму вокальних можливостей.

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные упражнения для голоса с фортепиано. – М.: Музыка, 1985.

2.     Віленська І.А. Вокалізи для низького голосу з фортепіано. – К.: Мистецтво, 1960.

3.     Глинка М. Вокальные этюды №4, 10, 11.

4.     Зейдлер Г. Искусство пения. – М., 1987.

5.     Панофка Г. Искусство пения. – М., 1968.

Рекомендований репертуар:

1.     Бах И.С. Ария с кантаты №68.

2.     Бетховен Л. «До свиданья друг мой, Ненси».

3.     Д.Бонанчини. Ария Гризельды с оперы «Гризельда». «Страсть в душе моей».

4.     Вебер К. Ария Реции. «Ах чего же еще ждать».

5.     Даргомыжский А. «Я затеплю свечу».

6.     Моцарт В.А. Ария Цермины с оперы «Дон Жуан». «Средство я знаю».

7.     муз. Г.Гладкова, сл. Т.Шевченка “Заповіт”.

8.     муз. Г.Генделя, сл. М.Бородавской . Ария Альмиры с оперы Ринальдо.

9.     муз. М.Глінки, сл. Н.Кукольніка “Жаворонок”.

10.                       муз. А.Даргомыжского, сл. Ю.Жадовской «Чаруй меня, чаруй».

11.                       муз. М.Лисенка, сл. Ж.Ларю “Коли настав чудовий май”.

12.                       муз. Ж.Масне, сл. А.Галле «Элегия».

13.                       муз. П.Майбороди, сл. А.Малишка “Бідна мати моя”.

14.                       муз. Я.Стеценка, сл. Т.Шевченка “Думи, мої...”.

15.                       муз. И.Шварца, сл. Б.Окуджавы «Наряд подвенечный».

16.                       муз. В.Філіпченка, сл. М.Сингаївського “Тополина земля”.

17.                       Укр. нар. пісня в обробці К.Стеценка “Журавель”.

18.                       Укр. нар. пісня “Ходить гарбуз по городу”.

19.                       Скарлатти Д. «Виолетта».

20.                       Скарлатти Д. Ария «Нет мне покоя».

Методичні рекомендації до модулів самостійної роботи.
ІІ курс
 

ІІ курс

Тема 1. Робота над формуванням навичок художнього виконання пісень.

Завдання для самостійного опрацювання:

1.      Робота над музичним і літературним текстом вивчаємих творів.

Література:

1.     Дорошенко Л. Поради співакам – солістам. – К., 1958.

2.     Доливо А. Певен и песня. – М.: Музгиз, 1948.

Тема 2. Засвоєння та усвідомлення змісту основних понять теорії голосоутворення.

Завдання для самостійного опрацювання:

1.     Опанувати основні моменти теорій  голосоутворення.

2.     Слухання вокальних творів у виконанні видатних співаків.

3.     Робота над вокалізом і шкільною піснею.

Література:

1.     Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

2.     Постановка голосу: Програма для учбових закладів. – М., 1987.

Тема 3. Удосконалення співацького дихання та відчуття опори звуку.

Завдання для самостійного опрацювання:

1.     Робота над кантиленою звучання.

2.     Робота над вивченням нотного і літературного тексту вивчаємих творів.

Література:

1.     Менобени А.Г. Методика обучения сольному пению. – М.: Просвещение, 1987.

2.     Назаренко И.К. Искусство пения. – М.: Музика, 1968.

Тема 4. Робота над вирівнюванням регістрів співацького голосу та поступове розширення діапазону.

Завдання для самостійного опрацювання:

1.     Робота над комплексом вправ, націлених на вирівнювання регістрів співацького голосу.

2.     Поступове виконання вправ на розширення діапазону.

Література:

1.     Дорошенко Л. Поради співакам – вокалістам. – К., 1958.

2.     Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

3.     Морозов В.П. Вокальный слух и голос. – М.: Музика, 1965.

4.     Назаренко М.К. Искусство пеня. – М.: Музика, 1968.

Вокальні вправи:

1.     Абт Ф. Школа пеня. Избранные упражнения для голоса с фортепиано. – М.: Музыка, 1965.

2.     Віленська І.А. Вокаліз для співаків – початківців. – К.: Музична Україна, 1971.

3.     Дж.-Конкона. 50 вокализов . №1-11. (для средних голосов).

4.     Трояновская А. 50 вокальных этюдов на основе народной песни. №1-10 (для высоких и средних голосов).

Рекомендований репертуар:

1.     Аренський А. «Зозуля».

2.     Глінка М. «не щебечи соловейко»

3.     Гречаников О. «Музиканти», «Пташка», «Колискова», «Ніч».

4.     Г.Гендель. Ария с оперы «Оттон». Если б ты знал.

5.     Колеса Ф. «сипле сніг», «Наша хата».

6.     Кабалевський Д. «Шкільні роки», «Шкільні роки», «Спокійної ночі», «Наш край».

7.     Кос-Анатольський А. «Помідорчик».

8.     Лука шов В. «Шкільний вальс».

9.     Н. Манфроче. Ариетта «Сердце мое».

10.                       В.Моцарт. «Маленькая пряха», «Волшебник».

11.                       муз. А. Даргомыжского, сл. М.Лермонтова «Мне грустно».

12.                       муз Гурнакова, сл. Н.Огарева «Внутренняя музыка».

13.                       муз. В.Лобка, сл. Д.Луценка «Зозуленька».

14.                       муз. П.Кольцова «Так и рвется душа».

15.                       муз. Ф.Надененка, сл. В.Коваленка. «Лірична пісня».

16.                       муз. Н.Хренникова, сл. А.Гладкова «Колыбельная Светланы»

17.                       Полянський С. «новий рік», «Весняна пісенька».

18.                       Рус нар. песня «Не карите меня, не браните».

19.                       Н. Римський-Корсаков. «Тихо вечер догорает», «Ель и пальма».

20.                       А.Скарлатти. «Ах нет сил сносить терзанья».

21.                       Укр. нар. пісня «Ой літає соколонько».

22.                       Укр. нар. пісня «Ти до мене не ходи».

23.                       Укр. нар. пісня «Ой я маю чорні брови», «Лугом їду».

24.                       Ф.Шуберт. «Розочка в поле», «К весне».

ІІІ курс
 

Тема 1. Формування навичок використання різних типів атаки звуку.

Завдання для самостійного опрацювання:

1.     Розучування і виконання пісні шкільного репертуару під власний акомпанемент.

2.     Робота над м’якою атакою звуку у вивчаємих вокальних творах.

Література:

1.     Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. – М.: Просвещение, 1987.

Тема 2. Удосконалення фонетичного звуку, дикції та артикуляції.

Завдання для самостійного опрацювання:

1.    Виконання комплексу вокально-технічних вправ для розучування співацьких умінь: дикції та артикуляції.

2.    Виконання вправ на формування фонетичного слуху.

Література:

1. Дмитриев Л.Б. Вопросы вокальной педагогики. – М.: Музыка, 1998.

2. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. – М.: Просвещение, 1987.

Тема 3. Доведення до автоматизму навички співацького дихання, співацької опори та атаки звуку.

Питання для самостійного опрацювання:

1.     Робота над комплексом вокальних вправ.

2.     Розучування та виконання вокалізу.

Література:

1. Манабени А.Г. Методика обучения сольному пению. – М.: Просвещение, 1987.

Тема 4. Розвиток рухливості голосу.

Питання для самостійного опрацювання:

1.     Робота над виконанням пісні шкільного репертуару під власний супровід.

2.     Розучування нотного і літературного тексту вивчаємих творів

Література:

1. Зданович А.П. Некоторые вопросы вокальной методики. – Л., 1965.

2. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. – М.: Просвещение, 1987.

3. Морозов В.П. Вокальный слух и голос. – М., 1965.

4. Морозов В.П. Тайны вокальной речи. – М.: Наука, 1967.

5. Назаренко И.К. Искусство пения. – М.: Музыка, 1968.

Рекомендований репертуар:

1.Бетховен Л. “Бабак”, “Травнева пісня”.

2. Глінка М. “не щебечи соловейко”

3. Даргомижський О. Пісня рибки.

4. Естон. нар. пісня “Кукушка”.

5. Жерпбін М. “Веселий марш”

6. Укр. нар. пісня в обробці С.Чернецького “Ой у лузі червона калина”.

7. Укр. нар. пісня “Над річкою бережком”.

8. Укр. нар. пісня “Чи я в лузі не калина була”.

9.Укр.. нар. пісня “Ой гаю, мій гаю”.

10. муз. К.Данкевича, сл. О.Новицкого. Песня Олеси с киноф. «Рожденные бурей».

11. муз. О.Даргомыжского, сл. О.Кольцова «Не скажу ни кому».

12. муз. И.Дунаевского, сл. И.Янковской. Песня Кето с оперы «Золотая долина».

13. муз. И.Дунаевского, сл. М.Матусовского «Школьній вальс».

14. муз. Е.Зубкова, сл. В.Сосюри “Веснянка”.

15. муз. О.Злоткіна, сл. В.Герасимова “Маки червоні”.

16. муз. Дж. Керн, сл. О.Харбака «Дым».

17. муз. І.Поклада, сл. Б.Олійника “Пісня про матір”.

18. муз. Я.Степового, сл. Л.Українки “Колискова”.

19. муз. В.Шаинского, сл. М.Матусовского «Крейсер Аврора».

20. муз. С.Рахманинова, сл. А.Плещеева «Полюбила я на печаль свою».

21. муз. Я.Степового, сл. Т.Шевченка “Три шляхи”.

22. муз. Ю.Чичкова, сл. Я.Халецького “Из чего же, из чего же”.

23. муз. М.Яковлева, сл. А.Пушкина «Зимний вечер».

24. Римский-Корсаков Н. Песня Любаши с опері «Царская невеста».

25. Шуман Д. Альбом пісень для юнацтва.

26. Фільц Б. “Смерічка”.

ІV курс
 

 

Тема 1. Оволодіння декламаційною виразністю виконання, зберігаючи повноцінне звучання голосу.

Питання для самостійного опрацювання:

1.     Робота над виконанням вокалізу.

2.     Виконання творів, що вивчаються, дикламаційно виразно

Література:

1.     Дмитриев Л.Б. Вопросы вокальной педагогики. – М.: Музыка, 1976.

Тема 3. Робота над формуванням активного вокального слуху.

Питання для самостійного опрацювання:

1.     Удосконалення вивчаємих вокальних творів.

2.     Робота над виконанням вивчаємих творів.

Література:

1. Дмитриев А.Б. Основы вокальной методики. – М., 1965.

2. Зданович А.П. Некоторые вопросы вокальной методики. – Л., 1965.

3. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. – М.: Прсвещение, 1978.

Тема 4. Підготовка програми до ДЕК.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Удосконалення виконання вивчаємих вокальних творів.

2. Удосконалення спеціальної вокально-технічних прийомів співацької атаки.

Література:

1. Абт Ф. Школа пения. Избранные упражнения для голоса с фортепиано. – М.: Музыка, 1985.

2. Віленська І.А. Вокалізи для низького голосу з фортепіано. – К.: Мистецтво, 1960.

3. Глинка М. Вокальные этюды №4, 10, 11.

4. Зейдлер Г. Искусство пения. – М., 1987.

5. Панофка Г. Искусство пения. – М., 1968.

Рекомендований репертуар:

1.Бах И.С. Ария с кантаты №68.

1.     Бетховен Л. «До свиданья друг мой, Ненси».

2.     Д.Бонанчини. Ария Гризельды с оперы «Гризельда». «Страсть в душе моей».

3.     Вебер К. Ария Реции. «Ах чего же еще ждать».

4.     Даргомыжский А. «Я затеплю свечу».

5.     Моцарт В.А. Ария Цермины с оперы «Дон Жуан». «Средство я знаю».

6.     муз. Г.Гладкова, сл. Т.Шевченка “Заповіт”.

7.     муз. Г.Генделя, сл. М.Бородавской . Ария Альмиры с оперы Ринальдо.

8.     муз. М.Глінки, сл. Н.Кукольніка “Жаворонок”.

9.     муз. А.Даргомыжского, сл. Ю.Жадовской «Чаруй меня, чаруй».

10.                       муз. М.Лисенка, сл. Ж.Ларю “Коли настав чудовий май”.

11.                       муз. Ж.Масне, сл. А.Галле «Эллегия».

12.                       муз. П.Майбороди, сл. А.Малишка “Бідна мати моя”.

13.                       муз. Я.Стеценка, сл. Т.Шевченка “Думи, мої...”.

14.                       муз. И.Шварца, сл. Б.Окуджавы «Наряд подвенечный».

15.                       муз. В.Філіпченка, сл. М.Сингаївського “Тополина земля”.

16.                       Укр. нар. пісня в обробці К.Стеценка “Журавель”.

17.                       Укр. нар. пісня “Ходить гарбуз по городу”.

18.                       Скарлатти Д. «Виоллета».

19.                       Скарлатти Д. Ария «Нет мне покоя».

V курс
 

Тема 1. Завершення основного етапу формування вокальної культури майбутнього вчителя музики.

Питання для самостійного опрацювання:

1.    Добір прийомів щодо поліпшення власних вокально-виконавських можливостей.

2.    Здійснення художньо-педагогічного аналізу вокальних творів власного репертуару.

3.    Вивчення вокальних творів та пісні шкільного репертуару.

Література:

1.     Єгоричева М. Вправи для розвитку вокальної техніки. – К.:, 1977.

2.     Зданович А. Некоторые вопросы вокальной методики. – М.:, 1965.

3.     Луконин В. Обучение и воспитание молодого певца. – Л.:, 1977.

4.     Микиша М. Практичні основи вокального мистецтва. – К.:, 1985.

5.     Практические советы по усовершенствованию вокальной подготовки студентов музыкально-педагогического факультета. – Ровно:, 1989.

6.     Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – К.: ІЗМН, 1998. – 160 с.

 

 

Методичні рекомендації до модулів практичної роботи (заочна форма навчання)
ІІ курс
 

ІІ курс

Тема 1. Робота над формуванням навички художнього виконання пісень та засвоєння і усвідомлення змісту основних понять теорії голосоутворення.

Завдання:

1.     Робота над формуванням та оволодінням елементами правильного співочого звукоутворення та художньої виразності вокального виконання та поняття про нейрохроноксичну та міоеластичну теорії голосоутворення.

2.     Набуття навичок співу без супроводу та теорія формування біофізичних механізмів співацького процесу, оволодіння стійкими критеріями якості співу, розвиток активного вокального слуху

Методичні рекомендації: Розуміння і можливість виявити зміст твору і художній образ (контрастні зіставлення в творі, користування відмітками нюансування), спів відповідний до змісту. Опанувати і засвоїти основні теорії голосоутворення (перший – легені, другий – гортань, третій – носоглотка і артикуляція), правильно атакувати вокальний звук, взяти його зразу, при цьому володіти вокальним слухом та правильним інтонуванням.

Література:

1.     Дорошенко Л. Поради співакам – солістам. – К., 1958.

2.     Доливо А. Певен и песня. – М.: Музгиз, 1948.

3.     Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

4.     Постановка голосу: Програма для учбових закладів. – М., 1987.

 

Тема 2. Удосконалення співацького дихання та відчуття опори звуку. Робота над вирівнюванням регістрів співацького голосу та поступове розширення діапазону.

Завдання:

1.     Виконання прийомів та вправ, націлених на удосконалення співацького дихання. Робота над комплексом вправ, націлених на вирівнювання регістрів співацького голосу.

2.     Опанування відчуття опори звуку при виконанні вокальних творів кантиленного характеру та поступове виконання вправ на розширення діапазону.

Методичні рекомендації: Навчитись правильно вдихати і видихати повітря в співі, економно витрачаючи його. Правильне дихання – рівний, довгий, без надмірного коливання вокальний звук. Розуміння і опанування регістрами грудним і головним. Навчитись відрізняти їх один від одного, рівно і правильно звучати на всьому діапазоні. Поступово спробувати розширення діапазону

Література:

1.                Менобени А.Г. Методика обучения сольному пению. – М.: Просвещение, 1987.

2.                Назаренко И.К. Искусство пения. – М.: Музика, 1968.

3.                Дорошенко Л. Поради співакам – вокалістам. – К., 1958.

4.                Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

5.                Морозов В.П. Вокальный слух и голос. – М.: Музика, 1965.

6.                Назаренко М.К. Искусство пеня. – М.: Музика, 1968.

 

Вокальні вправи:

1.          Абт Ф. Школа пеня. Избранные упражнения для голоса с фортепиано. – М.: Музыка, 1965.

2.          Віленська І.А. Вокаліз для співаків – початківців. – К.: Музична Україна, 1971.

3.          Дж.-Конкона. 50 вокализов . №1-11. (для средних голосов).

4.          Трояновская А. 50 вокальных этюдов на основе народной песни. №1-10 (для высоких и средних голосов).

 

Рекомендований репертуар:

1.      Аренський А. «Зозуля».

2.      Глінка М. «не щебечи соловейко»

3.      Гречаников О. «Музиканти», «Пташка», «Колискова», «Ніч».

4.      Г.Гендель. Ария с оперы «Оттон». Если б ты знал.

5.      Колеса Ф. «сипле сніг», «Наша хата».

6.      Кабалевський Д. «Шкільні роки», «Шкільні роки», «Спокійної ночі», «Наш край».

7.      Кос-Анатольський А. «Помідорчик».

8.      Лука шов В. «Шкільний вальс».

9.      Н. Манфроче. Ариетта «Сердце мое».

10. В.Моцарт. «Маленькая пряха», «Волшебник».

11. муз. А. Даргомыжского, сл. М.Лермонтова «Мне грустно».

12. муз Гурнакова, сл. Н.Огарева «Внутренняя музыка».

13. муз. В.Лобка, сл. Д.Луценка «Зозуленька».

14. муз. П.Кольцова «Так и рвется душа».

15. муз. Ф.Надененка, сл. В.Коваленка. «Лірична пісня».

16. муз. Н.Хренникова, сл. А.Гладкова «Колыбельная Светланы»

17. Полянський С. «новий рік», «Весняна пісенька».

18. Рус нар. песня «Не карите меня, не браните».

19. Н. Римський-Корсаков. «Тихо вечер догорает», «Ель и пальма».

20. А.Скарлатти. «Ах нет сил сносить терзанья».

21. Укр. нар. пісня «Ой літає соколонько».

22. Укр. нар. пісня «Ти до мене не ходи».

23. Укр. нар. пісня «Ой я маю чорні брови», «Лугом їду».

24. Ф.Шуберт. «Розочка в поле», «К весне».

ІІІ курс
 

Тема 1. Формуванням навичок використання різних типів атаки звуку, удосконалення фонетичного слуху, дикції та артикуляції.

Завдання:

1.     Поняття та оволодіння типами співацької атаки (тверда, м’яка, придихальна). Виконання комплексу вокально-технічних вправ для удосконалення співацького уміння (дикція, артикуляція).

2.     Формування навичок використання м’якої та твердої атаки звуку виконання вправ на формування фонетичного слуху.

Методичні рекомендації: Зрозуміти навчальний момент – атака звуку. Це одночасна робота голосових зв'язок і дихання. Використання м’якої атаки у вивчаємих творах. Спроба використати всі органи, які приймають участь у формуванні дикції та артикуляції звуку. Виконання вправ (беззвучне декламування тексту перед дзеркалом, різні види вокалізації – легато, стакато, вправи на голосні звуки і т.д.).

Література:

1.     Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. – М.: Просвещение, 1987.

2.     Дмитриев Л.Б. Вопросы вокальной педагогики. – М.: Музыка, 1998.

3.     Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. – М.: Просвещение, 1987.

Тема 2. Вільне автоматичне володіння навичками співацького дихання, опори та атаки звуку, розвиток рухливості голосу, згладжування регістрів (нижнього і верхнього).

Завдання:

1.     Практичне засвоєння комплексу вокалізів та розспівувань для оволодіння вільним співацьким диханням та вправ на розвиток рухливості голосу.

2.     Удосконалення володіння співацькою опорою та атакою звуку. Виконання вокальних творів, які потребують гнучкості і рухливості голосу.

Методичні рекомендації: Розуміння правильності повноцінного звучання, контроль під час співу, послідовні звуки в діапазоні (регістри), володіння ними (грудним, головним і мішаним).

Література:

1.      Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. – М.: Просвещение, 1987.

2.      Зданович А.П. Некоторые вопросы вокальной методики. – Л., 1965.

3.      Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. – М.: Просвещение, 1987.

4.      Морозов В.П. Вокальный слух и голос. – М., 1965.

5.      Мороз В.П. Тайны вокальной речи. – М.: Наука, 1967.

6.      Назаренко И.К. Искусство пения. – М.: Музыка, 1968.

Рекомендований репертуар:

1.      Бетховен Л. “Бабак”, “Травнева пісня”.

2.      Глінка М. “не щебечи соловейко”

3.      Даргомижський О. Пісня рибки.

4.      Естон. нар. пісня “Кукушка”.

5.      Жерпбін М. “Веселий марш”

6.      Укр. нар. пісня в обробці С.Чернецького “Ой у лузі червона калина”.

7.      Укр. нар. пісня “Над річкою бережком”.

8.      Укр. нар. пісня “Чи я в лузі не калина була”.

9.      Укр.. нар. пісня “Ой гаю, мій гаю”.

10. муз. К.Данкевича, сл. О.Новицкого. Песня Олеси с киноф. «Рожденные бурей».

11. муз. О.Даргомыжского, сл. О.Кольцова «Не скажу ни кому».

12. муз. И.Дунаевского, сл. И.Янковской. Песня Кето с оперы «Золотая долина».

13. муз. И.Дунаевского, сл. М.Матусовского «Школьній вальс».

14. муз. Е.Зубкова, сл. В.Сосюри “Веснянка”.

15. муз. О.Злоткіна, сл. В.Герасимова “Маки червоні”.

16. муз. Дж. Керн, сл. О.Харбака «Дым».

17. муз. І.Поклада, сл. Б.Олійника “Пісня про матір”.

18. муз. Я.Степового, сл. Л.Українки “Колискова”.

19. муз. В.Шаинского, сл. М.Матусовского «Крейсер Аврора».

20. муз. С.Рахманинова, сл. А.Плещеева «Полюбила я на печаль свою».

21. муз. Я.Степового, сл. Т.Шевченка “Три шляхи”.

22. муз. Ю.Чичкова, сл. Я.Халецького “Из чего же, из чего же”.

23. муз. М.Яковлева, сл. А.Пушкина «Зимний вечер».

24. Римский-Корсаков Н. Песня Любаши с опері «Царская невеста».

25. Шуман Д. Альбом пісень для юнацтва.

26. Фільц Б. “Смерічка”.

VІ курс
 

Тема 1. Оволодіння декламаційною виразністю виконання вокальних творів, зберігаючи повноцінне звучання голосу. Робота над формуванням активного вокального звуку, співацької декламаційної виразності зі збереженням опертості звучання.

Завдання:

1.     Опанування декламаційної виразності виконання вокального твору заради розкриття художнього образу, робота над навичками переходу від співу до мовлення і навпаки, згладжуючи регістри звучання.

2.     Володіння і удосконалення певної співацької форманти та удосконалення прийомів співацької атаки.

Методичні рекомендації: Опанування правильним звукоутворенням заради розкриття і повноцінного вокального звучання твору (мускульно-дихальні та слухові відчуття, які допомагають в звучанні, вміння настроїти свій голос на ідеальне звучання). Доведення до автоматизму комплексу вокально-технічних навичок, необхідних в межах знань курсу, аналіз вокального процесу, висновки та рекомендації щодо усунення недоліків.

Література:

1.     Дмитриев Л.Б. Вопросы вокальной педагогики. – М.: Музыка, 1976.

2.     Дмитриев А.Б. Основы вокальной методики. – М., 1965.

3.     Зданович А.П. Некоторые вопросы вокальной методики. – Л., 1965.

4.     Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. – М.: Прсвещение, 1978.

Тема 2. Робота над формуванням активного вокального слуху та підготовка програми до ДЕК.

Завдання:

1.     Вироблення і удосконалення певної співацької форманти. Удосконалення володіння спеціальних вокально-технічних прийомів співацької атаки.

2.     Удосконалення виконання виучуваних вокальних творів та володіння всіма засобами голосоутворення.

Методичні рекомендації: Визначити епоху написання арії, романсу та зрозуміти характер виконання даного твору, доводячи звучання голосу до автоматизму в межах знань курсу «Вокал».

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные упражнения для голоса с фортепиано. – М.: Музыка, 1985.

2.     Віленська І.А. Вокалізи для низького голосу з фортепіано. – К.: Мистецтво, 1960.

3.     Глинка М. Вокальные этюды №4, 10, 11.

4.     Зейдлер Г. Искусство пения. – М., 1987.

5.     Панофка Г. Искусство пения. – М., 1968.

Рекомендований репертуар:

1.     Бах И.С. Ария с кантаты №68.

2.     Бетховен Л. «До свиданья друг мой, Ненси».

3.     Д.Бонанчини. Ария Гризельды с оперы «Гризельда». «Страсть в душе моей».

4.     Вебер К. Ария Реции. «Ах чего же еще ждать».

5.     Даргомыжский А. «Я затеплю свечу».

6.     Моцарт В.А. Ария Цермины с оперы «Дон Жуан». «Средство я знаю».

7.     муз. Г.Гладкова, сл. Т.Шевченка “Заповіт”.

8.     муз. Г.Генделя, сл. М.Бородавской . Ария Альмиры с оперы Ринальдо.

9.     муз. М.Глінки, сл. Н.Кукольніка “Жаворонок”.

10.                       муз. А.Даргомыжского, сл. Ю.Жадовской «Чаруй меня, чаруй».

11.                       муз. М.Лисенка, сл. Ж.Ларю “Коли настав чудовий май”.

12.                       муз. Ж.Масне, сл. А.Галле «Эллегия».

13.                       муз. П.Майбороди, сл. А.Малишка “Бідна мати моя”.

14.                       муз. Я.Стеценка, сл. Т.Шевченка “Думи, мої...”.

15.                       муз. И.Шварца, сл. Б.Окуджавы «Наряд подвенечный».

16.                       муз. В.Філіпченка, сл. М.Сингаївського “Тополина земля”.

17.                       Укр. нар. пісня в обробці К.Стеценка “Журавель”.

18.                       Укр. нар. пісня “Ходить гарбуз по городу”.

19.                       Скарлатти Д. «Виоллета».

20.                       Скарлатти Д. Ария «Нет мне покоя».

 

V курс
 

Тема 1. Завершення основного етапу формування вокальної культури майбутнього вчителя музики.

Завдання:

1.     Підсумок набутих вокально-технічних навичок (дихання, опора, атака, вокальна позиція, дикція, художній образ, вирівнювання звучання голосу по всьому діапазону.

2.     Показ динамічних можливостей співацького голосу в умовах використання різних типів вокальної техніки та набуття стійких вокальних уявлень. Демонстрування активного вокального слуху.

3.     Свідоме використання прийомів удосконалення правильного звукоутворення та професійного володіння голосом.

Методичні рекомендації: Спираючись на досвід, набутий протягом курсу «Вокал» вміти настроїти свій голос на ідеальне звучання, показ можливостей співацького голосу, доведення до автоматизму вокальних можливостей.

Література:

1.     Голубев П. Советы молодым педагогам-вокалистам. – М., 1963.

2.     Зданович А.П. Некоторые вопросы вокальной методики. – Л., 1965.

3.     Назаренко И.К. Искусство пения. – М.: Музыка, 1968.

 

Тема 2. Завершення основного етапу формування вокальної культури майбутнього вчителя музики. Підготовка до ДЕК.

Завдання:

1.     Свідоме використання прийомів удосконалення вокальної техніки.

2.     Виконання вокальних вправ для відповідного типу голосу і удосконалення співацьких навичок.

3.      Удосконалення активного вокального слуху.

Методичні рекомендації: Спираючись на досвід, набутий протягом курсу «Вокал» вміти настроїти свій голос на ідеальне звучання, показ можливостей співацького голосу, доведення до автоматизму вокальних можливостей.

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные упражнения для голоса с фортепиано. – М.: Музыка, 1985.

2.     Віленська І.А. Вокалізи для низького голосу з фортепіано. – К.: Мистецтво, 1960.

3.     Глинка М. Вокальные этюды № 4, 10, 11.

4.     Зейдлер Г. Искусство пения. – М., 1987.

5.     Панофка Г. Искусство пения. – М., 1968.

Рекомендований репертуар:

1.     Бах И.С. Ария с кантаты №68.

2.     Бетховен Л. «До свиданья друг мой, Ненси».

3.     Д.Бонанчини. Ария Гризельды с оперы «Гризельда». «Страсть в душе моей».

4.     Вебер К. Ария Реции. «Ах чего же еще ждать».

5.     Даргомыжский А. «Я затеплю свечу».

6.     Моцарт В.А. Ария Цермины с оперы «Дон Жуан». «Средство я знаю».

7.     муз. Г.Гладкова, сл. Т.Шевченка “Заповіт”.

8.     муз. Г.Генделя, сл. М.Бородавской . Ария Альмиры с оперы Ринальдо.

9.     муз. М.Глінки, сл. Н.Кукольніка “Жаворонок”.

10.                       муз. А.Даргомыжского, сл. Ю.Жадовской «Чаруй меня, чаруй».

11.                       муз. М.Лисенка, сл. Ж.Ларю “Коли настав чудовий май”.

12.                       муз. Ж.Масне, сл. А.Галле «Эллегия».

13.                       муз. П.Майбороди, сл. А.Малишка “Бідна мати моя”.

14.                       муз. Я.Стеценка, сл. Т.Шевченка “Думи, мої...”.

15.                       муз. И.Шварца, сл. Б.Окуджавы «Наряд подвенечный».

16.                       муз. В.Філіпченка, сл. М.Сингаївського “Тополина земля”.

17.                       Укр. нар. пісня в обробці К.Стеценка “Журавель”.

18.                       Укр. нар. пісня “Ходить гарбуз по городу”.

19.                       Скарлатти Д. «Виоллета».

20.                       Скарлатти Д. Ария «Нет мне покоя».

Методичні рекомендації до модулів самостійної роботи (заочна форма навчання).
ІІ курс
 

Тема 1. Робота над формуванням навички художнього виконання пісень та засвоєння і усвідомлення змісту основних понять теорії голосоутворення.

Завдання для самостійного опрацювання:

1.     Ознайомлення та робота над музичним і літературним текстом виучуваних творів.

2.     Осмислення та виразне виконання найпростіших вокальних творів з текстом, добиваючись чистої інтонації,опанування основними елементами правильного співацького звуковідтворення (опора дихання, атака звуку, округлення звуків для переходу їх в інші регістри).

3.     Музичне виконання вокалізів та різноманітних голосових вправ для оволодіння голосом.

Література:

1.     Дорошенко Л. Поради співакам – солістам. – К., 1958.

2.     Доливо А. Певен и песня. – М.: Музгиз, 1948.

Тема 2. Удосконалення співацького дихання та відчуття опори звуку. Робота над вирівнюванням регістрів співацького голосу та поступове розширення діапазону.

Завдання для самостійного опрацювання:

1.     Робота над оволодінням кантиленою звучання.

2.     Розучування і виконання вокальних вправ і вокалізів на голосну чи з назвами нот.

3.     Робота над вивченням нотного і літературного тексту вокальних творів за програмою.

Література:

1.     Абт Ф. Школа пеня. Избранные упражнения для голоса с фортепиано. – М.: Музыка, 1965.

2.     Віленська І.А. Вокаліз для співаків – початківців. – К.: Музична Україна, 1971.

3.     Дж.-Конкона. 50 вокализов . №1-11. (для средних голосов).

4.     Дорошенко Л. Поради співакам – вокалістам. – К., 1958.

5.     Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968.

6.     Морозов В.П. Вокальный слух и голос. – М.: Музика, 1965.

7.     Назаренко М.К. Искусство пеня. – М.: Музика, 1968.

8.     Трояновская А. 50 вокальных этюдов на основе народной песни. №1-10 (для высоких и средних голосов).

Рекомендований репертуар:

1.     Аренський А. «Зозуля».

2.     Глінка М. «не щебечи соловейко»

3.     Гречаников О. «Музиканти», «Пташка», «Колискова», «Ніч».

4.     Г.Гендель. Ария с оперы «Оттон». Если б ты знал.

5.     Колеса Ф. «сипле сніг», «Наша хата».

6.     Кабалевський Д. «Шкільні роки», «Шкільні роки», «Спокійної ночі», «Наш край».

7.     Кос-Анатольський А. «Помідорчик».

8.     Лука шов В. «Шкільний вальс».

9.     Н. Манфроче. Ариетта «Сердце мое».

10.                       В.Моцарт. «Маленькая пряха», «Волшебник».

11.                       муз. А. Даргомыжского, сл. М.Лермонтова «Мне грустно».

12.                       муз Гурнакова, сл. Н.Огарева «Внутренняя музыка».

13.                       муз. В.Лобка, сл. Д.Луценка «Зозуленька».

14.                       муз. П.Кольцова «Так и рвется душа».

15.                       муз. Ф.Надененка, сл. В.Коваленка. «Лірична пісня».

16.                       муз. Н.Хренникова, сл. А.Гладкова «Колыбельная Светланы»

17.                       Полянський С. «новий рік», «Весняна пісенька».

18.                       Рус нар. песня «Не карите меня, не браните».

19.                       Н. Римський-Корсаков. «Тихо вечер догорает», «Ель и пальма».

20.                       А.Скарлатти. «Ах нет сил сносить терзанья».

21.                       Укр. нар. пісня «Ой літає соколонько».

22.                       Укр. нар. пісня «Ти до мене не ходи».

23.                       Укр. нар. пісня «Ой я маю чорні брови», «Лугом їду».

24.                       Ф.Шуберт. «Розочка в поле», «К весне».

ІІІ курс
 

Тема 1. Формуванням навичок використання різних типів атаки звуку, удосконалення фонетичного слуху, дикції та артикуляції.

Завдання для самостійного опрацювання:

1.     Виконання скоромовок, віршів, розучування і виконання пісні шкільного репертуару під власний акомпанемент.

2.     Робота над типами співацьких атак звуку у виучуваних творах, робота над текстами (нотним та літературним) виучуваних вокальних творів

Література:

1.     Дмитриев Л.Б. Вопросы вокальной педагогики. – М.: Музыка, 1998.

2.     Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. – М.: Просвещение, 1987.

Тема 2. Вільне автоматичне володіння навичками співацького дихання, опори та атаки звуку, розвиток рухливості голосу, згладжування регістрів (нижнього і верхнього).

Питання для самостійного опрацювання:

1.     Вільне володіння вокальними вправами (вокалізи, розспівування) для досягнення правильного звукоутворення.

2.     Володіння правильною корпусною постановкою та вільним положенням гортані при співі.

3.     Розучування та виконання вокалізів, арпеджіо, тризвуків, гами (мажорних, мінорних) в повільному та прискореному русі для розвитку гнучкості і рухливості голосу.

4.     Розучування нотного і літературного тексту виучуваних творів.

Література:

1. Зданович А.П. Некоторые вопросы вокальной методики. – Л., 1965.

2. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. – М.: Просвещение, 1987.

3. Морозов В.П. Вокальный слух и голос. – М., 1965.

4. Морозов В.П. Тайны вокальной речи. – М.: Наука, 1967.

5. Назаренко И.К. Искусство пения. – М.: Музыка, 1968.

Рекомендований репертуар:

1.Бетховен Л. “Бабак”, “Травнева пісня”.

2. Глінка М. “не щебечи соловейко”

3. Даргомижський О. Пісня рибки.

4. Естон. нар. пісня “Кукушка”.

5. Жерпбін М. “Веселий марш”

6. Укр. нар. пісня в обробці С.Чернецького “Ой у лузі червона калина”.

7. Укр. нар. пісня “Над річкою бережком”.

8. Укр. нар. пісня “Чи я в лузі не калина була”.

9.Укр.. нар. пісня “Ой гаю, мій гаю”.

10. муз. К.Данкевича, сл. О.Новицкого. Песня Олеси с киноф. «Рожденные бурей».

11. муз. О.Даргомыжского, сл. О.Кольцова «Не скажу ни кому».

12. муз. И.Дунаевского, сл. И.Янковской. Песня Кето с оперы «Золотая долина».

13. муз. И.Дунаевского, сл. М.Матусовского «Школьній вальс».

14. муз. Е.Зубкова, сл. В.Сосюри “Веснянка”.

15. муз. О.Злоткіна, сл. В.Герасимова “Маки червоні”.

16. муз. Дж. Керн, сл. О.Харбака «Дым».

17. муз. І.Поклада, сл. Б.Олійника “Пісня про матір”.

18. муз. Я.Степового, сл. Л.Українки “Колискова”.

19. муз. В.Шаинского, сл. М.Матусовского «Крейсер Аврора».

20. муз. С.Рахманинова, сл. А.Плещеева «Полюбила я на печаль свою».

21. муз. Я.Степового, сл. Т.Шевченка “Три шляхи”.

22. муз. Ю.Чичкова, сл. Я.Халецького “Из чего же, из чего же”.

23. муз. М.Яковлева, сл. А.Пушкина «Зимний вечер».

24. Римский-Корсаков Н. Песня Любаши с опері «Царская невеста».

25. Шуман Д. Альбом пісень для юнацтва.

26. Фільц Б. “Смерічка”.

 

ІV курс
 

Тема 1. Оволодіння декламаційною виразністю виконання вокальних творів, зберігаючи повноцінне звучання голосу. Робота над формуванням активного вокального звуку, співацької декламаційної виразності зі збереженням опертості звучання.

Питання для самостійного опрацювання:

1.     Удосконалення виучуваних вокальних творів за програмою.

2.     Вирівнювання звучності на всьому діапазоні на всіх голосних, чіткість співацької дикції, речитативу чи кантилени.

3.     Робота над вивченням творів за програмою.

Література:

1.     Дмитриев Л.Б. Вопросы вокальной педагогики. – М.: Музыка, 1976.

2.     Дмитриев А.Б. Основы вокальной методики. – М., 1965.

3.     Зданович А.П. Некоторые вопросы вокальной методики. – Л., 1965.

4.     Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. – М.: Прсвещение, 1978.

 

Тема 4. Робота над формуванням активного вокального слуху та підготовка програми до ДЕК.

Питання для самостійного опрацювання::

1.     Удосконалення виучуваних вокальних творів та робота над ними.

2.     Поглиблена робота над виразністю передачі змісту музичного твору.

3.     Удосконалення спеціальної вокально-технічних прийомів співацької атаки.

Література:

1.     Абт Ф. Школа пения. Избранные упражнения для голоса с фортепиано. – М.: Музыка, 1985.

2.     Віленська І.А. Вокалізи для низького голосу з фортепіано. – К.: Мистецтво, 1960.

3.     Глинка М. Вокальные этюды №4, 10, 11.

4.     Зейдлер Г. Искусство пения. – М., 1987.

5.     Панофка Г. Искусство пения. – М., 1968.

Рекомендований репертуар:

1.Бах И.С. Ария с кантаты №68.

1.     Бетховен Л. «До свиданья друг мой, Ненси».

2.     Д.Бонанчини. Ария Гризельды с оперы «Гризельда». «Страсть в душе моей».

3.     Вебер К. Ария Реции. «Ах чего же еще ждать».

4.     Даргомыжский А. «Я затеплю свечу».

5.     Моцарт В.А. Ария Цермины с оперы «Дон Жуан». «Средство я знаю».

6.     муз. Г.Гладкова, сл. Т.Шевченка “Заповіт”.

7.     муз. Г.Генделя, сл. М.Бородавской . Ария Альмиры с оперы Ринальдо.

8.     муз. М.Глінки, сл. Н.Кукольніка “Жаворонок”.

9.     муз. А.Даргомыжского, сл. Ю.Жадовской «Чаруй меня, чаруй».

10.                       муз. М.Лисенка, сл. Ж.Ларю “Коли настав чудовий май”.

11.                       муз. Ж.Масне, сл. А.Галле «Эллегия».

12.                       муз. П.Майбороди, сл. А.Малишка “Бідна мати моя”.

13.                       муз. Я.Стеценка, сл. Т.Шевченка “Думи, мої...”.

14.                       муз. И.Шварца, сл. Б.Окуджавы «Наряд подвенечный».

15.                       муз. В.Філіпченка, сл. М.Сингаївського “Тополина земля”.

16.                       Укр. нар. пісня в обробці К.Стеценка “Журавель”.

17.                       Укр. нар. пісня “Ходить гарбуз по городу”.

18.                       Скарлатти Д. «Виоллета».

19.                       Скарлатти Д. Ария «Нет мне покоя».

V курс
 

Тема 1. Завершення основного етапу формування вокальної культури майбутнього вчителя музики.

Питання для самостійного опрацювання:

1.     Добір прийомів щодо поліпшення власних вокально-виконавських можливостей.

2.     Здійснення художньо-педагогічного аналізу вокальних творів власного репертуару.

3.     Вивчення вокальних творів до державного екзамену.

4.     Здійснення педагогічного аналізу вокального процесу.

5.     Добір певних методичних рекомендацій щодо усунення вокальних недоліків.

Література:

1.     Єгоричева М. Вправи для розвитку вокальної техніки. – К.:, 1977.

2.     Зданович А. Некоторые вопросы вокальной методики. – М.:, 1965.

3.     Луконин В. Обучение и воспитание молодого певца. – Л.:, 1977.

4.     Микиша М. Практичні основи вокального мистецтва. – К.:, 1985.

5.     Практические советы по усовершенствованию вокальной подготовки студентов музыкально-педагогического факультета. – Ровно:, 1989.

6.     Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – К.: ІЗМН, 1998. – 160 с.

Тема 2. Завершення основного етапу формування вокальної культури майбутнього вчителя музики. Підготовка до ДЕК.

Питання для самостійного опрацювання:

1.     Здійснення педагогічного аналізу вокального процесу.

2.     Добір певних методичних рекомендацій щодо усунення вокальних недоліків.

3.     Вивчення вокального репертуару.

. Література:

1.     Єгоричева М. Вправи для розвитку вокальної техніки. – К.:, 1977.

2.     Зданович А. Некоторые вопросы вокальной методики. – М.:, 1965.

3.     Луконин В. Обучение и воспитание молодого певца. – Л.:, 1977.

4.     Микиша М. Практичні основи вокального мистецтва. – К.:, 1985.

5.     Практические советы по усовершенствованию вокальной подготовки студентов музыкально-педагогического факультета. – Ровно:, 1989.

6.     Юцевич Ю.Є. Теорія і методика формування та розвитку співацького голосу. – К.: ІЗМН, 1998. – 160 с.

 

 

 

 

 

 

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Вокал
(Методичні рекомендації)
Дата изменения:
17 листопада 2012р., 6:27 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 10640

Опитування Наскільки легко користуватися системою "Херсонський Віртуальний університет"?
1 98
2 25
3 26
4 23
5 57
6 32
7 52
8 44
9 48
10 119
Всього голосів: 524
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...