Чорноморський ботанічний журнал - 2008 - том 4, №2
-
Надіслав: Загороднюк Наталья (19 лютого 2009р.)
Анотація

Зміст номера, повні оригінал-макети окремих статей

Анотації англійською та країнською мовами, текст статей, оформлений у вигляді окремих файлів формату *pdf.

Чорноморський ботанічний журнал - Chornomorski Botanical Journal - 2008 - том 4, №2

ЧОРНОМОРСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ ЖУРНАЛ (2008) ТОМ 4, №2
Chornomorski Botanical Journal (2008) VOL. 4, №2

 Зміст Zmist 4_2.PDF

Boiko M.F. A Checklist of Bryobionta of Ukraine (taxonomic review, superspecies taxa) // Chornomors'k. bot. z. 2008. – vol. 4, N 2. –Р. 151-160.
The results of a review of Bryophyta superspecies taxa of Ukraine are given according to «A Checklist of mosses of Ukraine » (2008) Due to July, 30, 2008, superdivision Bryobionta comprises 3 divisions, 8 classes, 29 orders 83 families 253 genera. Among them 2 genera, 1 family, 1 order and 1 class refer to Anthocerotophyta division,  61 genera, 32 families, 10 orders, 2 classes refer to Marchantiophyta division and 190 genera, 50 families, 18 orders, 5 classes refer to Bryophyta division.
Key words: checklist, Bryobionta, Anthocerotophyta, Marchantiophyta, Bryophyta, Ukraine

Бойко М.Ф. Чекліст мохоподібних України  (таксономічний огляд, надвидові таксони) // Чорноморськ. бот. журн. – 2008. – т. 4, N2. – С. 151-160.
В статті дано результати огляду надвидових таксонів мохоподібних України згідно з «Чеклістом  мохоподібних України » (2008):. Станом на 30.07.2008 р. надвідділ Bryobionta включає 3 відділи 8 класів 29 порядків 84 родини 253 роди. З них до відділу Anthocerotophyta відносяться 2 роди 1 родина 1 порядок 1 клас, до відділу Marchantiophyta – 61 рід 32 родини 4 порядки 2 класи та до відділу Bryophyta –190 родів 50 родин 18 порядків 5 класів.
Ключові слова: чекліст, Bryobionta, Anthocerotophyta, Marchantiophyta, Bryophyta, Україна

Повний текст/ Full text  Boiko2008_2.PDF


Moysiyenko I.I. A review of the family Limoniaceae Lincz. in Ukraine // Chornomors'k. bot. z. –2008. – vol. 4, N 2. – Р. 161-174.
The original identification key and the checklist of the family Limoniaceae Lincz. in the flora of Ukraine are provided. Nomenclatural citations, basionym, main synonyms, and data on distribution in Ukraine and in the world are presented in the checklist for each species. Taxonomic opinions of the author are given in notes to each taxon, the most reliable diagnostic feature are specified as well. New nomenclatural combinations are proposed. In particular, new combinations at the subspecies rank are validated for 3 taxa of the Limonium tomentellum aggr.: L. tomentellum (Boiss.) O.Kuntze subsp. alutaceum (Steven) Moysiyenko comb. nova, L. tomentellum (Boiss.) O.Kuntze subsp. donetzicum (Klokov) Moysiyenko comb. nova., L. tomentellum (Boiss.) O.Kuntze subsp. hypanicum (Klokov) Moysiyenko comb. nova. Concerning the last subspecies, it is proved that it cannot be considered as an intraspecific entity of L. gmelinii (Willd.) O.Kuntze (L. gmelinii (Willd.) O.Kuntze var. hypanicum (Klokov) Paw. That L. gmelinii subsp. hypanicum (Klokov) S?o). Limonium caspium (Willd.) Gams and L. danubiale Klokov should be considered conspecific with Limonium bellidifolium (Gouan) Dumort. In the present revision, the family Limoniaceae Lincz. in the flora of Ukraine is represented by 3 genera, 16 species, and 3 distinct subspecies: Armeria (DC.) Willd. (A. maritima (Mill.) Willd., A. pocutica Pawl., A. vulgaris Willd.), Goniolimon Boiss. (G. besserianum (Schult.) Kusn., G. graminifolium (Ait.) Boiss., G. rubellum (S.G.Gmel.) Klokov, G. tataricum (L.) Boiss.), Limonium Mill. (L. bellidifolium (Gouan) Dumort., L. bungei (Claus) Gamajun., L. gmelinii (Willd.) O.Kuntze, L. platyphyllum Linch., L. sareptanum (A.Beck.) Gams, L. sinuatum (L.) Mill., L. suffruticosum (L.) O.Kuntze, L. tomentellum (Boiss.) O.Kuntze subsp. alutaceum (Steven) Moysiyenko, L. tomentellum (Boiss.) O.Kuntze subsp. donetzicum (Klokov) Moysiyenko, L. tomentellum (Boiss.) O.Kuntze subsp. hypanicum (Klokov) Moysiyenko, Limonium tsсhurjukiense (Klokov) Lavrenko ex Klokov), including cultivated species Armeria maritima and Limonium sinuatum.
Key words: Armeria, Goniolimon, Limonium, flora of Ukraine.

Мойсієнко І.І., 2008: Огляд родини Limoniaceae Lincz. в Україні // Чорноморськ. бот. журн. – 2008. – т. 4, N2. – С. 161-174.
В статті наводиться оригінальний ключ для визначення родів і видів та конспект родини Limoniaceae Lincz. флори України. Для кожного виду наводяться номенклатурна цитата, базіонім, основна синоніміка, уточненні дані щодо поширення в Україні та загального ареалу. В примітках обґрунтовуються таксономічна позиція автора відносно кожного таксону, зазначаються найбільш надійні діагностичні ознаки. Запропоновано низку оригінальних номенклатурних змін.  Зокрема, нові комбінації в ранзі підвиду для трьох видів з комплексу Limonium tomentellum aggr. – L. tomentellum (Boiss.) O.Kuntze subsp. alutaceum (Steven) Moysiyenko comb. nova, L. tomentellum (Boiss.) O.Kuntze subsp. donetzicum (Klokov) Moysiyenko comb. nova., L. tomentellum (Boiss.) O.Kuntze subsp. hypanicum (Klokov) Moysiyenko comb. nova; відносно останнього підвиду також доведено неправомірність розгляду його на внутрішньовидовому рівні у складі L. gmelinii (Willd.) O.Kuntze (як L. gmelinii (Willd.) O.Kuntze var. hypanicum (Klokov) Pawl. та L. gmelinii subsp. hypanicum (Klokov) S?o). Запропновано Limonium caspium (Willd.) Gams та L. danubiale Klokov розглядати у складі Limonium bellidifolium (Gouan) Dumort. Отже, родина Limoniaceae Lincz. у флорі України представлена 3 родами, 16 видами і трьома підвидами: Armeria (DC.) Willd. (A. maritima (Mill.) Willd., A. pocutica Pawl., A. vulgaris Willd.), Goniolimon Boiss. (G. besserianum (Schult.) Kusn., G. graminifolium (Ait.) Boiss., G. rubellum (S.G.Gmel.) Klokov, G. tataricum (L.) Boiss.), Limonium Mill. (L. bellidifolium (Gouan) Dumort., L. bungei (Claus) Gamajun., L. gmelinii (Willd.) O.Kuntze, L. platyphyllum Linch., L. sareptanum (A.Beck.) Gams, L. sinuatum (L.) Mill., L. suffruticosum (L.) O.Kuntze, L. tomentellum (Boiss.) O.Kuntze subsp. alutaceum (Steven) Moysiyenko, L. tomentellum (Boiss.) O.Kuntze subsp. donetzicum (Klokov) Moysiyenko, L. tomentellum (Boiss.) O.Kuntze subsp. hypanicum (Klokov) Moysiyenko, Limonium tsсhurjukiense (Klokov) Lavrenko ex Klokov), включаючи культивовані Armeria maritima та Limonium sinuatum.
Ключові слова: Armeria, Goniolimon, Limonium, флора України.
Повний текст/ Full text  Moysienko2008_2.PDF


Yena А. V. Endemism of Crimean flora in landscape context // Chornomors'k. bot. z. – 2008. – vol. 4, N 2. – Р. 175-179.
Distribution of narrow endemics in Crimean landscapes is elucidated with revealing of some plant geographical features.
Key words: the Crimea, flora, endemic, landscape

Єна А. В. Ендемізм флори Криму в ландшафтному контексті // Чорноморськ. бот. журн. – 2008. – т. 4, N2. – С. 175-179.
Показано розподіл вузьких ендеміків по ландшафтах Криму та виявлені деякі філогеографічні закономірності.
Ключові слова: Крим, флора, ендемік, ландшафт.

Повний текст/ Full text  Yena2008_2.PDF


Dubyna D.V., Chorna G.A. Current status and challenges of mires plant cover investigations in Ukraine // Chornomors'k. bot. z. – 2008. – vol. 4, №2. – Р. 180-196.
Current status of studying mire vegetation in  Ukraine is  elucidated. It is proved that these investigations is connected with development of  general mire science together with requests of the national  economics. The results of investigations and achievements of Ukrainian school of mire science in geobotanical, stratigraphic directions and plant conservation  together with  challenges are reviewed.
Key words: plant cover, mires, investigations, phytocoenology, stratigraphy, protection.

Дубина Д.В., Чорна Г.А. Сучасний стан та актуальні завдання досліджень рослинного покриву боліт в Україні // Чорноморськ. бот. журн. – 2008. – т. 4, N2. – С. 180-196.
Висвітлюється сучасний стан  досліджень болотної рослинності України. Доведено, що воно пов”язане з розвитком наукового напрямку болотознавства і  з розв”язанням прикладних завдань народного господарства. Дається характеристика результатів досліджень і досягнень української школи болотознавства у геоботанічному, стратиграфічному і фітосозологічному напрямках та розглянуті актульні завдання  подальших робіт.
Ключові слова: рослинний покрив, болота, дослідження, фітоценологія, стратиграфія, охорона

Повний текст/ Full text  Dubina_Chorna2008_2.PDF


Fedoronchuk M.M. Taxonomical analysis of the genus Vicia L. (Fabaceae) in Ukraine // Chornomorsk. bot. z. – 2008. – vol. 4, N2. – Р. 197-202.
The results of critical taxonomic study of the genus Vicia L. in the flora of Ukraine are presented. The analysis of species of the genus in Ukraine (38 species) is given according to the modified  system, which includes 4 subgenera, 12 sections and 11 subsections.
Key words: systematics, taxonomy, genus, spesies, Vicia, Fabaceae, flora of Ukraine

Федорончук М.М. Таксономічний аналіз роду вика (Vicia L., Fabaceae) флори України / Чорноморськ. бот. журн. – т. 4, №2. – С. 197-202.
Наведені результати критико-систематичного вивчення роду Vicia L. (Fabaceae) флори України. Аналіз видового складу роду вика флори України (39 видів) подано за модифікованою системою, яка включає 4 підроди, 12 секцій та 11 підсекцій.
Ключові слова: систематика, таксономія, рід, вид, Vicia, Fabaceae, флора України

Повний текст/ Full text  Fedoronchuk2008_2.PDF


Korol'ova O.V. Loculoascomycetes of the Botanical garden of Kherson State University // Chornomors'k. bot. z. – 2008. – vol. 4., №2. – Р. 203-206.
The list of loculoascomycetes of the Botanical garden of Kherson State University  is presented with 28 species from 20 genera, 13 families and 3 orders of classis Dothideomycetes . Taxonomical structure, ecological and trophic features of the fungi are  discussed.
Keywords: loculoascomycetes, diversity, Botanical garden, Kherson

Корольова О.В. Локулоаскоміцети ботанічного саду Херсонського державного університету. // Чорноморськ. бот. журн. – 2008. – т. 4, N2. – С. 203-206.
Список локулоаскоміцетів ботанічного саду Херсонського державного університету нараховує 28 видів 20 родин 13 родин 3 порядків класу Dothideomycetes. Обговорюється таксономічна структура, екологічні та трофічні особливості цієї групи грибів.
Ключові слова: локулоаскоміцети, різноманіття, Ботанічний сад, Херсон

Повний текст/ Full text  Korolova2008_2.PDF


Cherevko S.P., Kostikov I.Yu., Solonenko A.M., Iarovyi S.O. Phytoplankton dominant complex of Eastern Sivash // Chornomors'k. bot. z. – 2008. – vol. 4, №2. – Р. 207-215.
The data  on current composition of phytoplankton dominant complex of Eastern Sivash (Ukraine) together with the analysis of its changes from the beginning of the XXth century up to the recent time are presented. Changes in phytoplankton community composition from euhalobic-polyhalobic, euhalobic and mesohalobic are shown  during the XXth century up to oligo-mesohalobic at the beginning of the XXI century. Such tendency is associated with the modern data about desalination process of Eastern Sivash at the recent time.
Keywords: algae, phytoplankton, desalination, Eastern Sivash

Черевко С.П., Костіков І.Ю., Солоненко А.М., Яровий С.О. Домінуючий комплекс фітопланктону плесів Східного Сиваша // Чорноморськ. бот. журн. – 2008. – т. 4, N2. – С. 207-215.
На основі порвняльного аналізу літературних та оригінальних даних щодо складу фітопланктонних угруповань трьох основних плес Східного Сиваша (АР Крим, Україна) за період з початку ХХ ст. до початку ХХІ ст. виявлено тенденції зміни домінуючих комплексів водоростей планктону даного водного об'єкту. Показано, що ступінь відмін фітопланктонних угруповань різних плес Східного Сивашу, яка яскраво простежувались у першій половині ХХ ст., протягом другої половини ХХ – початку ХХІ ст. зменшувались, а схожість фітопланктонних комплексів різних плес зростала. Трансформація фітопланктонних угруповань різних плесів відбувались в напрямку переходу від еугалобно-полігалобних, еугалобних та мезогалобних угруповань (перша половина ХХ ст.) до сучасних угруповань приблизно однакового оліго-мезогалобного типу. Тепер ішній склад домінуючих комплексів фітопланктону відображує головну тенденцію, що спостерігається у Східному Сиваші: розпріснення його акваторії і перехід гіпергалінних, гіпергалінно-еугалінних та мезогалінно-еугалінних плес у категорію мезогалінних та полігалінно-мезогалінних.
Ключові слова: водорості, фітопланктон, опріснення, Східний Сиваш
Повний текст/ Full text  Cherevko_et_all_2008_2.PDF


Gapon S.V. Bryocommunities with participation of the most widespread mosses of the order Hypnales (Bryophyta) and their description (Left-bank Forest-steppe, Ukraine) // Chornomors'k. bot. z. – 2008. –vol. 4., №2. – Р. 216-221.
Participation of widespread pleurocarpes moss from the order Hypnales in bryocommunities is analized. It is found out that species studied prevail in 64,1 % of epiphytic and epixylous communities  being also diagnostic species of associations, with insignificant coenotic participation in 24,4 % communities .
The classes of constancy of spiecies studied are  those: for Hypnum pallescens Hedw. P. Beauv., – III, Platygyrium repens (Brid.) Shimp., Pylaisia polyanthа (Hedw.) Schimp Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp – II, Leskea polycarpa Hedw.– I.  A classification of  briocommunities following Braun-Blanquet method with appropriate characteristics  is reported. The association Ptilidio pulcherimi-Hypnetum pallentis Barkm. ex Wilm. 1962 and its phytocenotic description is given in Ukraine for the first time.
Keywords: mosses, bryocommunity, pleurocarpic mosses, association.

Гапон С.В. Бріоугруповання за участі найпоширеніших мохів порядку Hypnales та їх характеристика (Лівобережний Лісостеп, Україна) // Чорноморськ. бот. журн. – 2008. – т. 4, N2. – С. 216-221.
Проаналізована участь найпоширеніших плеврокарпних мохів порядку Hypnales в утворенні бріоугруповань. З'ясовано, що у 64,1% виявлених епіфітних та епіксильних угруповань досліджувані види домінують та є діагностичними видами асоціацій, а у 24,4 % угруповань їх ценотична участь незначна. Класи постійності досліджуваних видів досить низькі: для Hypnum pallescens (Hedw.)P. Beauv, Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nygolm, Platygyrium repens (Brid.) Schimp, Pylaisia polyanhtа (Hedw) Schimp, Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp – II, Leskea polycarpa Hedw.– I. У роботі наведені результати класифікації бріоугруповань відповідно до еколого-флористичної класифікації (за методом Браун-Бланке) та їх характеристика. Вперше для України подано асоціацію Ptilidio pulcherrimi-Hypnetum pallescentis Barkm. ex Wilm. 1962 та її фітоценотичну характеристику. 
Ключові слова: мохи, бріоугруповання, плеврокарпні мохи, асоціація

Повний текст/ Full text  Gapon2008_2.PDF


Tkachenko F. P., Tretjak I. P., Kostilyov E. F. Algae-macrophytes as the indicators of ecological state of Odessa coastal of Black Sea // Chornomors'k. bot. z. – 2008. – vol. 4., №2. – Р. 222-229.
It was investigated the species composition and especially of distribution the seaweeds in connection with ecological conditions of different areas of Odessa coastal. Was show that lowering of salinity and increasing level of pollution lead to simplification the structure of bottom phytocenosis and reduce their floristic diversity.
Key words: seaweeds, founding, saprobility, coastal, Black Sea.

Ткаченко Ф. П., Третяк І. П., Костильов Е. Ф. Водорості-макрофіти як показники екологічного стану Одеського узбережжя Чорного моря // Чорноморськ. бот. журн. – 2008. – т. 4, N2. – С. 222-229.
Досліджено видовий склад і особливості розподілу водоростей-макрофітів в залежності від екологічних умов різних районів Одеського узбережжя. Показано, що розпріснення і підвищений рівень забруднення спрощують структуру донних фітоценозів і зменшують їх флористичне різноманіття.
Ключові слова: водорості-макрофіти, частота трапляння, сапробність, узбережжя, Чорне море

Повний текст/ Full text  Tkachenko2008_2.PDF


Lobachevska O.V. Content of free proline and activity of antioxidant protection in mosses under stress conditions // Chornomors'k. bot. z. – 2008. – vol. 4., №2. – Р. 230-236
The effect of heavy metals Zn2+,  Pb2+ and  Ni2+ on free proline content and superoxide dismutase activity in mosses Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi and Rhytidiadelphus squarrosus. The effect of Cu2+ and Cr6+, low and high temperatures and osmotic stress in relation to proline content and catalase activity were estimated in liverwort Marсhantia polymorpha. It was found that proline accumulation was more pronounced under high temperatures and osmotic stress than in the presence of heavy metals. It is concluded that in tolerant species stress conditions may enhance protective processes such as accumulation of free proline and increase in the activities of detoxifying enzymes superoxide dismutase and catalase.
Key words: heavy metals, osmotic stress, PEG-6000, temperature, content of free proline, activity of superoxide dismutase, catalase, mosses Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi and Rhytidiadelphus squarrosus, liverwort Marсhantia polymorpha.

Лобачевська О.В.  Вміст вільного проліну та активність антиоксидантного захисту у мохоподібних за стресових умов // Чорноморськ. бот. журн. – 2008. –  т. 4, N2. – С. 230-236.
Досліджено вплив важких металів Zn2+,  Pb2+ і  Ni2+ на вміст вільного проліну та активність супероксиддисмутази у мохів Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi і Rhytidiadelphus squarrosus. Визначено вплив Cu2+ і Cr6+, низької й високої температур та осмотичного стресу на вміст вільного проліну та активність каталази у печіночника Marсhantia polymorpha. Виявлено, що акумуляція проліну значно посилюється під впливом високих температур та осмотичного стресу, ніж за присутності важких металів. Зроблено висновок, що в толерантніших видів стресові умови можуть підвищувати захисні процеси, а саме акумуляцію вільного проліну та активацію детоксикаційних ферментів супероксиддисмутази й каталази.
Ключові слова: важкі метали, осмотичний стрес, ПЕГ-6000, температура, вміст проліну, активність супероксиддисмутази, каталази, мохи Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi і Rhytidiadelphus squarrosus, печіночник Marсhantia polymorpha.

Повний текст/ Full text  Lobachevska2008_2.PDF


Mashtaler O.V., Zadorozhna D.V. Morphological changes in moss transplantats as a reaction on air pollution in industrial region //  Chornomors'k. bot. z. –2008. – vol. 4., №2. – Р. 237-243.
Typical morphological changes of epiphytic moss transplantats under the impact of environmental pollution in the city of Makeyevka (Donetsk region) are  revealed. It is found that the degree of morphological characteristics of Orthotrichum pumilum Sw. (=Ortotrichum fallax Bruch.) and Leptodictium riparium (Hedw.) Warnst. positively correlates with the level of air pollution. These species can serve as the informative indicators of air quality in an industrial region. Relatively highly tolerance of Leskea polycarpa Hedw.  to intensive air pollution is confirmed. The degree of anthropogenic pressure in three zones of Makeyevka (Donetsk region) is determined.
Key words: mosses, transplantation, air pollution

Машталер O.В., Задорожна Д.В. Морфологічні зміни трансплантатів мохів як реакція на забруднення повітря промислового регіону // Чорноморськ. бот. журн. – 2008. – т. 4, N2. – С. 237-243.
Виявлено типові морфологічні зміни трансплантатів трьох видів епіфітних мохів під впливом забруднення навколишнього середовища м. Макіївки. Встановлено, що ступінь зміни морфологічних показників видів мохів Orthotrichum pumilum Sw. (=Ortotrichum fallax Bruch.) та Leptodictium riparium (Hedw.) Warnst. находяться у залежності від ступеню забруднення атмосферного повітря та може бути інформативним індикатором якості повітря промислового регіону. Підтверджено відносну стійкість виду моху Leskea polycarpa Hedw. в умовах інтенсивного атмосферного забруднення. Визначено ступінь антропогенного навантаження у трьох зонах м. Макіївки (Донецька обл.).
Ключові слова: мохи, трансплантація, забруднення атмосферного повітря

Повний текст/ Full text  Mastaler_Zadorozhna2008_2.PDF


Kyjak N.Ya. The effect of exogenous hydrogen peroxide on the state of lipid peroxidation and activity of antioxidative enzymes in moss Fontinalis antipyretica Hedw. // Chornomors'k. bot. z. – 2008. – vol. 4., №2. – Р. 244-250.
The effect of exogenous hydrogen peroxide on lipid peroxidation and activity of antioxidative enzymes in shoots of the aquatic moss Fontinalis antipyretica is  studied. It was shown that proper concentrations of H2O2 does not lead to accumulation of lipoperoxidation products, but modulate evidently the activity of antioxidant enzymes. Increasing of catalase and peroxidase activity under the influence of 1 and 10 mM H2O2 is  revealed. Decreasing of glutathione reductase activity under the influence of Н2О2 is  recognized with change of redox-status in the plant cells as possible cause of it.
Key words: hydrogen peroxide, diene conjugates, malonic dialdehide, glutathione, activity of catalase, peroxidase, glutathione reductase, Fontinalis antipyretica.

Кияк Н.Я. Вплив екзогенного пероксиду водню на стан пероксидного окислення ліпідів та активність ферментів антиоксидантного захисту моху Fontinalis antipyretica Hedw. // Чорноморськ. бот. журн. – 2008. – т. 4, N2. – С. 244-250.
Досліджено вплив екзогенного пероксиду водню на ліпопероксидацію та активність антиоксидантних ферментів у пагонах водного моху fontinalis antipyretica. Пероксид водню у концентрації 1 мМ та 10 мМ не призводить до нагромадження продуктів ліпопероксидації, однак активно модулює роботу ферментів антиоксидантного захисту. Виявлено, що обидві концентрації пероксиду водню індукують зростання активності каталази та пероксидази. Відмічено зниження активності глутатіонредуктази під впливом Н2О2, що може бути зумовлене зміною редокс-статусу рослинних клітин.
Ключові слова: пероксид водню, дієнові кон'югати, малоновий диальдегід, відновлений глутатіон, активність каталази, пероксидази, глутатіонредуктази, Fontinalis antipyretica.

Повний текст/ Full text  KyjakN2008_2.PDF


Kyyak V.H. Ecological and biological traits of small populations of rare plant species in high mountain zone of the Ukrainian Carpathians // Chornomors'k. bot. z. – 2008. – vol. 4., №2. – Р. 251-263.
On the base of individual and common characters, general ecological and biological features of small populations of rare plant species in the high mountain zone of the Ukrainian Carpathians are  stated.  An indicator characters for evaluating their viability are determined. The most important among them the genetic variability, effective and general number, habitat area, number dynamic, especially for flowering individuals; efficiency of seed and vegetative reproduction; intrapopulation variability; vitality, variability and duration of individual ontogeny; mutual effect of neighbouring species . Some aspects of ecological structure of small populations of different life forms species at nature conditions and under the anthropogenic factors are  elucidated.
Key words: small population, rare plant species, Carpathian Mountains

Кияк В.Г. Еколого-біологічні особливості малих популяцій рідкісних видів рослин високогір'я Українських Карпат // Чорноморськ. бот. журн. – 2008. – т. 4, N2. – С. 251-263.
На основі аналізу індивідуальних і групових ознак сформульовано головні еколого-біологічні особливості малих популяцій рідкісних видів рослин високогір'я Українських Карпат. Встановлено індикаторні ознаки для оцінки їх життєздатності, з яких найважливішими є генетична різноманітність, ефективна і загальна чисельність, площа оселищ, динаміка чисельності, зокрема квітучих особин; ефективність насіннєвого і вегетативного розмноження; внутрішньопопуляційна різноманітність; життєвість, варіабельність і тривалість онтогенезу особин; взаємовплив з видами-сусідами. Подано аспекти екологічної структури малих популяцій видів різних життєвих форм в природних умовах і під впливом антропогенних чинників.
Ключові слова: малі популяції, рідкісні види рослин, високогір'я Карпат

Повний текст/ Full text  KyjakV2008_2.PDF


Khodosovtsev A.Ye., Zavyalova T.V. The lichen-forming and lichenicolous fungi of the geological nature monument “Kam'yana Mogyla” (Zaporiz'ka oblast, Melitopol'skiy district) // Chornomors`k. bot. z. – 2008. –vol. 4, N 2. – Р. 264-272.
The list of the lichenbiota of sandstone outcrops in geological nature monument “Kam'yana Mogyla” includes 46 species of lichen-forming and 9 lichenicolous fungi from 33 genera, 23 families, 3 orders and mithosporic fungi. Among them,  Endococcus fusiger Th. Fr. & Almq., Intralichen lichenicola (M.S. Christ. & D. Hawksw.) D. Hawksw. & M.S. Cole та Vouauxiomyces ramalinae (Nordin) D. Hawksw. were firstly reported for Ukraine, Acarospora hospitans H. Magn., Haematomma ochroleucum (Neck.) J. R. Laundon, Lecanora caesiosora Poelt, Miriquidica complanata (Korber) Hertel & Rambold, Lepraria neglecta (Nyl.) Erichsen, Protoparmelia montagnei (Fr.) Poelt & Nimis are new for plain part of Ukraine, and Lichenothelia scopularia (Nyl.) D. Hawksw. is new for steppe zone of Ukraine. The results of arealogical, phythoclimatic and lichenocoenothic analysis are provided.
Key words: lichen-forming fungi, lichenicolous fungi, sandstone outcrops, geological nature monument “Kam'yana Mogyla”

Ходосовцев О.Є., Завьялова Т.В. Лишайники та ліхенофільні гриби геологічної пам'ятки природи “Кам'яна Могила” (Запорізька область, Мелітопольський район) // Чорноморськ. бот. журн. – 2008. – т. 4., № 2. – С. 264-272.
Ліхенобіота пісковиків геологічної пам'ятки природи «Кам'яна Могила» нараховує 46 види лишайників та 9 видів ліхенофільних грибів, які відносяться до 33 роду, 23 родин, 3 порядків та групи мітоспорових грибів, серед яких ліхенофільні гриби Endococcus fusiger Th. Fr. & Almq., Intralichen lichenicola (M.S. Christ. & D. Hawksw.) D. Hawksw. & M.S. Cole та Vouauxiomyces ramalinae (Nordin) D. Hawksw. виявились новими для мікобіоти України, лишайники Acarospora hospitans H. Magn., Haematomma ochroleucum (Neck.) J. R. Laundon, Lecanora caesiosora Poelt, Miriquidica complanata (Korber) Hertel & Rambold, Lepraria neglecta (Nyl.) Erichsen, Protoparmelia montagnei (Fr.) Poelt & Nimis - новими для рівнинної частини, а Lichenothelia scopularia (Nyl.) D. Hawksw. – новим для степової зони України. Наводяться результати ареалогічного, фітокліматичного та ліхеноценотичного аналізів.
Ключові слова: ліхенізовані гриби, ліхенофільні гриби, відслонення пісковиків, геологічна пам'ятка природи “Кам'яна Могила”

Повний текст/ Full text  Khodosovtsev_Zavyalova2008_2.PDF


Zaigraeva A.L., Zaigraev L.S. The Accuracy Assessment of GPS-positioning in Geobotanic Research. // Chornomors'k. bot. z. – 2008. – vol. 4., №2. – Р. 273-276.
The main causes of data errors in navigation  are elucidated. A methodology of estimating and decreasing of arandom error in setting geographical coordinates is offered for field work with using GPS-receiver. 
Keywords: GPS-positioning, measurement error, geographical coordinates, Ozi Explorer.

Заіграєва Г.Л., Заіграєв Л.С.  Оцінка точності GPS-позиціювання при проведенні геоботанічних досліджень // Чорноморськ. бот. журн. – 2008. – т. 4, N2. – С. 273-276.
Наведені основні причини похибок, що виникають при супутниковій навігації. Запропоновано методику оцінки й зменшення випадкової похибки при визначенні географічних координат в ході польових досліджень з використанням GPS-приймача.
Ключові слова: GPS-позиціювання, похибка вимірювань, географічні координати, Ozi Explorer.

Повний текст/ Full text  Zaigraeva_Zaigraev2008_2.PDF


Yavorska O.G. Distribution of some neophytes within the Kyiv area // Chornomors'k. bot. z. – 2008. – vol. 4., №2. – Р. 277-281.
New localities of alien plant Thladiantha dubia Bunge, Robinia viscosa Vent., Galinsoga urticifolia (Kunth) Benth., Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, Rumex triangulivalvis (Danser) Rech., Euphorbia dentata Michx., Tribulus terrestris L.are reported from the Kyiv area.
Key words: alien plants, distribution, Kyiv

Яворська О.Г. Поширення деяких неофітів на території м. Києва // Чорноморськ. бот. ж. – 2008. – т. 4, N2. – С. 277-281.
Повідомляється про нові місцезнаходження адвентивних рослин Thladiantha dubia Bunge, Robinia viscose Vent., Galinsoga urticifolia (Kunth) Benth., Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, Rumex triangulivalvis (Danser) Rech., Euphorbia dentata Michx., Tribulus terrestris L. на території м. Києва.
Ключові слова: адвентивні рослини, поширення, Київ.

Повний текст/ Full text  Yavorska2008_2.PDF


Бойко М.Ф., Партика Л.Я., Вірченко В.М., Миронюк Є.А. Видатний болотознавець та біолог (до 100-річчя від дня народження Бачуриної Ганни Федорівни)  Hystory_2008_2.PDF

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Чорноморський ботанічний журнал - 2008 - том 4, №2
(Книга)
Дата изменения:
11 грудня 2013р., 8:44 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 9981

Опитування Яким ресурсом системи "Херсонський Віртуальний Університет" Ви найчастіше користуєтеся?
відкритої групою 79
групою дистанційного навчання 116
е - бібліотекою 99
Всього голосів: 294
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...