Солоспів
Гунько Н.О.
Надіслав: Сергєєва Катерина (18 листопада 2012р.)
Анотація

Завдання та методичні рекомендації до практичної та самостійної роботи з дисципліни "Солоспів" для студетнів денної та заочної форми навчання. Перелік літератури, орієнтовний репертуар.

Денна форма навчання
Завдання та методичні рекомендації до практичних занять
ІІ рік навчання
 

(3 – 4 семестри)

Тема 1 модулю: Особливості роботи над народними піснями.

Тема 1. Робота над виконавською технікою народної пісні.

Завдання:  Музично-теоретичний аналіз обраної для виконання народної пісні. Вивчення музичного та літературного тексту пісні.

Методичні рекомендації: Розпочинати роботу з розгляду специфічних особливостей  та жанрового різноманіття  народнопісенної творчості. Під час вивчення мелодійного тексту виокремити й опрацювати технічно складні місця, добираючи задля цього відповідні вокально-технічні вправи та прийоми подолання труднощів.

Тема 2. Добір засобів виразності для передачі змісту народного твору.

Завдання:  Визначення агогіки, яка  допомагає розкрити ідейно-образний зміст народної пісні під час її виконання.

Методичні рекомендації: Необхідно зробити детальний аналіз ідейно - образного змісту обраної народної пісні. Добрати відповідні засоби виразності з подальшим їх використанням у вокально-виконавській практиці щодо передачі даного художнього образу.

Тема 3.  Складення виконавського плану пісні.

Завдання: Підготовка до концертного виконання народної пісні.

Методичні рекомендації: Розглянути драматургічну побудову пісні. Визначити кульмінаційний момент, логічні й емоційні наголоси та поєднати їх з інтонаційною виразністю й виконавською агогікою.

Література:

1.    Селантьева И. Путь к интонации: Психология вокально-сценического перевоплощения.  – М.: КМК, 2009. – 643 с.

2.    Українські народні пісні з репертуару Оксани Петрусенко. / Упор. Скоробагатько Н.І. – К., 1969.

3.    Українські народні пісні з репертуару А.Мокренка. / Упор. Голубєва Р.Т. – К., 1980.

4.    Українські народні ліричні пісні. – К., 1958.

5.    Хрестоматія для сольного співу. Пісні, романси, арії українських композиторів: У 3-х ч. / Упоряд. В.Л. Бриліна, Л.М. Ставінська. – К.: Освіта України, 2006.

 

 

Тема 2 модулю: Особливості роботи над класичним романсом

Тема 1. Робота над образно-стильовим виконанням романсу.

 

Завдання: Музично-теоретичний аналіз обраного для виконання класичного романсу. Вивчення музичного та літературного тексту романсу.

Методичні рекомендації: Розпочинати роботу з розгляду жанрових особливостей  класичного романсу. Під час вивчення мелодійного тексту виокремити й опрацювати технічно складні місця, добираючи задля цього відповідні вокально-технічні вправи та прийоми подолання труднощів.

 

Тема 2. Вибір засобів виразності щодо розкриття образу романсу.

 

Завдання:  Визначення агогіки, яка  допомагає розкрити ідейно-образний зміст романсу під час його виконання.

Методичні рекомендації: Необхідно зробити детальний аналіз ідейно - образного змісту обраного класичного романсу. Добрати відповідні засоби виразності з подальшим їх використанням у вокально-виконавській практиці щодо передачі даного художнього образу.

 

Тема 3. Драматургічна побудова змісту романсу.

 

Завдання:  Визначення  художньо-образного плану побудови романсу  та  його кульмінаційного розвитку і  з метою подальшого художнього виконання.

Методичні рекомендації: Необхідно зробити детальний аналіз художньої побудови романсу, визначити його кульмінаційну логіку та емоційно-образний зміст. Добрати відповідні засоби виразності з подальшим їх використанням у вокально-виконавській практиці щодо передачі художньо-образного змісту романсу.

 

Тема 4. Складення виконавського плану та його практична реалізація.

 

Завдання: Підготовка до концертного виконання класичного романсу.

Методичні рекомендації: Планування практичного втілення драматургічної побудови класичного романсу. Опрацювання   кульмінаційного моменту, робота над логічними й емоційними наголосами та поєднанням їх з інтонаційною виразністю й виконавською агогікою.

 

Література:

 

1.     Алябьев А. Избранные романсы и песни. – М.: Музыка, 1981.

2.     Булахов П. Песни и романсы. – М.: Музыка, 1972.

3.     Ветка сирени. Старинные романсы для голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1989.

4.     Глинка М. Избранные романсы и песни. – М.: Музыка, 1981.

5.     Кюи Ц. Восемь романсов на стихи А.С.Пушкина. – М.: Музгиз, 1936.

6.     Храпова Т., Красногородцева Г. А.С.Даргомыжский. – Л.: Гос. муз. изд., 1959

 

 

 

 

Тема 3 модулю: Особливості роботи над українським романсом.

 

На матеріалів романсів українських композиторів-класиків виконуються наступні практичні дії:

1.     Робота над образом українського романсу.

2.     Добір засобів виразності для передачі образу.

3.     Драматургія та побудова змісту.

4. Складення виконавського плану.

Завдання: Робота над концертним виконанням українського романсу.

Методичні рекомендації: Треба розглянути такі питання:

1.     жанрові особливості українського романсу;

2.     добір та використання засобів виразності для зображення даного образу;

1.     Робота над драматургією твору.

2.     Відпрацювання необхідних вокально-технічних навичок та художньо-виконавських умінь.

Література:

1.     Лисенко М. Ой одна я, одна, як билиночка в полі. – К.: Мистецтво, 1954.

2.     Надененко Ф. Романси. – К.: Музична Україна, 1988.

3.     Романси українських композиторів. – К.: Музична Україна, 1989.

4.     Степовий Я. Колискова. – К.: Мистецтво, 1949.

 

Тема 4 модулю: Особливості роботи над  романсами композиторів-романтиків та сучасним романсом.

На матеріалі романсових творів композиторів-романтиків та сучасних композиторів виконуються наступні практичні дії:

1.      Робота над образом романсів композиторів – романтиків, сучасним романсом.

2.     Добір засобів виразності для передачі образу.

3.     Драматургія та побудова змісту.

4. Складення виконавського плану та його реалізація.

Завдання: Ознайомлення з особливостями роботи над романсами композиторів-романтиків та сучасним романсом, їх концертне виконання.

Методичні рекомендації: Треба звернути увагу на стильові особливості виконання творів композиторів-романтиків та сучасних романсів, зупинитися на питанні побудови драматургії та виконавського плану.

Практичні завдання:

1.     Робота над образом романсу композитора-романтика (добір засобів виразності для передачі образу).

2.     Відпрацювання необхідних вокально-технічних навичок.

 

Література:

1.     Жербін М. Романси на вірші українських поетів. – К.: Музична Україна, 1991.

2.     Данькевич К. Вокальні твори: пісні, романси, хори. – К.: Музична Україна, 1975.

3.     Надененко Ф. Романси. – К.: Музична Україна, 1987.

4.     Хренников Т. Песни и романсы. – М., 1977.

ІІІ рік навчання

(5 – 6 семестри)

 

Тема 1 модулю: Особливості роботи над оперними аріям.

 

На матеріалі  відповідних типу голосу студента оперних арій виконуються наступні практичні дії:

1.     Ознайомлення зі змістом арії в контексті опери.

2.     Робота над виконавською технікою оперної арії.

3.     Побудова сценарію арії.

4.     Робота над сценічною виразністю арії.

Завдання: Ознайомитись із особливостями роботи з оперними аріями підготовка їх до сценічного втілення.

Методичні рекомендації: Обов’язково треба ознайомитись із оперними лібрето, зі змістом арії в контексті опери, прослухати запис у виконанні майстрів оперної сцени.

 

Література:

1.     Дж. Верди. Арии из опер. М.: Музыка, 1965.

2.     Гулак-Артемовський С. Запорожець за Дунаєм. Клавір. – К.: Мистецтво, 1954.

3.     Лисенко М. Уривки з опер. – К., 1962.

4.     Оперные либретто. – М.: Гос. муз. изд., 1963.

5.     Прибегина Г. П.И.Чайковский. Альбом. – М.: Музыка, 1984.

6.     Рахманинов С. Алеко. Клавир. – М.: Музыка, 1966.

7.     Розанов А. М.И.Глинка. Альбом. – М.: Музыка, 1983.

 

Тема 2 модулю. Особливості роботи зі старовинними аріями.

На матеріалі старовинних арій  виконуються такі  практичні дії:

1.     Ознайомлення зі стильовими особливостями старовинних арій.

2.     Добір засобів виразності для створення образу старовинної арії.

3.     Драматургічна побудова змісту арії.

4.     Складення і впровадження виконавського плану старовинної арії.

Завдання: Оволодіння особливостями роботи зі старовинними аріями; вивчення конкретної старовинної арії  та її  концертне виконання.

Методичні рекомендації: Необхідно розглянути питання стильових особливостей виконання старовинних арій (звуковедення, темп, метроритмічні особливості, мелізматика). Вивчення музичного та літературного тексту (італійскою, німецькою мовою); відпрацювання необхідних вокально-технічних навичок, які необхідні задля  її художнього виконання.

 

Література:

1.     Старовинні арії. Збірка. – Одеса, 2005.

2.     Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов. Вып. 1. – М: Музыка, 1981.

3.     Хрестоматия для пения. Старинные арии. Вып. 3. – М: Музыка, 1978.

 

Тема 3. Особливості виконання номерів (арій) з кантат та ораторій, реквіємів, месс.

На матеріалі сольних номерів кантатно-ораторіального жанру виконуються наступні дії:

1.     Ознайомлення з кантато – ораторіальним жанром.

2.     Робота над виконавською технікою.

3.     Робота над засобами виразності.

4.     Складення виконавського плану та практична його реалізація.

 

Завдання: Оволодіти особливостями  виконання номерів (арій) з кантат та ораторій, реквіємів, месс, підготовка їх до концертного виконання.

Методичні рекомендації: Необхідно усвідомити основні принципи виконання контатно-ораторіальної музики: плакатність образів, героїчно-епічний стиль виконання; провести ретельну роботу над виконанням номерів із кантат, ораторій, месс. Задля цього відпрацювати необхідні вокально-технічних навичок та художньо-виконавські уміння.

Література:

1.     Гендель Г. Арии. – М.: Музыка, 1987.

2.     Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов. Вып. 1. – М: Музыка, 1981.

3.     Хрестоматия для пения. Старинные арии. Вып. 3. – М: Музыка, 1978.

 

Тема 4 модулю: Особливості роботи з жанром оперети та мюзиклу.

На матеріалі сольних номерів з оперети та мюзиклу реалізуються наступні  практичні дії:

1.     Ознайомлення зі стильовими особливостями жанрів оперети та мюзиклу.

2.     Робота над виконавською технікою.

3.     Робота над акторською майстерністю.

4.     Робота над умінням рухатись, танцювати під час співу.

 

Завдання: Опанувати особливості роботи з жанром оперети та мюзиклу, підготовка їх до концертного виконання.

Методичні рекомендації: Необхідно розглянути питання стильових особливостей виконання арій, пісень з оперет, мюзиклів, рок-опер. Звернути увагу на набуття навичок уміння рухатись по сцені, танцювати. Роботу  над акторською майстерністю спрямувати на втілення характеру художнього образу твору. Велику увагу необхідно приділити відпрацюванню необхідних вокально-технічних навичок, художньо-виконавських умінь.

Література:

1.     Дж. Гершвин. Лирические песни. – Харьков, 2004.

2.     Популярные американские и европейские мелодии. – М.: Изательский дом, 2003.

3.     Уривки З Оперет. Збірник. Вип.. №1. / Упор. Романченко А.С. – К.: Музична Україна, 1968.

4.     Хрестоматия для пения. III – IV курсы отделений актеров муз. комедии театральных и музыкальных вузов. – М.: Музыка, 1978.

5.     Янушкевич О.М. Дзеркало душі. – Вінниця: Нова книга, 2006.

Методичні рекомендації до самостійної роботи
ІІ рік навчання
 

Тема 1 модулю: Особливості роботи над народними піснями.

Питання для самостійного опрацювання:

1.     Своєрідність народнопісенної творчості.

2.     Ознайомлення зі специфічними особливостями народнопісенної творчості слав’янських  народів.

3.     Ознайомлення з народними піснями інших країн.

Література:

1.     Анализ вокальных произведений. Учеб. пособие. – Л.: Музыка, 1988. – 349 с.

2.     Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музике. – М.: Гуманитарный издат. Центр – Владос, 2003.

3.     Педагогічний репертуар вокаліста. Вип. 1., Вип. 2. – К.: Мистецтво, 1966 – 1968.

4.     Селантьева И. Путь к интонации: Психология вокально-сценического перевоплощения.  – М.: КМК, 2009. – 643 с.

5.     Українські народні пісні з репертуару Оксани Петрусенко. / Упор. Скоробагатько Н.І. – К., 1969.

6.     Українські народні пісні з репертуару А.Мокренка. / Упор. Голубєва Р.Т. – К., 1980.

7.     Українські народні ліричні пісні. – К., 1958.

 

Тема 2 модулю: Особливості роботи над класичним романсом..

Питання для самостійного опрацювання:

1.     Ознайомлення з історією романсу як жанру.

2.     Ознайомлення зі старовинними романсами.

3.     Ознайомлення з романсовою творчістю композиторів-класиків (Аляб’єва,  Гурильова,  Булахова,  Варламова,  Глінки,  Чайковського, Даргомижського,  Римського-Корсакова,  Мусоргського та ін..)  Література:

Музична

1.     Алябьев А. Избранные романсы и песни. – М.: Музыка, 1981.

2.     Булахов П. Песни и романсы. – М.: Музыка, 1972.

3.     Ветка сирени. Старинные романсы для голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1989.

4.     Глинка М. Избранные романсы и песни. – М.: Музыка, 1981.

5.     Кюи Ц. Восемь романсов на стихи А.С.Пушкина. – М.: Музгиз, 1936.

6.     Храпова Т., Красногородцева Г. А.С.Даргомыжский. – Л.: Гос. муз. изд., 1959.

Методична

7.       Анализ вокальных произведений. Учеб. пособие. – Л.: Музыка, 1988. – 349 с.

8.     Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музике. – М.: Гуманитарный издат. Центр – Владос, 2003.

9.     Педагогічний репертуар вокаліста. Вип. 1., Вип. 2. – К.: Мистецтво, 1966 – 1968.

10.                       Селантьева И. Путь к интонации: Психология вокально-сценического перевоплощения.  – М.: КМК, 2009. – 643 с.

 

 

Тема 3модулю: Особливості роботи над українським романсом.

Питання для самостійного опрацювання:

1.     Камерно – вокальна музика: український романс.

2.     Ознайомлення з романсовою творчістю М.Лисенка.

3.     Ознайомлення з романсовою творчістю Я. Степового, К. Стеценка,

Кос-Анатольського.

Література:

Музична

1.     Лисенко М. Ой одна я, одна, як билиночка в полі. – К.: Мистецтво, 1954.

2.     Надененко Ф. Романси. – К.: Музична Україна, 1988.

3.     Романси українських композиторів. – К.: Музична Україна, 1989.

4.     Степовий Я. Колискова. – К.: Мистецтво, 1949.

Методична

5.     Анализ вокальных произведений. Учеб. пособие. – Л.: Музыка, 1988. – 349 с.

6.     Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музике. – М.: Гуманитарный издат. Центр – Владос, 2003.

7.     Педагогічний репертуар вокаліста. Вип. 1., Вип. 2. – К.: Мистецтво, 1966 – 1968.

8.     Селантьева И. Путь к интонации: Психология вокально-сценического перевоплощения.  – М.: КМК, 2009. – 643 с.

 

Тема 4модулю:  Особливості роботи над  романсами композиторів-романтиків та сучасним романсом.

Питання для самостійного опрацювання:

1.     Ознайомлення зі стильовими особливостями романсової творчості композиторів-романтиків.

2.     Ознайомлення з особливостями романсової творчості сучасних композиторів.

Література:

Музична

1.     Жербін М. Романси на вірші українських поетів. – К.: Музична Україна, 1991.

2.     Данькевич К. Вокальні твори: пісні, романси, хори. – К.: Музична Україна, 1975.

3.     Надененко Ф. Романси. – К.: Музична Україна, 1987.

4.     Хренников Т. Песни и романсы. – М., 1977.

Методична

5.     Анализ вокальных произведений. Учеб. пособие. – Л.: Музыка, 1988. – 349 с.

6.     Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музике. – М.: Гуманитарный издат. Центр – Владос, 2003.

7.     Педагогічний репертуар вокаліста. Вип. 1., Вип. 2. – К.: Мистецтво, 1966 – 1968.

8.     Прохорова Л.В. Українська естрадна вокальна школа. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв ІІІ- ІУ рівнів акредитації. Видання друге. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 384 с.

9.      Селантьева И. Путь к интонации: Психология вокально-сценического перевоплощения.  – М.: КМК, 2009. – 643 с.

 

ІІІ рік навчання
 

(5 -  6 семестри )

 

Тема 1 модулю: Особливості роботи над оперними аріями.

Питання для самостійного опрацювання:

1.     Ознайомлення із оперними лібрето.

2.     Ознайомлення з оперними аріями композиторів-класиків.

Література:

Музична

1.     Дж. Верди. Арии из опер. М.: Музыка, 1965.

2.     Гулак-Артемовський С. Запорожець за Дунаєм. Клавір. – К.: Мистецтво, 1954.

3.     Лисенко М. Уривки з опер. – К., 1962.

4.     Оперные либретто. – М.: Гос. муз. изд., 1963.

5.     Прибегина Г. П.И.Чайковский. Альбом. – М.: Музыка, 1984.

6.     Рахманинов С. Алеко. Клавир. – М.: Музыка, 1966.

7.     Розанов А. М.И.Глинка. Альбом. – М.: Музыка, 1983.

Методична

8.     Анализ вокальных произведений. Учеб. пособие. – Л.: Музыка, 1988. – 349 с.

9.     Классические  русские оперы (либретто)/ авт.-сост. Г.Ь. Сергеева. – Ростов н/Д.; Феникс, СПб: ООО Издательство «Северо-Запад», 2007. – 320с.

10.                       Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музике. – М.: Гуманитарный издат. Центр – Владос, 2003.

11.                       Педагогічний репертуар вокаліста. Вип. 1., Вип. 2. – К.: Мистецтво, 1966 – 1968.

12.                       Прохорова Л.В. Українська естрадна вокальна школа. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв ІІІ- ІУ рівнів акредитації. Видання друге. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 384 с.

13.                        Селантьева И. Путь к интонации: Психология вокально-сценического перевоплощения.  – М.: КМК, 2009. – 643 с.

 

 

Тема 2 модулю: . Особливості роботи зі старовинними аріями..

Завдання для самостійного опрацювання:

1.     Ознайомлення з творчістю І.Баха, Г. Генделя.

2.     Ознайомлення з творчістю В.Моцарта.

Література:

Музична

1.     Старовинні арії. Збірка. – Одеса, 2005.

2.     Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов. Вып. 1. – М: Музыка, 1981.

3.     Хрестоматия для пения. Старинные арии. Вып. 3. – М: Музыка, 1978.

Методична

4.     Анализ вокальных произведений. Учеб. пособие. – Л.: Музыка, 1988. – 349 с.

5.     Классические  русские оперы (либретто)/ авт.-сост. Г.Ь. Сергеева. – Ростов н/Д.; Феникс, СПб: ООО Издательство «Северо-Запад», 2007. – 320с.

6.     Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музике. – М.: Гуманитарный издат. Центр – Владос, 2003.

7.     Педагогічний репертуар вокаліста. Вип. 1., Вип. 2. – К.: Мистецтво, 1966 – 1968.

8.     Прохорова Л.В. Українська естрадна вокальна школа. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв ІІІ- ІУ рівнів акредитації. Видання друге. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 384 с.

9.      Селантьева И. Путь к интонации: Психология вокально-сценического перевоплощения.  – М.: КМК, 2009. – 643 с.

 

 

Тема 3 модулю:. Особливості виконання номерів (арій) з кантат та ораторій, реквіємів, месс.

Питання для самостійного опрацювання:

 Ознайомлення із сюжетами ораторії Г.Генделя “Самсон” Й.С.Баха кантата №68, кантата “Состязание Фета и Пана”, “Магнификат”, ораторія “Времена года”.

Література:

Музична

1.     Гендель Г. Арии. – М.: Музыка, 1987.

2.     Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов. Вып. 1. – М: Музыка, 1981.

3.     Хрестоматия для пения. Старинные арии. Вып. 3. – М: Музыка, 1978.

Методична

4.     Анализ вокальных произведений. Учеб. пособие. – Л.: Музыка, 1988. – 349 с.

5.     Классические  русские оперы (либретто)/ авт.-сост. Г.Ь. Сергеева. – Ростов н/Д.; Феникс, СПб: ООО Издательство «Северо-Запад», 2007. – 320с.

6.     Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музике. – М.: Гуманитарный издат. Центр – Владос, 2003.

7.     Педагогічний репертуар вокаліста. Вип. 1., Вип. 2. – К.: Мистецтво, 1966 – 1968.

8.      Селантьева И. Путь к интонации: Психология вокально-сценического перевоплощения.  – М.: КМК, 2009. – 643 с.

 

 

Тема 4 модулю: Особливості роботи з жанром оперети та мюзиклу.

Питання для самостійного опрацювання:

1.     Ознайомлення зі стильовими особливостями композиторів Р.Штрауса, І.Кальмана.

2.     Ознайомлення зі стильовими особливостями творчості композитора Е.Л.Вебера.

3.     Ознайомлення із стильовими особливостями жанру мюзиклу.

 

 

Література:

Музична

1.     Дж. Гершвин. Лирические песни. – Харьков, 2004.

2.     Популярные американские и европейские мелодии. – М.: Изательский дом, 2003.

3.     Уривки З Оперет. Збірник. Вип.. №1. / Упор. Романченко А.С. – К.: Музична Україна, 1968.

4.     Хрестоматия для пения. III – IV курсы отделений актеров муз. комедии театральных и музыкальных вузов. – М.: Музыка, 1978.

5.     Янушкевич О.М. Дзеркало душі. – Вінниця: Нова книга, 2006.

Методична

6.     Анализ вокальных произведений. Учеб. пособие. – Л.: Музыка, 1988. – 349 с.

7.     Классические  русские оперы (либретто)/ авт.-сост. Г.Ь. Сергеева. – Ростов н/Д.; Феникс, СПб: ООО Издательство «Северо-Запад», 2007. – 320с.

8.     Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музике. – М.: Гуманитарный издат. Центр – Владос, 2003.

9.     Педагогічний репертуар вокаліста. Вип. 1., Вип. 2. – К.: Мистецтво, 1966 – 1968.

10.                       Прохорова Л.В. Українська естрадна вокальна школа. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв ІІІ- ІУ рівнів акредитації. Видання друге. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 384 с.

11.                        Селантьева И. Путь к интонации: Психология вокально-сценического перевоплощения.  – М.: КМК, 2009. – 643 с.

 

Заочна форма навчання
Завдання та методичні рекомендації до практичних занять
ІІ рік навчання
 

(3 – 4 семестри)

Тема 1: Особливості роботи над народними піснями та романсом

На матеріалі вокальних творів народнопісенного жанру  та романсів вирішуються наступні завдання:

1.Робота над виконавською технікою твору

2.Добір засобів виразності для передачі змісту твору.

Завдання: Робота над концертним виконанням народної пісні та  романсу.

Методичні рекомендації: Треба розглянути такі питання:

1.     жанрові різноманіття народнопісенної творчості  та  жанру романсу;

2.     добір та використання засобів виразності для зображення художнього образу обраних вокальних творів;

Відпрацювання необхідних вокально-технічних навичок та художньо-виконавських умінь.

 Література:

 

1.     Алябьев А. Избранные романсы и песни. – М.: Музыка, 1981.

2.     Булахов П. Песни и романсы. – М.: Музыка, 1972.

3.     Ветка сирени. Старинные романсы для голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1989.

4.     Глинка М. Избранные романсы и песни. – М.: Музыка, 1981.

5.     Данькевич К. Вокальні твори: пісні, романси, хори. – К.: Музична Україна, 1975.

6.     Жербін М. Романси на вірші українських поетів. – К.: Музична Україна, 1991.

7.     Кюи Ц. Восемь романсов на стихи А.С.Пушкина. – М.: Музгиз, 1936.

8.     Надененко Ф. Романси. – К.: Музична Україна, 1987.

9.     Селантьева И. Путь к интонации: Психология вокально-сценического перевоплощения.  – М.: КМК, 2009. – 643 с.

10.           Українські народні пісні з репертуару Оксани Петрусенко. / Упор. Скоробагатько Н.І. – К., 1969.

11.           Українські народні пісні з репертуару А.Мокренка. / Упор. Голубєва Р.Т. – К., 1980.

12.           Українські народні ліричні пісні. – К., 1958.

13.           Хренников Т. Песни и романсы. – М., 1977.

14.           Хрестоматія для сольного співу. Пісні, романси, арії українських композиторів: У 3-х ч. / Упоряд. В.Л. Бриліна, Л.М. Ставінська. – К.: Освіта України, 2006.

 

 

 

 

 

Тема 2: Особливості роботи над старовинними та оперними аріями.

 

На матеріалі  відповідних типу голосу студента  старовинних та оперних арій виконуються наступні практичні дії:

1.    Ознайомлення зі стильовими особливостями та змістом арій.

2.    Робота над виконавською технікою оперної арії.

3.    Складення і впровадження виконавського плану старовинної арії.

 

Завдання: Оволодіння особливостями роботи зі старовинними  та оперними аріями; вивчення конкретної старовинної арії та оперної арії, їх  концертне виконання.

 Методичні рекомендації: Необхідно розглянути питання стильових особливостей виконання старовинних арій (звуковедення, темп, метроритмічні особливості, мелізматика). Вивчення музичного та літературного тексту (італійскою, німецькою мовою); відпрацювання вокально-технічних навичок, які необхідні задля  її художнього виконання.

Обов’язково треба ознайомитись із оперними лібрето, зі змістом арії в контексті опери, прослухати запис у виконанні майстрів оперної сцени.

Література:

1.     Дж. Верди. Арии из опер. М.: Музыка, 1965.

2.     Гулак-Артемовський С. Запорожець за Дунаєм. Клавір. – К.: Мистецтво, 1954.

3.     Лисенко М. Уривки з опер. – К., 1962.

4.     Оперные либретто. – М.: Гос. муз. изд., 1963.

5.     Прибегина Г. П.И.Чайковский. Альбом. – М.: Музыка, 1984.

6.     Рахманинов С. Алеко. Клавир. – М.: Музыка, 1966.

7.     Розанов А. М.И.Глинка. Альбом. – М.: Музыка, 1983.

8.     Старовинні арії. Збірка. – Одеса, 2005.

9.     Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов. Вып. 1. – М: Музыка, 1981.

10.                       Хрестоматия для пения. Старинные арии. Вып. 3. – М: Музыка, 1978.

 

 

ІІІ рік навчання
 

V семестр

Тема 3: Особливості виконання номерів (арій) з кантат та ораторій, реквіємів, месс.

 На матеріалі сольних номерів кантатно-ораторіального жанру виконуються наступні дії:

1.     Ознайомлення з кантато – ораторіальним жанром.

2.     Робота над виконавською технікою.

3.     Робота над засобами виразності.

4.     Складення виконавського плану та практична його реалізація.

 

Завдання: Оволодіти особливостями  виконання номерів (арій) з кантат та ораторій, реквіємів, месс, підготовка їх до концертного виконання.

Методичні рекомендації: Необхідно усвідомити основні принципи виконання контатно-ораторіальної музики: плакатність образів, героїчно-епічний стиль виконання; провести ретельну роботу над виконанням номерів із кантат, ораторій, месс. Задля цього відпрацювати необхідні вокально-технічних навичок та художньо-виконавські уміння.

 

Література:

1.     Гендель Г. Арии. – М.: Музыка, 1987.

2.     Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов. Вып. 1. – М: Музыка, 1981.

3.     Хрестоматия для пения. Старинные арии. Вып. 3. – М: Музыка, 1978.

 

VІ семестр

Тема4: Особливості роботи з жанром оперети та мюзиклу.

На матеріалі сольних номерів з оперети та мюзиклу реалізуються наступні  практичні дії:

1.     Ознайомлення зі стильовими особливостями жанрів оперети та мюзиклу.

2.     Робота над виконавською технікою.

3.     Робота над акторською майстерністю.

4.     Робота над умінням рухатись, танцювати під час співу.

 

Завдання: Опанувати особливості роботи з жанром оперети та мюзиклу, підготовка їх до концертного виконання.

Методичні рекомендації: Необхідно розглянути питання стильових особливостей виконання арій, пісень з оперет, мюзиклів, рок-опер. Звернути увагу на набуття навичок уміння рухатись по сцені, танцювати. Роботу  над акторською майстерністю спрямувати на втілення характеру художнього образу твору. Велику увагу необхідно приділити відпрацюванню необхідних вокально-технічних навичок, художньо-виконавських умінь.

Література:

1.     Дж. Гершвин. Лирические песни. – Харьков, 2004.

2.     Популярные американские и европейские мелодии. – М.: Изательский дом, 2003.

3.     Уривки З Оперет. Збірник. Вип.. №1. / Упор. Романченко А.С. – К.: Музична Україна, 1968.

4.     Хрестоматия для пения. III – IV курсы отделений актеров муз. комедии театральных и музыкальных вузов. – М.: Музыка, 1978.

5.     Янушкевич О.М. Дзеркало душі. – Вінниця: Нова книга, 2006.

 

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи
 

 

Тема 1: Особливості роботи над народними піснями та романсом

Питання для самостійного опрацювання:

1.     Своєрідність народнопісенної творчості.

2.     Ознайомлення зі специфічними особливостями народнопісенної творчості слав’янських  народів.

3.     Ознайомлення з народними піснями інших країн.

Література:

1.     Анализ вокальных произведений. Учеб. пособие. – Л.: Музыка, 1988. – 349 с.

2.     Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музике. – М.: Гуманитарный издат. Центр – Владос, 2003.

3.     Педагогічний репертуар вокаліста. Вип. 1., Вип. 2. – К.: Мистецтво, 1966 – 1968.

4.     Селантьева И. Путь к интонации: Психология вокально-сценического перевоплощения.  – М.: КМК, 2009. – 643 с.

5.     Українські народні пісні з репертуару Оксани Петрусенко. / Упор. Скоробагатько Н.І. – К., 1969.

6.     Українські народні пісні з репертуару А.Мокренка. / Упор. Голубєва Р.Т. – К., 1980.

7.     Українські народні ліричні пісні. – К., 1958.

 

Питання для самостійного опрацювання:

1.     Ознайомлення з історією романсу як жанру.

2.     Ознайомлення зі старовинними романсами.

1.     Ознайомлення з романсовою творчістю композиторів-класиків (Аляб’єва,  Гурильова,  Булахова,  Варламова,  Глінки,  Чайковського, Даргомижського,  Римського-Корсакова,  Мусоргського та ін..)  Література:

Музична

1.     Алябьев А. Избранные романсы и песни. – М.: Музыка, 1981.

2.     Булахов П. Песни и романсы. – М.: Музыка, 1972.

3.     Ветка сирени. Старинные романсы для голоса в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1989.

4.     Глинка М. Избранные романсы и песни. – М.: Музыка, 1981.

5.     Кюи Ц. Восемь романсов на стихи А.С.Пушкина. – М.: Музгиз, 1936.

6.     Храпова Т., Красногородцева Г. А.С.Даргомыжский. – Л.: Гос. муз. изд., 1959.

Методична

7.       Анализ вокальных произведений. Учеб. пособие. – Л.: Музыка, 1988. – 349 с.

8.     Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музике. – М.: Гуманитарный издат. Центр – Владос, 2003.

9.     Педагогічний репертуар вокаліста. Вип. 1., Вип. 2. – К.: Мистецтво, 1966 – 1968.

10.                       Селантьева И. Путь к интонации: Психология вокально-сценического перевоплощения.  – М.: КМК, 2009. – 643 с.

 

 

 

Тема 2:Особливості роботи над старовинними та оперними аріями.

 

Питання для самостійного опрацювання:

1.     Ознайомлення з творчістю І.Баха, Г. Генделя.

2.     Ознайомлення з творчістю В.Моцарта.

1.     Ознайомлення із оперними лібрето.

2.     Ознайомлення з оперними аріями композиторів-класиків.

Література:

Музична

1.     Дж. Верди. Арии из опер. М.: Музыка, 1965.

2.     Гулак-Артемовський С. Запорожець за Дунаєм. Клавір. – К.: Мистецтво, 1954.

3.     Лисенко М. Уривки з опер. – К., 1962.

4.     Оперные либретто. – М.: Гос. муз. изд., 1963.

5.     Прибегина Г. П.И.Чайковский. Альбом. – М.: Музыка, 1984.

6.     Рахманинов С. Алеко. Клавир. – М.: Музыка, 1966.

7.     Розанов А. М.И.Глинка. Альбом. – М.: Музыка, 1983.

8.     Старовинні арії. Збірка. – Одеса, 2005.

9.     Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов. Вып. 1. – М: Музыка, 1981.

10.                       Хрестоматия для пения. Старинные арии. Вып. 3. – М: Музыка, 1978.

 

Методична

1.     Анализ вокальных произведений. Учеб. пособие. – Л.: Музыка, 1988. – 349 с.

2.     Классические  русские оперы (либретто)/ авт.-сост. Г.Ь. Сергеева. – Ростов н/Д.; Феникс, СПб: ООО Издательство «Северо-Запад», 2007. – 320с.

3.     Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музике. – М.: Гуманитарный издат. Центр – Владос, 2003.

4.     Педагогічний репертуар вокаліста. Вип. 1., Вип. 2. – К.: Мистецтво, 1966 – 1968.

5.     Прохорова Л.В. Українська естрадна вокальна школа. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв ІІІ- ІУ рівнів акредитації. Видання друге. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 384 с.

6.     Селантьева И. Путь к интонации: Психология вокально-сценического перевоплощения.  – М.: КМК, 2009. – 643 с.

 

 

 

Тема 3: Особливості виконання номерів (арій) з кантат та ораторій, реквіємів, месс.

Питання для самостійного опрацювання:

 Ознайомлення із сюжетами ораторії Г.Генделя “Самсон” Й.С.Баха кантата №68, кантата “Состязание Фета и Пана”, “Магнификат”, ораторія “Времена года”.

Література:

Музична

1.     Гендель Г. Арии. – М.: Музыка, 1987.

2.     Хрестоматия для пения. Арии зарубежных композиторов. Вып. 1. – М: Музыка, 1981.

3.     Хрестоматия для пения. Старинные арии. Вып. 3. – М: Музыка, 1978.

Методична

4.     Анализ вокальных произведений. Учеб. пособие. – Л.: Музыка, 1988. – 349 с.

5.     Классические  русские оперы (либретто)/ авт.-сост. Г.Ь. Сергеева. – Ростов н/Д.; Феникс, СПб: ООО Издательство «Северо-Запад», 2007. – 320с.

6.     Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музике. – М.: Гуманитарный издат. Центр – Владос, 2003.

7.     Педагогічний репертуар вокаліста. Вип. 1., Вип. 2. – К.: Мистецтво, 1966 – 1968.

8.      Селантьева И. Путь к интонации: Психология вокально-сценического перевоплощения.  – М.: КМК, 2009. – 643 с.

 

 

Тема 4 модулю: Особливості роботи з жанром оперети та мюзиклу.

Питання для самостійного опрацювання:

1.     Ознайомлення зі стильовими особливостями композиторів Р.Штрауса, І.Кальмана.

2.     Ознайомлення зі стильовими особливостями творчості композитора Е.Л.Вебера.

3.     Ознайомлення із стильовими особливостями жанру мюзиклу.

 

 

Література:

Музична

1.     Дж. Гершвин. Лирические песни. – Харьков, 2004.

2.     Популярные американские и европейские мелодии. – М.: Изательский дом, 2003.

3.     Уривки З Оперет. Збірник. Вип.. №1. / Упор. Романченко А.С. – К.: Музична Україна, 1968.

4.     Хрестоматия для пения. III – IV курсы отделений актеров муз. комедии театральных и музыкальных вузов. – М.: Музыка, 1978.

5.     Янушкевич О.М. Дзеркало душі. – Вінниця: Нова книга, 2006.

Методична

6.     Анализ вокальных произведений. Учеб. пособие. – Л.: Музыка, 1988. – 349 с.

7.     Классические  русские оперы (либретто)/ авт.-сост. Г.Ь. Сергеева. – Ростов н/Д.; Феникс, СПб: ООО Издательство «Северо-Запад», 2007. – 320с.

8.     Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музике. – М.: Гуманитарный издат. Центр – Владос, 2003.

9.     Педагогічний репертуар вокаліста. Вип. 1., Вип. 2. – К.: Мистецтво, 1966 – 1968.

10.                       Прохорова Л.В. Українська естрадна вокальна школа. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв ІІІ- ІУ рівнів акредитації. Видання друге. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 384 с.

11.                        Селантьева И. Путь к интонации: Психология вокально-сценического перевоплощения.  – М.: КМК, 2009. – 643 с.

 

Обговорення
Обговорити (0 коментарів)

Авторизація:

Реєстрація / Забули пароль?
Публікація
Назва:
Солоспів
(Методичні рекомендації)
Дата изменения:
18 листопада 2012р., 3:35 PM
Оцінка:
Всього оцінок: 0

Оцінювати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі

Просмотров: 8983

Опитування Яким ресурсом системи "Херсонський Віртуальний Університет" Ви найчастіше користуєтеся?
відкритої групою 79
групою дистанційного навчання 116
е - бібліотекою 99
Всього голосів: 294
Результати...
Зареєструйтесь, щоб голосувати
Всі закладки...